settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh dovolil Satanovi a démonom, aby zhrešili?

Odpoveď


Boh sa rozhodol, že ponúkne výber ako anjelom, tak aj ľudstvu. Kým Biblia neobsahuje veľa detailov o vzbure Satana a padlých anjelov – zdá sa, že Satan, prevdepodobne najväčší zo všetkých anjelov (Ezechiel 28:12–28) – sa v pýche rozhodol vzbúriť sa proti Bohu s cieľom, aby sa stal vlastným bohom. Satan (Lucifer) nechcel uctievať a poslúchať Boha; on chcel byť Bohom (Izaiáš 14:12-14). Zjavenie 12:4 chápeme ako obrazný opis jednej tretiny anjelov, ktorá sa rozhodla nasledovať Satana v jeho vzbure, a tak sa stali padlými anjelmi – démonmi.

Na rozdiel od ľudstva, rozhodnutie anjelov, aby nasledovali Satana alebo zostali verní Bohu, bolo večné rozhodnutie. Biblia nedáva možnosť padlým anjelom, aby činili pokánie a aby im bolo odpustené. A ani nenaznačuje, že je možné, aby ďalší anjeli zhrešili. Anjeli, ktorí zostali verní Bohu sú ocharakterizovaní ako „vyvolení anjeli“ (1. Timoteovi 5:21). Satan a padlí anjeli poznali Boha v celej Jeho sláve. Pre nich vzbúriť sa napriek tomu, čo vedeli o Bohu, bolo tým najväčším zlom. Výsledkom toho je, že Boh nedáva Satanovi a padlým anjelom ďalšiu príležitosť k pokániu. Ďalej, Biblia nám nedáva dôvod, aby sme verili, že by činili pokánie, aj keby im Boh dal možnosť. (1. Petrova 5:8). Boh dal Satanovi a anjelom rovnaký výber, ako dal Adamovi a Eve, aby ho poslúchali alebo nie. Anjeli mali slobodnú vôľu, Boh nenútil, ani neposmeľoval žiadneho z anjelov, aby zhrešil. Satan a padlí anjeli zhrešili zo svojej vlastnej vôle, a preto sú hodní večného Božieho hnevu v ohnivom jazere.

Prečo dal Boh anjelom toto právo voľby, keď vedel aký bude výsledok? Boh vedel, že sa jedna tretina anjelov vzbúri, a kvôli tomu bude prekliata na večný oheň. Boh tiež vedel, že Satan bude naďalej pokračovať vo svojej vzbure tým, že bude lákať človečenstvo na hriech. Takže, prečo to Boh dovolil? Biblia nedáva výlučne odpoveď na túto otázku. To isté sa môžeme opýtať o takmer každom zlom skutku. Prečo to Boh dovoľuje? Nakoniec, vraciame sa na Božiu zvrchovanosť nad svojim stvorením. Žalmista nám hovorí: „Božia cesta je dokonalá“ (Žalm 18:31). Ak sú Božie cesty dokonalé, tak sa môžeme spoľahnúť na to, že čokoľvek On koná – a čokoľvek dovoľuje – je tiež dokonalé. Takže, dokonalý plán nášho dokonalého Boha bol, aby dovolil hriech. Naše myšlienky nie sú Božie myšlienky a naše cesty nie sú Božie cesty, ako nám pripomína Izaiáš 55:8.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh dovolil Satanovi a démonom, aby zhrešili?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries