settings icon
share icon
Otázka

Čo Biblia hovorí o posadnutosti démonmi/démonickej posadnutosti? Či je to aj dnes možné?

Odpoveď


Biblia dáva niektoré príklady ľudí, ktorí boli posadnutí alebo pod vplyvom démona. Z týchto príkladov môžeme vidieť niektoré príznaky démonického vplyvu a získať náhľad o tom, ako démon posadol niekoho. Tu je niekoľko Biblických oddielov: Matúš 9:32-33; 12:22; 17:18; Marek 5:1-20; 7:26-30; Lukáš 4:33-36; Lukáš 22:3; Skutky 16:16-18. V niektorých z týchto oddielov, posadnutosť démonmi pôsobí fyzickú chorobu ako je neschopnosť hovoriť, epileptické symptómy, slepota atď. V iných prípadoch zapríčiní, aby osoba činila zlo, Judáš je hlavný príklad toho. V Skutkoch 16:16-18 je zrejmé, že duch dal otrokyni vedieť určité veci, ktoré boli nad jej vedomosti. V prípade posadnutého Gadarénčana, ktorý bol posadnutý mnohými démonmi, mal nadprirodzenú silu, šiel okolo nahý a žil v hroboch. Kráľ Saul, keď sa vzbúril proti HOSPODINOVI, bol znepokojovaný jedným zlým duchom (1 Samuelova 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10) s viditeľnými príznakmi depresie a zväčšenej žiadosti a pripravenosti, aby zabil Dávida.

Teda, existuje veľký počet možných symptómov démonickej posadnutosti, ako čo sú fyzická bolesť, ktorá sa nedá pripísať nejakému ozajstnému fyzickému problému, zmeny osobnosti, ako čo je depresia alebo necharakteristická agresia, nadprirodzená sila, ignorovanie skromnosti alebo „normálnych“ spoločenských vzťahov, možno schopnosť poznania informácií, o ktorých nemohla osoba zistiť prirodzeným spôsobom. Veľmi je dôležité, aby sa bralo do ohľadu, že skoro všetky, ak nie aj všetky tieto charakteristiky môžu mať i iné vysvetlenie, takže je dôležité, aby sme každú osobu s depresiou alebo epilepsiou neocharakterizovali ako posadnutú démonmi. Z druhej strany si myslím, že v našej západnej kultúre sa vplyv satana neberie príliš vážne.

Ako dodatok týmto fyzickým a emotívnym vlastnostiam môžeme sa pozrieť na niektoré duchovné atribúty, ktoré ukazujú démonický vplyv. Oni môžu zahŕňať odmietnutie odpustenia (2 Korinťanom 2:10-11) a vieru a rozširovanie falošného učenia, zvlášť, keď sa jedná o Ježišovi Kristovi a jeho diele vykúpenia (2 Korinťanom 11:3-4,13-15; 1 Timoteovi 4:1-5; 1 Jána 4:1-3).

Keď sa jedná o démonickej účasti v živote kresťana, apoštol Peter je jeden z príkladov, ako veriaci môže byť pod VPLYVOM diabla (Matúš 16:19). Niektorí hovoria o kresťanoch, ktorí sú pod VEĽKÝM démonickým vplyvom, že sú „démonizovaní“, ale nikde neexistuje príklad v Písme, že je veriaci POSADLÍ démonmi, a väčšina teológov verí, že kresťan nemôže byť posadnutí, lebo Duch Svätý prebýva v ňom (2 Korinťanom 1:22; 5:5; 1 Korinťanom 6:19).

Nikde sa priamo nehovorí, ako sa niekto otvorí pre posadnutosť. Ak sa pozeráme ne príklad Judáša, on dovolil, aby mu nejaký hriech spravoval srdcom... to sa stáva pozvánkou pre démona, aby vošiel. Z misionárskej skúsenosti, zdá sa, že je posadnutosť démonmi úzko spätá s uctievaním pohanských modiel a vlastnením okultných vecí. Písmo neustále spája uctievanie modiel s uctievaním démona (3 Mojžišova 17:7; 5 Mojžišova 32:17; Žalm 106:37; 1 Korinťanom 10:20), takže by nás nemalo prekvapiť, že zapojenie sa do takého náboženstva a obradov, ktoré sú späté s týmito náboženstvami, môže priviesť do posadnutosti démonmi.

Teda, moje presvedčenie, založené na hore spomenutých biblických oddieloch, ako aj na skúsenosti misionára je, že mnohí ľudia otvoria svoj život pre démonický vplyv tak, že dávajú priestor hriechu, alebo zapojením sa do nejakého kultu (už či vedome, alebo nevedome). Príklady môžu zahŕňať nemorálnosť, drogy, alkoholizmus... ako aj také, ktoré menia stav vedomia osoby; vzbura; trpkosť; transcendentálna meditácia. V našej západnej kultúre vidíme zväčšenie východných náboženských učení pod maskou hnutia „New Age“.

Existuje niečo, na čo nesmieme zabudnúť. Satan a jeho zlý poddaný nemôžu nič učiniť, len ak majú PÁNOVO dovolenie (Jób 1,2). Keď je toto prípadom, Satan, mysliac, že plní svoje vlastné zámery, vlastne spĺňa Božie zámery... aj v prípade Judášovej zrady. Niektorí ľudia vyvíjajú nezdravé fascinovanie okultnými a démonickými aktivitami. Toto nie je múdre ani biblické. Ak nasledujeme Boha svojim životom, kladieme na seba Jeho výzbroj a spoliehame sa na Jeho silu (nie našu vlastnú) (Efezským 6:10-18), nemáme sa báť zlého, lebo Boh vládne nad všetkým!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo Biblia hovorí o posadnutosti démonmi/démonickej posadnutosti? Či je to aj dnes možné?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries