settings icon
share icon
Otázka

Môže kresťan dnes vykonať exorcizmus?

Odpoveď


Exorcizmus (rozkazovanie démonom, aby opustili ľudí) bol praktikovaný rôznymi ľuďmi v Evanjeliách a v Skutkoch apoštolských – učeníci, ako súčasť Kristovho povelu (Matúš 10), iní v mene Ježišovom (Marek 9:38), deti farizeov (Lukáš 11:18-19), Pavel (Skutky 16) a určití zaklínači (Skutky 19:11-16).

Zdá sa, že cieľom vyháňania démonov v predvedení Ježišových učeníkov bolo ukázať Kristovo panstvo nad démonmi (Lukáš 10:17) a potvrdiť, že učeníci konajú pod menom a autoritou Ježiša. Tiež to odhalilo ich vieru alebo nedostatok viery (Matúš 17:14-21). Bolo zrejmé, že tento skutok vyháňania démonov bol dôležitý pre službu učeníkov, avšak nie je jasné, akú časť v procese učeníctva hralo vyháňanie démonov.

Je zaujímavé, že sa zdá akoby sa stal posun v ďalšej časti Nového zákona ohľadom démonických bojov. Vyučujúce časti Nového zákona (Rimanom – Júda) spomínajú démonické aktivity, ale nehovoria o ich vyháňaní, a ani nepovzbudzujú veriacich k tomu. Je nám povedané, aby sme si dali výzbroj, aby sme mohli stáť proti nim (Efezanom 6:10-18). Je nám povedané, aby sme sa vzopreli diablovi (Jakub 4:7), aby sme dali pozor (1. Petrova 5:8), aby sme mu nedávali miesta v našom živote (Efezanom 4:27). Avšak, nehovorí nám, aby sme diabla alebo jeho démonov vyháňali z iných, a vlastne, aby sme ani nerozmýšľali o tom.

List Efežanom nám dáva jasné pokyny ako víťaziť v našich životoch v boji proti silám zla. Prvý krok je založiť svoju vieru na Ježišovi Kristovi (2:8-9), ktorá ruší moc kniežaťa mocností vzduchu (2:2). Sme vyvolení podľa Božej milosti, aby sme odložili starého človeka a obliekli si nového človeka (4:17-24). Toto nezahŕňa vyháňanie démonov, ale obnovenie mysle (4:23). Po niekoľkých inštrukciách ako poslúchať Boha ako Jeho deti, sme napomenutí, že sa zároveň odohráva duchovný boj. Bojuje sa výzbrojou, ktorá môže odolať – nemôže vyhaňať – útokom diabla (6:11). Stojíme v pravde, spravodlivosti, evanjeliu pokoja, viere, spasení, Slove Božom a v modlitbe (6.10-18).

Zdá sa, že akonáhle bola Biblia kompletná, kresťania mali viac zbraní, ktorými mohli isť do boja proti duchovným silám zla. Vyháňanie démonov bolo z veľkej časti vymenené evanjelizáciou a učeníctvom skrze Slovo Božie. Akonáhle metódy duchovného boja v Novom zákone prestali zahŕňať vyhaňanie démonov, je ťažko určiť spôsob ako to robiť. V krajnom prípade, zdá sa, že sa to koná cez vystavenie jednotlivca pravde Slova Božieho a v mene Ježiš Kristus.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môže kresťan dnes vykonať exorcizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries