settings icon
share icon
Otázka

Kto boli synovia Boží a dcéry ľudské podľa 1 Mojžišovej 6:1-4?

Odpoveď


1 Mojžišova 6:1-4 hovorí: „Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. A Pán povedal: "Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov." V tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia.“ Existuje niekoľko návrhov, kto boli synovia Boží a prečo deti, ktoré mali s dcérami ľudskými vyrastali v obrov.

Tri primárne názory o totožnosti „synov Božích“ sú: (1) boli to padlí anjeli, alebo (2) boli to mocní ľudskí vládcovia, alebo (3) boli to božskí potomkovia Séta, ktorí sa ženili so zlými potomkami Kaina. To, čo dáva váhu názoru (1) je fakt, že sa v Starej zmluve výraz „synovia Boží“ vždy vzťahoval na anjelov (Jób 1:6; 2:1; 38:7). Potenciálny problém s názorom (1) je fakt, že u Matúša 22:30 poukazuje na to, že sa anjeli neženia. Biblia nám nedáva dôvod, aby sme verili, že anjeli majú rod, alebo že sú v stave reprodukcie. Názor (2) a (3) nemajú tento problém.

Nedostatok názoru (2) a (3) je v tom, že ak sa obyčajný muž ožení s obyčajnou ženou, vtedy niet dôvodu, aby ich deti boli „obry“ alebo „od dávnych čias, slávni mužovia“. Ďalej, prečo by sa Boh rozhodol učiniť potopu na zemi (1 Mojžišova 6:5-7), keď Boh nikdy nezabránil mocným ľuďom alebo potomkom Séta, aby sa ženili so ženami, ktoré boli Kainovými potomkami. Prichádzajúci súd v 1 Mojžišovej 6:5-7 je spojený s tým, čo sa udialo v 1 Mojžišovej 6:1-4. Iba nemravné, perverzné manželstvo padlých anjelov s ľudskými ženami môže odôvodniť takýto strašný súd.

Verím, že názor (1) je možno najbližší pravde. Áno, je zaujímavé „protirečenie“, keď sa povie, že anjeli nemajú rod a potom sa povie, že „synovia Boží“ boli padlí anjeli, ktorí sa rozmnožovali s ľudskými ženami. Avšak, aj keď sú anjeli duchovné bytosti (Židom 1:14), oni sa môžu zjaviť v ľudskej podobe, fyzickej podobe (Marek 16:5). Ľudia Sodomy a Gomory chceli mať pohlavný styk s dvomi anjelmi, ktorí boli u Lóta (1 Mojžišova 19:1-5). Je možné, že anjeli sú schopní prebrať ľudskú podobu až do bodu, kedy kopírujú ľudskú sexualitu – a pravdepodobne i reprodukciu. Prečo padlí anjeli toto nerobia častejšie? Zdá sa, že Boh zanevrel na padlých anjelov, ktorí činili tento zlý hriech, aby ostatní anjeli nerobili to isté (ako čo je zapísané u Júdu 6). Skoré Židovské interpretácie, apokryfy, pseudofigrifné spisy sú jednomyseľné, keď sú v otázke padlí anjeli „synovia Boží“ spomenutí v 1 Mojžišovej 6:1-4. Toto v každom prípade neuzatvára debatu. Predsa, názor, ktorý v 1 Mojžišovej 6:1-4 zahŕňa padlých anjelov, ktorí uzatvárajú manželstvá s ľudskými ženami, má silný kontextový, gramatický a historický základ.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli synovia Boží a dcéry ľudské podľa 1 Mojžišovej 6:1-4?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries