settings icon
share icon
Otázka

Boh versus Satan – ak je Boh všemocný, prečo jednoducho nezabije Satana? Prečo Boh dovoľuje Satanovi, aby mohol spôsobovať také hrozné zlo vo svete?

Odpoveď


Jedným z tajomstiev kresťanského života je, prečo Boh nezničil Satana hneď po tom, čo Satan zhrešil. Vieme, že Boh jedného dňa Satana porazí - hodí ho do Ohnivého jazera, kde bude naveky mučený dňom i nocou (Zjavenie 20:10), ale niekedy sa čudujeme, prečo Boh už Satana nezničil. Možno sa nikdy nedozvieme prečo to tak je, ale vieme isté veci o Božej povahe.

Po prvé, vieme, že Boh je absolútne zvrchovaný nad všetkým stvorením, a to vrátane Satana. Satan a jeho démoni určite spôsobujú vo svete zmätok, ale je im povolená len určitá miera slobody. Vieme tiež, že Boh naplánoval všetko od začiatku času až do konca. Nič nemôže prekaziť Jeho plány a veci idú presne podľa plánu. „Pán zástupov prisahal: ‚Ako som zamýšľal, tak sa stane a ako som sa rozhodol, tak bude‘“ (Izaiáš 14:24).

Po druhé, „vieme, že všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha, tým, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia“ (Rímskym 8:28). Čokoľvek Boh naplánoval so Satanom, tento plán bude tým najlepším možným. Dokonalý Boží hnev a spravodlivosť budú uspokojené a Jeho dokonalá spravodlivosť bude oslávená. Tí, ktorí Ho milujú a ktorí čakajú na splnenie Jeho plánu, budú nadšení, že budú súčasťou tohto plánu a budú Ho chváliť a oslavovať, keď uvidia, ako sa naplní.

Po tretie, vieme, že spochybňovať Boží plán a jeho načasovanie znamená spochybňovať samotného Boha, Jeho úsudok, Jeho charakter a samotnú Jeho povahu. Nie je múdre spochybňovať Jeho právo robiť presne to, čo On chce. Žalmista nám hovorí: „Božia cesta je dokonalá“ (Žalm 18:31). Akýkoľvek plán pochádzajúci z mysle Všemohúceho, je tým najlepším možným plánom. Je pravda, že nemôžeme očakávať, že túto myseľ dokonale pochopíme, ako nám pripomína: „Lebo: Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty — znie výrok Hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.“ (Izaiáš 55:8-9). Napriek tomu je našou zodpovednosťou voči Bohu poslúchať Ho, dôverovať Mu a podriaďovať sa Jeho vôli, či už jej rozumieme alebo nie. V prípade Jeho načasovania Satanovho zániku to musí byť ten najlepší možný plán, pretože je to Boží plán.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Boh versus Satan – ak je Boh všemocný, prečo jednoducho nezabije Satana? Prečo Boh dovoľuje Satanovi, aby mohol spôsobovať také hrozné zlo vo svete?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries