settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh nedá padlým anjelom šancu na pokánie?

Odpoveď


Biblia sa konkrétne nezaoberá otázkou padlých anjelov, ktorí majú príležitosť činiť pokánie, ale z toho, čo hovorí Biblia, môžeme získať určitý prehľad. Po prvé, Satan (Lucifer) bol jedným z najvyšších anjelov, možno tým najvyšším (Ezechiel 28:14). Lucifer – a všetci anjeli – boli neustále v Božej prítomnosti a poznali Božiu slávu. Preto nemajú žiadne ospravedlnenie, keď sa vzbúrili proti Bohu a odvrátili sa od Neho. Lucifer a ostatní anjeli sa vzbúrili proti Bohu napriek tomu, že vedeli, že je to najväčšie zlo.

Po druhé, Boh neposkytol plán vykúpenia pre anjelov, ako to urobil pre ľudstvo. Pád ľudskej rasy si vyžiadal zmiernu obeť za hriech a Boh túto obetu pripravil v Ježišovi Kristovi. Boh vo svojej milosti vykúpil ľudskú rasu a oslávil sa.

Pre anjelov nebola plánovaná žiadna takáto obeta. Okrem toho Boh označil tých anjelov, ktorí Mu zostali verní, za svojich „vyvolených anjelov“ (1. Timoteovi 5:21). Z biblickej doktríny vyvolenia vieme, že tí, ktorých Boh vyvolí na spasenie, budú spasení a nič ich nemôže odlúčiť od Božej lásky (Rímskym 8:38-39). Je jasné, že tí anjeli, ktorí sa vzbúrili, neboli Božími „vyvolenými anjelmi“.

Napokon, Biblia nám nedáva dôvod veriť, že by anjeli činili pokánie, aj keby im Boh dal príležitosť (1. Petra 5:8). Zdá sa, že padlí anjeli sú úplne oddaní tomu, aby sa postavili Bohu a útočili na Boží ľud. Biblia hovorí, že prísnosť Božieho súdu sa líši podľa toho, koľko vedomostí človek mal (Lukáš 12:48). Padlí anjeli si teda s veľkým poznaním, ktoré mali, naozaj zaslúžia Boží hnev.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh nedá padlým anjelom šancu na pokánie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries