settings icon
share icon
Otázka

Čo Biblia hovorí o anjeloch?

Odpoveď


Anjeli sú osobné duchovné bytosti, ktoré majú inteligenciu, emócie a vôľu. Toto platí aj o dobrých, aj o zlých anjeloch. Anjeli majú inteligenciu (Matúš 8:29; 2 Korinťanom 11:3; 1 Petrova 1:12), preukazujú emócie (Lukáš 2:13; Jakub 2:19; Zjavenie 12:17), a demonštrujú vôľu (Lukáš 8:28-31, 2 Timoteovi 2:26; Júda 6). Anjeli sú duchovné bytosti (Židom 1:14), bez skutočného fyzického tela. To, že nemajú fyzické telo nevplýva na skutočnosť, že sú osoby (tak ako aj Boh).

Poznanie, ktoré anjeli vlastnia je ohraničené tým, že sú stvorené bytosti. To znamená, že oni nevedia všetko, čo vie Boh (Matúš 24:36). Avšak, zdá sa, že majú väčšie poznanie od ľudí. Možno je tomu tak z troch dôvodov. (1) Anjeli sú stvorení vo vyššom poradí vo vesmíre ako ľudia. Samým tým, od samotného začiatku mali väčšie poznanie. (2) Anjeli študujú Bibliu a svet omnoho podrobnejšie ako ľudia, a odtiaľ získavajú vedomosti (Jakub 2:19; Zjavenie 12:12). (3) Anjeli získavajú poznanie dlhým sledovaním ľudských aktivít. Na rozdiel od ľudí, anjeli nemusia študovať minulosť; oni ju zažili. A tak, oni vedia, ako sa iní správali a reagovali v určitých situáciách a môžu s väčšou presnosťou odhadnúť, ako by sme my reagovali v podobných okolnostiach.

Ikeď majú vôľu, anjeli sú, ako aj všetky iné stvorenia podriadené Božej vôli. Dobrých anjelov Boh poslal, aby pomáhali veriacim (Židom 1:14). Tu je niekoľko aktivít, ktoré Biblia pripisuje anjelom:

A. Slávia Boha (Žalm 148:1,2; Izaiáš 6:3).
B. Uctievajú Boha (Židom 1:6; Zjavenie 5:8-13).
C. Radujú sa z vecí, ktoré Boh činí (Jób 38:6-7).
D. Slúžia Bohu (Žalm 103:20; Zjavenie 22:9).
E. Zjavujú sa pred Bohom (Jób 1:6; 2:1).
F. Sú nástrojmi Božieho súdu (Zjavenie 7:1; 8:2).
G. Prinášajú odpovede na modlitbu (Skutky 12:5-10).
H. Pomáhajú pri získavaní ľudí pre Krista (Skutky 8:26; 10:3).
I. Pozorujú kresťanské usporiadanie, prácu a utrpenie (1 Korinťanom 4:9; 11:10; Efezským 3:10; 1 Petrova 1:12).
J. Povzbudzujú v nebezpečných časoch (Skutky 27:23,24).
K. Starajú sa o spravodlivých v čase smrti (Lukáš 16:22).

Anjeli sú úplne odlišní od ľudí. Ľudia sa nestávajú anjelmi po smrti. Anjeli nikdy neboli a nikdy sa nestanú ľudskými bytosťami. Boh stvoril anjelov tak, ako stvoril aj ľudí. Biblia nikde nehovorí o anjeloch, že sú stvorení na obraz Boží, ako čo sú ľudia (1 Mojžišova 1:26). Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré do určitej miery môžu zobrať ľudskú podobu. Ľudia sú v prvom rade fyzické bytosti s duchovným aspektom. Najväčšiu vec, ktorú sa môžeme naučiť od anjelov je ich okamžitá, oddaná poslušnosť Božím príkazom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo Biblia hovorí o anjeloch?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries