settings icon
share icon
Otázka

Prečo sa Michael a Satan hádali o Mojžišove telo (Júda 9)?

Odpoveď


Júdov verš 9 sa týka udalosti, ktorá sa nikde inde v Písme nenachádza. Michael musel bojovať alebo sa hádať so Satanom o Mojžišovo telo, ale čo to obnášalo, nie je popísané. Ďalší anjelský zápas spomína Daniel. Opisuje anjela, ktorý k nemu prichádza vo videní. Tento anjel menom Gabriel v Danielovi 8:16 a 9:21, hovorí Danielovi, že sa proti nemu staval démon nazývaný „perzské knieža“, kým mu neprišiel na pomoc archanjel Michael (Daniel 10:13). Od Daniela sa teda dozvedáme, že anjeli a démoni vedú duchovné boje o dušu ľudí a národov, a že démoni sa anjelom bránia a snažia sa im zabrániť konať Božie príkazy. Júda nám hovorí, že Michael bol poslaný Bohom, aby sa nejakým spôsobom vysporiadal s Mojžišovým telom, ktoré sám Boh pochoval po Mojžišovej smrti (Deuteronómium 34:5-6).

Sú rôzne teórie o tom, o čo sa jednalo v tomto boji o Mojžišove telo. Jednou z nich je, že Satan, neustály žalobca Božieho ľudu (Zjavenie 12:10), možno bránil vzkrieseniu Mojžiša do večného života na základe Mojžišovho hriechu v Meribe (Deuteronómium 32:51) a jeho vraždy Egypťana (2. Mojžišova 2:12).

Niektorí sa domnievajú, že odkaz v Júdovi je rovnaký ako pasáž v Zachariášovi 3:1-2: „Potom mi ukázal veľkňaza Jozuu, ktorý stál pred Hospodinovým anjelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval. Hospodin povedal satanovi: Nech ťa Hospodin pokarhá, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či on nie je obhorok, vytrhnutý z ohňa?‘“ Ale námietky proti tomu, že ide o tú istú udalosť, sú zrejmé: (1) Jediná podobnosť medzi týmito dvoma pasážami je výraz: „Nech ťa Hospodin pokarhá “ (2) Meno „Michael“ sa v pasáži v Zachariášovi vôbec nevyskytuje. (3) V Zachariášovi nie je žiadna zmienka o „tele Mojžiša“ a žiadna zmienka o ňom.

Predpokladalo sa tiež, že Júda cituje apokryfnú knihu, ktorá obsahovala túto správu, a že Júda chce potvrdiť, že táto správa je pravdivá. Origenes (asi 185-254), raný kresťanský učenec a teológ, spomína knihu „Nanebovzatie Mojžiša“ ako existujúcu v jeho dobe, ktorá obsahuje práve túto správu o zápase medzi Michaelom a diablom o Mojžišovo telo. Tá kniha, teraz stratená, bola židovská grécka kniha a Origenes predpokladal, že toto bol zdroj správy v Júdovi.

Jedinou vecnou otázkou teda je, či je príbeh „pravdivý“. Nech už je pôvod správy akýkoľvek, zdá sa, že Júda v skutočnosti hovorí o zápase medzi Michaelom a diablom ako o fakte. Hovorí o tom rovnako, ako by to urobil, keby hovoril o Mojžišovej smrti alebo o jeho údere do skaly. A kto dokáže, že to nie je pravda? Aké dôkazy existujú, že nie? V Biblii je veľa narážok na anjelov. Vieme, že archanjel Michael je skutočný, často sa spomína diabol a existuje mnoho tvrdení, že zlí aj dobrí anjeli sú zainteresovaní do dôležitých udalostí na zemi. Keďže povaha tohto konkrétneho sporu o Mojžišovo telo je úplne neznáma, dohady sú zbytočné. Nevieme, či došlo k hádke o držbe tela, jeho pochovaní alebo o čomkoľvek inom.

Tieto dve veci však vieme: po prvé, Písmo je neomylné. Neomylnosť Písma je jedným z pilierov kresťanskej viery. Cieľom nás kresťanov je pristupovať k Písmu s úctou a modlitbou, a keď nájdeme niečo, čomu nerozumieme, modlíme sa usilovnejšie, viac študujeme a – ak nám odpoveď stále uniká – pokorne uznávame svoje vlastné obmedzenia tvárou v tvár dokonalému Slovu Božiemu.

Po druhé, Júda 9 je najvyššou ilustráciou toho, ako sa kresťania majú vysporiadať so Satanom a démonmi. Príklad Michaela, ktorý odmietol vysloviť kliatbu na Satana, by mal byť pre kresťanov poučením, ako sa správať k démonickým silám. Veriaci ich nemajú oslovovať, ale skôr hľadať Pánovu zasahujúcu moc proti nim. Ak sa taká mocná bytosť ako Michael podriadila Pánovi v jednaní so Satanom, kto sme my, aby sme sa pokúšali vyčítať, vyháňať alebo rozkazovať démonom?

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo sa Michael a Satan hádali o Mojžišove telo (Júda 9)?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries