settings icon
share icon
Otázka

Je diabol/ Satan osoba alebo sila, ktorá zosobňuje zlo?

Odpoveď


Aj keď sa mu podarilo presvedčiť mnohých, že neexistuje, Satan je určite skutočný, osobná bytosť, zdroj všetkej nevery a všetkého morálneho a duchovného zla vo svete. V Biblii je nazývaný rôzne: Satan (čo znamená nepriateľ alebo odporca - Jób 1:6, Rimanom 16:20), diabol (Matúš 4:1, 1. Petra 5:8), Lucifer (Izaiáš 14:12), had (2. Korinťanom 11:3, Zjavenie 12:9) a mnohými ďalšími menami.

Existenciu Satana ako osoby dokazuje fakt, že Ježiš Kristus ho rozoznal ako osobu. Ježiš sa o ňom často zmieňoval menom (Lukáš 10:18, Matúš 4:10) a nazýval ho „knieža tohto sveta“ (Ján 12:31, 14:30, 16:11).

Apoštol Pavol nazval Satana ako „boh tohto sveta“ (2. Korinťanom 4:4) a „knieža mocností vzduchu“ (Efezanom 2:2). Apoštol Ján povedal „že celý svet je v moci toho Zlého“ (1. Jánov 5:19), a že Satan je „zvodca celého sveta“ (Zjavenie 12:9). Toto by ťažko boli opisy nejakej neosobnej sily, ktorá by zosobňovala zlo.

Písmo učí, že predtým ako Boh stvoril človeka a zem, Boh stvoril nespočetné množstvo anjelov (Hebrejom 12:22) a nebeské vojsko duchovných bytostí s ohromnou silou a inteligenciou. Najvyšší z týchto bytostí sú cherubovia, ktorí strážia samotný trón Boha a Satan bol pôvodne „jagavým cherubom“ (Ezechiel 28:14). Bol „plný múdrosti a dokonalý v kráse“ (Ezechiel 28:12).

Boh nestvoril Satana ako zlú bytosť. Anjeli, rovnako ako ľudia, boli stvorení ako slobodní duchovia, nie ako stroje, ktoré nerozmýšľajú. Mohli odmietnuť Božiu vôľu a vzdorovať Jeho autorite, ak sa tak rozhodli.

Základný hriech pre ľudí aj pre anjelov je nevera a pýcha. Satan si povedal „do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k Najvyššiemu.“ (Izaiáš 14:13-14, Ekumenický preklad). Znovu, toto sú ťažko skutky a motívy neosobnej sily.

Ježiš nám tiež povedal nejaké Satanove vlastnosti. Kristus povedal, že je „od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lži“ (Ján 8:44, Ekumenický preklad).

Je zásadné, aby kresťania rozoznávali existenciu Satana a chápali, že „obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol“ (1. Petra 5:8, Ekumenický preklad). Je nemožné, aby sme prekonali hriech a diablove pokušenie sami, ale Písmo nám hovorí, aby sme boli silní. Potrebujeme si obliecť plnú Božiu výzbroj, aby sme obstáli v pokušení (Efezanom 6:13).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je diabol/ Satan osoba alebo sila, ktorá zosobňuje zlo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries