settings icon
share icon
Otázka

Pôsobia démonický duchovia aj v dnešnej dobe?

Odpoveď


Duchovia, mátanie, seance, tarotové karty, špiritistické tabuľky, krištáľové gule - čo majú tieto veci spoločné? Fascinujú veľa ľudí, pretože sa zdá, že ponúkajú náhľad do nepoznaného sveta, ktorý leží za hranicami nášho fyzického sveta. Veľa z týchto vecí sa zdá byť nevinných a neškodných.

Mnohí, ktorí sa dostanú k týmto veciam z nebiblického pohľadu veria, že strašidlá sú duchovia zosnulých, ktorí sa pre nejaký dôvod nedostali na „druhý svet“. Tí, ktorí veria v duchov, rozlišujú rôzne typy mátania/ strašenia:

(1) pozostalé strašenie (prirovnané k prehrávaniu videa bez interakcie s duchom).
(2) strašenie ľudskými duchmi, ktorých povaha je dobrá a zlá (ale neškodná) - takýto duchovia môžu chcieť len získať pozornosť človeka, iný si môžu robiť žarty, ale v každom prípade neškodia ľuďom.
(3) komunikácia s démonmi - tieto entity sa môžu vydávať za ľudských duchov, ale škodia a sú nebezpeční.

Ak čítame o duchoch a strašeniach z nebiblických zdrojov, treba pamätať na to, že len kvôli tomu, že sa autor odkazuje na Bibliu a spomína biblické bytosti (ako archanjel Michal), nemusí to znamenať, že sa na problematiku pozerá z biblického hľadiska. Ak nemá autor podložené informácie nejakou autoritou, mal by sa čitateľ zamyslieť „Odkiaľ to ten človek vie, že to je naozaj tak ako to tvrdí? Akú má nad sebou autoritu?“ Napríklad odkiaľ vedia autori, že démoni sa môžu vydávať za ľudských duchov? Tí, ktorí podávajú takéto tvrdenia z nebiblických zdrojov musia zakladať svoje vysvetlenia na svojich vlastných myšlienkach a myšlienkach iných, alebo na skúsenostiach z minulosti. Na základe ich vlastného priznania, že démoni sú zradní a môžu sa tváriť ako neškodní ľudskí duchovia, tieto ich skúsenosti môžu byť tiež zradné! Ak chce niekto správne pochopiť túto problematiku, mal by sa pozrieť na zdroj, ktorý je 100% presný celú dobu - Božie Slovo, Biblia. Pozrieme sa teraz na to, čo hovorí Biblia o týchto veciach.

1. Biblia sa nikde nezmieňuje o strašení. Biblia učí, že ak človek zomrie, duša človeka ide na jedno z dvoch miest. Ak bol dotyčný veriaci v Ježiša Krista, jeho duša je dovedená do Božej prítomnosti v nebi (Filipanom 1:21-23, 2. Korinťanom 5:8). Neskôr, po vzkriesení bude spojená s telom (1. Tesaloničanom 4:13-18). Ak osoba neverila v Krista, duša putuje na miesto utrpenia - do pekla (Lukáš 16:23-24).
Nezávisle na tom, či bola osoba veriaca alebo nie, nie je už návrat na svet ani možnosť komunikovať s ľuďmi, ani keby to bolo na účel varovania ľudí pred súdom, ktorý príde (Lukáš 16:27-31). V Biblii sú zaznamenané len dva prípady, kedy mŕtva osoba komunikovala so živými. Prvý prípad je, keď sa izraelský kráľ Saul pokúšal kontaktovať zosnulého proroka Samuela skrze médium. Boh dovolil, aby bol Samuel vyrušený natoľko, aby oznámil súd nad Saulom za jeho opakovanú neposlušnosť (1. Samuelova 28:6-19). Druhý prípad je, keď sa Mojžiš a Eliáš stretli s Ježišom, keď bol premenený v Matúšovi 17:1-8. Na Mojžišovom a Eliášovom vzhľade však nebolo nič „duchovné“ alebo „strašidelné“.
2. Písmo opakovane hovorí o anjeloch, ktorý sa pohybovali ako neviditeľní (Daniel 10:1-21). Niekedy sú títo anjeli v kontakte s ľudmi. Zlý duchovia alebo démoni môžu posadnúť ľudí, prebývať v nich a ovládať ich (pozri napríklad Marek 5:1-20). Štyri evanjeliá a kniha Skutky zaznamenávajú niekoľko prípadov, kedy démoni posadli človeka, a kedy sa dobrí anjeli zjavili a pomohli veriacim. Anjeli či už dobrí alebo zlí, môžu spôsobiť nadprirodzené javy (Jób 1-2, Zjavenie 7:1, 8:5, 15:1 a 16).
3. Písmo ukazuje, že démoni vedia o veciach, ktoré ľudia netušia (Skutky 16:16-18, Lukáš 4:41). Pretože títo zlí anjeli už sú tu dlhý čas, je prirodzené, že budú vedieť viac ako tí, ktorých život má obmedzenú dĺžku. Keďže Satan má možnosť dostať sa do Božej prítomnosti (Jób 1-2), je možné, že aj démoni vedia nejaké veci o budúcnosti - toto je ale len špekulácia.
4. Písmo hovorí, že Satan je otcom lži a zradca (Ján 8:44, 2. Tesaloničanom 2:9) a prezlieka sa za „anjela svetla“. Tí, ktorí ho nasledujú robia rovnaké podvody (2. Korinťanom 11:13-15).
5. Satan a démoni majú veľkú moc (v porovnaní s človekom). Dokonca aj archanjel Michal verí len v Božiu moc pri jednaní so Satanom (Júda 1:9). Satanova sila však nie je nič v porovnaní s Božou (Skutky 19:11-12, Marek 5:1-20) a Boh dokáže zmeniť zlé Satanove úmysly na svoj dobrý zámer (1. Korinťanom 5:5, 2. Korinťanom 12:7).
6. Boh nám prikazuje, aby sme nemali nič spoločné s okultizmom, uctievaním diabla alebo nečistých duchov sveta. Toto zahŕňa aj používanie médií, seancií, špiritistických tabuliek, horoskopov, tarotových kariet, robenie zárezov a podobne. Boh považuje tieto veci za ohavné (Deuteronómium 18:9-12, Izaiáš 8:19-20, Galaťanom 5:20, Zjavenie 21:8) a tí, ktorí sa s týmito vecami zapodievajú si privolávajú nešťastie (Skutky 19:13-16).
7. Efezskí veriaci sú príkladom, čo urobiť s okultnými vecami (knihy, hudba, šperky, hry...). Vyznali účasť na týchto veciach ako hriech a verejne ich spálili (Skutky 19:17-19).
8. Oslobodenie od Satanovej moci je dosiahnuteľné skrze Božie spasenie. Spasenie prichádza skrze vieru v evanjelium Ježiša Krista (Skutky 19:18, 26:16-18). Pokusy o rozviazanie niekoho zaangažovaného do démonických aktivít bez spasenia sú zbytočné. Ježiš varoval pred srdcom, ktoré nemá prítomnosť Ducha Svätého - takéto srdce je prázdny príbytok, ktorý je pripravený na to, aby ho prišli obývať horší démoni (Lukáš 11:24-26). Keď však niekto príde ku Kristovi pre odpustenie hriechov, Duch svätý príde a zostáva v ňom do dňa vykúpenia (Efezanom 4:30).

Niektoré paranolmálne aktivity môžu byť pripísané práci šarlatánov. Najlepšie je pochopiť správy o duchoch a strašeniach ako prácu démonov. Niekedy sa démoni nesnažia odhaliť ich charakter, inokedy sa tvária ako duchovia zosnulých. Takéto podvody vedú k ďalším klamstvám a zmätku.

Boh uvádza, že je bláznovstvo dopytovať sa mŕtvych v prospech živých. „Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych, aby živí mali náuku a svedectvo?!“ (Izaiáš 8:19-20, Ekumenický preklad). Božie Slovo je zdrojom múdrosti. Veriaci v Ježiša Krista nemajú byť zapletení v okultizme. Duchovný svet je skutočný, ale kresťan sa nemá čoho báť (1. Jánov 4:4)

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Pôsobia démonický duchovia aj v dnešnej dobe?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries