Pytania dotyczące Zbawienia


Czym jest zbawienie? Jaka jest chrześcijańska doktryna dotycząca zbawienia?

Jaki jest plan zbawienia?

Co to znaczy uznać Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela?

Czy zbawienie jest jedynie przez wiarę, czy także przez uczynki?

Czy chrześcijanin może utracić zbawienie?

Czy wiara w wieczne zbawienie jest biblijna?

Czy człowiek raz zbawiony, jest zbawiony na zawsze?

Czy Pytania dotyczące Zbawienia jest przyzwoleniem na grzech?

Czym jest ofiara zastępcza?

Co dzieje się z tymi, którzy nigdy nie słyszeli o Ewangelii? Czy Bóg odrzuci osoby, które nigdy o Nim nie słyszały?

Jak zbawiani byli ludzie zanim Jezus umarł za nasze grzechy?

Skąd mogę mieć pewność zbawienia?

Jak wolna wola Boga i wolna wola człowieka przyczyniają się do zbawienia?

Co dzieje się z niemowlętami i małymi dziećmi, które umarły? Gdzie w Biblii pojawia się zapis o ‘wieku odpowiedzialności’ za swoje decyzje?

Jeśli nasze zbawienie jest pewne na wieki, to dlaczego Biblia ostrzega przed apostazją?

Czym jest pojednanie z Bogiem? Dlaczego musimy pojednać się z Bogiem?

Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest ważne?

Dlaczego Bóg wymagał ofiar ze zwierząt w Starym Testamencie?

Czy chrześcijanie muszą wciąż prosić o przebaczenie za popełnione grzechy?

Czy chrzest jest potrzebny do zbawienia? Czym jest ‘odrodzenie przez chrzest’?

Czym jest usprawiedliwienie?

Jakie jest znaczenie chrześcijańskiego odkupienia?

Czym jest ‘upamiętanie’ i czy potrzebne jest do zbawienia?

Czy chrześcijanin, który odejdzie od Boga pozostaje zbawiony?

Czy 1 Piotra 3.21 naucza, że chrzest jest konieczny do zbawienia?

Co Biblia mówi na temat nawrócenia na łożu śmierci?

Co w sytuacji, gdy nie czuję się zbawiony?

Czy Bóg będzie nadal mi przebaczał, jeśli wciąż popełniam ten sam grzech?

Czy chrześcijanin może „zrezygnować/ odwrócić się od swojego zbawienia”?

Jakie są główne prawdy dotyczące przesłania ewangelii?

Jaka jest różnica między łaską a miłosierdziem?

Czy jeśli wątpię w swoje zbawienie, to znaczy że nie jestem prawdziwie zbawiony/zbawiona?

Jakie są niektóre oznaki szczerej wiary zbawczej?

Czym jest prawdziwa ewangelia?

Od którego roku życia osoba jest na tyle dojrzała, by świadomie przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela?

Czy fragment z Dziejów Apostolskich 2.38 naucza, że chrzest jest potrzebny, aby być zbawionym?

Czy werset z Ew. Jana 3.5 naucza, że chrzest jest potrzebny do zbawienia?

Czy możliwe jest, aby imię zbawionej osoby zostało wymazane z księgi życia?

Czy Bóg przebacza ciężkie grzechy? Czy Bóg przebaczy mordercy?

Co to znaczy, że Jezus umarł za nasze grzechy?

Czy jest jakaś różnica pomiędzy księgą życia a księgą życia Baranka?

W jaki sposób i komu Jezus zapłacił okup za nas?

Czym jest uświęcenie? Jak brzmi definicja chrześcijańskiego uświęcenia?

Czy człowiek może być zbawiony poprzez ogólne objawienie Boga?

Czy po śmierci będzie druga szansa na zbawienie?

Czy jest jakiś grzech, którego Bóg nam nie przebaczy?

Czy werset z Ew. Marka 16.16 naucza, że chrzest jest potrzebny do zbawienia?


Powrót na polską stronę główną
Pytania dotyczące Zbawienia