settings icon
share icon

Pytania dotyczące Zbawienia

Czym jest zbawienie? Jaka jest chrześcijańska doktryna dotycząca zbawienia?

Jaki jest plan zbawienia?

Co to znaczy uznać Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela?

Czy zbawienie jest jedynie przez wiarę, czy także przez uczynki?

Czy chrześcijanin może utracić zbawienie?

Czy wiara w wieczne zbawienie jest biblijna?

Czy człowiek raz zbawiony, jest zbawiony na zawsze?

Czy Pytania dotyczące Zbawienia jest przyzwoleniem na grzech?

Czym jest ofiara zastępcza?

Co dzieje się z tymi, którzy nigdy nie słyszeli o Ewangelii? Czy Bóg odrzuci osoby, które nigdy o Nim nie słyszały?

Jak zbawiani byli ludzie zanim Jezus umarł za nasze grzechy?

Skąd mogę mieć pewność zbawienia?

Jak wolna wola Boga i wolna wola człowieka przyczyniają się do zbawienia?

Co dzieje się z niemowlętami i małymi dziećmi, które umarły? Gdzie w Biblii pojawia się zapis o ‘wieku odpowiedzialności’ za swoje decyzje?

Jeśli nasze zbawienie jest pewne na wieki, to dlaczego Biblia ostrzega przed apostazją?

Czym jest pojednanie z Bogiem? Dlaczego musimy pojednać się z Bogiem?

Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest ważne?

Dlaczego Bóg wymagał ofiar ze zwierząt w Starym Testamencie?

Czy chrześcijanie muszą wciąż prosić o przebaczenie za popełnione grzechy?

Czy chrzest jest potrzebny do zbawienia? Czym jest ‘odrodzenie przez chrzest’?

Czym jest usprawiedliwienie?

Jakie jest znaczenie chrześcijańskiego odkupienia?

Czym jest ‘upamiętanie’ i czy potrzebne jest do zbawienia?

Czy chrześcijanin, który odejdzie od Boga pozostaje zbawiony?

Czy 1 Piotra 3.21 naucza, że chrzest jest konieczny do zbawienia?

Co Biblia mówi na temat nawrócenia na łożu śmierci?

Co w sytuacji, gdy nie czuję się zbawiony?

Czy Bóg będzie nadal mi przebaczał, jeśli wciąż popełniam ten sam grzech?

Czy chrześcijanin może „zrezygnować/ odwrócić się od swojego zbawienia”?

Jakie są główne prawdy dotyczące przesłania ewangelii?

Jaka jest różnica między łaską a miłosierdziem?

Czy jeśli wątpię w swoje zbawienie, to znaczy że nie jestem prawdziwie zbawiony/zbawiona?

Jakie są niektóre oznaki szczerej wiary zbawczej?

Czym jest prawdziwa ewangelia?

Od którego roku życia osoba jest na tyle dojrzała, by świadomie przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela?

Czy fragment z Dziejów Apostolskich 2.38 naucza, że chrzest jest potrzebny, aby być zbawionym?

Czy werset z Ew. Jana 3.5 naucza, że chrzest jest potrzebny do zbawienia?

Czy możliwe jest, aby imię zbawionej osoby zostało wymazane z księgi życia?

Czy Bóg przebacza ciężkie grzechy? Czy Bóg przebaczy mordercy?

Co to znaczy, że Jezus umarł za nasze grzechy?

Czy jest jakaś różnica pomiędzy księgą życia a księgą życia Baranka?

W jaki sposób i komu Jezus zapłacił okup za nas?

Czym jest uświęcenie? Jak brzmi definicja chrześcijańskiego uświęcenia?

Czy człowiek może być zbawiony poprzez ogólne objawienie Boga?

Czy po śmierci będzie druga szansa na zbawienie?

Czy jest jakiś grzech, którego Bóg nam nie przebaczy?

Czy werset z Ew. Marka 16.16 naucza, że chrzest jest potrzebny do zbawienia?

Czym jest Księga Życia?

Czy Bóg może mnie zbawić?

Co to znaczy, że Bóg pociąga nas do zbawienia?

Jak łatwo jest uwierzyć?

Z jakiego powodu wiara bez uczynków jest martwa?

Jak zbawienie może nie być z uczynków, skoro wymagana jest wiara?

Czy wystarczy jej zawierzyć, nawet jeśli w pełni jej nie rozumiemy?

Czym jest uwielbienie?

Z jakiego powodu bycie dobrą osobą nie jest wystarczające, aby dostać się do nieba?

Co Biblia mówi na temat zbawienia wszystkich domowników?

Jeśli kara za nasze grzechy związana jest z wiecznością w piekle, to jak śmierć Jezusa mogła być zapłatą za nas, jeśli nie spędził wieczności w piekle?

Dlaczego usprawiedliwienie z wiary jest tak ważną doktryną?

Czym jest zbawienie pańskie?

Czy Bóg okazuje litość ludziom upośledzonym umysłowo, chorym psychicznie czy niepełnosprawnym fizycznie?

Jak wąska jest ta "ciasna brama"?

Jak można wierzyć w zbawienie jedynie z wiary jeśli jedyna wzmianka mówiąca o zbawieniu "jedynie z wiary" pochodzi z Jakuba 2.24 i stwierdza, że zbawienie nie jest jedynie z wiary?

Skąd mogę wiedzieć, że jestem jednym z wybranych?

Czym jest przebłaganie?

Czy konieczne jest publiczne wyznanie wiary do zbawienia (Rzymian 10.9-10)?

Czym jest odnowienie według Biblii?

Czy zbawienie ma większe oddziaływanie aniżeli tylko na życie po śmierci?

Z jakiego powodu zbawienie przez uczynki jest powszechnie panującym poglądem?

Czym jest zbawiająca łaska?

Czy chrześcijanin popełniający samobójstwo pozostaje zbawiony?

Czy zaproszenie Jezusa do swojego serca jest biblijne?

Co to znaczy wierzyć w Boga?

Co to znaczy, że jesteśmy martwi (duchowo) z powodu przewinień i grzechów?

Czy Jezus mnie kocha?

Co to znaczy mieć wiarę w Jezusa?

Co to jest ewangelia o Jezusie Chrystusie?

Jaka jest kondycja ludzka zgodnie z Biblią?

Co miał na myśli Jezus, gdy powiedział "Oto stoję u drzwi i kołaczę" (Ks. Objawienia 3.20)?

Co to znaczy, że dobre uczynki są skutkiem zbawienia?

Z jakiego powodu Bóg uczynił zbawienie taką wąską ścieżką?

Czy wierzący Starego Testamentu mają wieczne bezpieczeństwo?

Jaka była droga zbawienia w czasach Starego Testamentu?

Co to znaczy, że mamy pokój z Bogiem?

Jak predestynacja i elekcja wiążą się z uprzednią wiedzą?

Czy możliwe jest, aby człowiek mógł być zbawiony, nie będąc predestynowanym?

Czy Jezus umarł za wszystkie grzechy z wyjątkiem grzechu niewiary? Jeśli umarł za wszystkie grzechy, dlaczego ludzie nadal idą do piekła z powodu grzechu niewiary?

Co to znaczy ufać Jezusowi?

Dlaczego potrzebujemy Zbawiciela?

Dlaczego Jezus umarł?

Czy Bóg mi przebaczy? Czy Bóg może mi przebaczyć?

Co to jest wyznanie wiary?

Co to znaczy poznać Jezusa?

Dlaczego chrześcijaństwo jest tak krwawą religią?

Na czym polega podejście złych/ dobrych wieści odnośnie dzielenia się ewangelią?

Dlaczego system ofiarniczy wymagał krwawej ofiary?

Czym jest alienacja? Co to znaczy, że jesteśmy odsunięci od Boga?

Co to znaczy, że chrześcijanie są adoptowani przez Boga?

Czy wnosimy coś do naszego własnego zbawienia?

Co jest ważniejsze, śmierć Chrystusa czy Jego zmartwychwstanie?

Co to jest doktryna substytucji?

Co to jest ekspiacja?

Co to jest wiara w Boga?

Jeśli Bóg nienawidzi składania ofiar z ludzi, to dlaczego ofiara Jezusa była zapłatą za nasz grzech?

Dlaczego trzeba nam przypisać sprawiedliwość Chrystusa?

Co to znaczy, że Bóg nie chce aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy przyszli do upamiętania? Jakie jest znaczenie fragmentu z 2 Piotra 3.9?

Jak Boże miłosierdzie i sprawiedliwość współpracują w akcie zbawienia?

Dlaczego Jezus powiedział młodemu, bogatemu zarządcy, że może być zbawiony poprzez przestrzeganie Bożych przykazań?

Co to jest sprawiedliwość?

Dlaczego sola fide jest ważne?

Jaka jest relacja pomiędzy zbawieniem a przebaczeniem?

Co to znaczy, że zbawienie jest darem od Boga?

Dlaczego ważna jest sola gratia?

Dlaczego ważna jest zasada soli Deo gloria?

Dlaczego zasada solo Christo jest ważna?

Czy odkupienie Chrystusa jest nieograniczone?

Dlaczego niektórzy ludzie zwracają się do Boga dopiero w późniejszych latach swojego życia?Powrót na polską stronę główną

Pytania dotyczące Zbawienia
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries