settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest usprawiedliwienie?

Odpowiedź


Mówiąc prosto, ‘usprawiedliwić’ to znaczy ‘ogłosić sprawiedliwym’, ‘uczynić kogoś sprawiedliwym’ przed Bogiem. Usprawiedliwienie jest Bożym potwierdzeniem sprawiedliwości tych, którzy otrzymali Chrystusa, a przez Jego sprawiedliwość, zostali usprawiedliwieni (2 Koryntian 5.21). Mimo, iż zasada usprawiedliwienia opisana jest w wielu miejscach Pisma Świętego, to jednak jednym z głównych fragmentów jest list do Rzymian 3.21-26: „Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej- za dni cierpliwości Bożej- wyrażała się w odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.”

Jesteśmy usprawiedliwieni, uznani sprawiedliwymi w chwili naszego zbawienia. Usprawiedliwienie nie sprawia, że stajemy się sprawiedliwi (bezgrzeszni), lecz raczej ogłasza naszą sprawiedliwość. Nasza sprawiedliwość oparta jest na wierze w ukończone dzieło Jezusa Chrystusa. Jego ofiara zakrywa nasze grzechy, przez co Bóg patrzy na nas przez pryzmat doskonałości i bezgrzeszności Chrystusa. Bóg, patrząc na nas, widzi sprawiedliwość Chrystusa. Dzięki niej spełniamy Boże wymagania. Bóg ogłasza naszą sprawiedliwość- usprawiedliwia nas.

Rzymian 5.18-19 doskonale to podsumowuje: „A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.” W Bożym usprawiedliwieniu doświadczamy Bożego pokoju dla naszego życia. W Bożym usprawiedliwieniu wierzący mogą pokładać pewność zbawienia. W akcie sprawiedliwości Bóg rozpoczyna proces uświęcenia- proces, w którym Bóg sprawia, że stajemy się tym, kim nas wcześniej ogłosił. „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Rzymian 5.1).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest usprawiedliwienie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries