settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego usprawiedliwienie z wiary jest tak ważną doktryną?

Odpowiedź


Nauczanie o sprawiedliwości z wiary jest tym, co oddziela biblijne chrześcijaństwo od wszystkich innych systemów wierzeń. W każdej religii, i w niektórych odłamach tego, co określa się jako "chrześcijaństwo" człowiek sam wypracowuje drogę do Boga. Jedynie w prawdziwie biblijnym chrześcijaństwie człowiek jest zbawiony w wyniku łaski przez wiarę. Gdy powrócimy do Biblii dostrzeżemy, że usprawiedliwienie dokonuje się z wiary, niezależnie od naszych uczynków.

Słowo usprawiedliwienie oznacza "ogłoszenie lub traktowanie jako sprawiedliwego." Dla chrześcijan, usprawiedliwienie jest dziełem Boga, nie tylko przebaczeniem grzechów wierzącego, ale również przypisaniem mu usprawiedliwienia Chrystusa. Biblia w kilku miejscach podkreśla, że usprawiedliwienie przychodzi jedynie z wiary (np. Rzymian 5.1; Galacjan 3.24). Usprawiedliwienia nie można zdobyć poprzez własne uczynki; a raczej zostajemy okryci sprawiedliwością Jezusa Chrystusa (Efezjan 2.8; Tytusa 3.5). Chrześcijanie, uznani za sprawiedliwych są uwolnieni od winy za grzech.

Usprawiedliwienie jest dokończonym dziełem Boga, które jest natychmiastowe, w przeciwieństwie do uświęcenia, które jest ciągłym procesem wzrastania w którym upodabniamy się i wzrastamy w podobieństwo Chrystusa (dzieło "bycia zbawionym" 1 Koryntian 1:18; 1 Tesaloniczan 5:23). Uświęcenie następuje po usprawiedliwieniu.

Zrozumienie doktryny o usprawiedliwieniu jest ważne dla chrześcijan. Po pierwsze, to świadomość usprawiedliwienia i łaski, motywują nas do czynienia dobrych uczynków i duchowego wzrostu; zatem, usprawiedliwienie prowadzi do uświęcenia. Również, fakt usprawiedliwienia jest dokończonym dziełem Boga co oznacza, że chrześcijanie mają pewność swojego zbawienia. W oczach Boga, wierzący mają sprawiedliwość potrzebną do zdobycia życia wiecznego.

Gdy ktoś doświadcza usprawiedliwienia, to nie musi dokonywać niczego innego, aby wejść do nieba. Skoro usprawiedliwienie przychodzi z wiary w Chrystusa, w oparciu o Jego dzieło w naszym imieniu, nasze czyny przestają się liczyć jako źródło zbawienia (Rzymian 3.28). Istnieją rozległe systemy religijne ze skomplikowanymi teologiami, które nauczają fałszywej doktryny usprawiedliwienia z uczynków. Ale oni nauczają "innej ewangelii, chociaż innej nie ma" (Galacjan 1.6-7),

Bez zrozumienie usprawiedliwienia jedynie z wiary, nie możemy prawdziwie uchwycić wspaniałego daru Bożego- Bożej "niezasłużonej łaski" wtedy łaska staje się "zasłużona" w naszych umysłach, i zaczynamy myśleć, że zasługujemy na zbawienie. Doktryna o usprawiedliwieniu z wiary pomaga nam zachować "czyste oddanie dla Chrystusa" (2 Koryntian 11.3). Uchwycenie się usprawiedliwienia z wiary zachowuje nas przed upadkiem w kłamstwie, że sami jesteśmy w stanie zasłużyć na niebo. Nie ma rytuału, sakramentu czy uczynku, który może sprawić, że będziemy godni sprawiedliwości Chrystusa. To jedynie dzięki jego łasce, w odpowiedzi na naszą wiarę, Bóg obdarza nas świętością swojego Syna. Zarówno Stary jak i Nowy Testament mówią: "A sprawiedliwy z wiary żyć będzie" (Habakuka 2:4; Rzymian 1:17; Galacjan 3:11; Hebrajczyków 10:38).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego usprawiedliwienie z wiary jest tak ważną doktryną?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries