settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są niektóre oznaki szczerej wiary zbawczej?

Odpowiedź


Jest to jedno z najważniejszych pytań dotyczących wiary chrześcijańskiej. Wielu wierzących wątpi w swoje zbawienie, ponieważ nie widzi żadnych znaków („objawów”) szczerej wiary zbawczej w swoim życiu. Są też tacy, którzy mówią iż nigdy nie powinniśmy wątpić odnośnie naszej decyzji pójścia za Chrystusem, lecz Biblia zachęca nas, abyśmy badali samych siebie by zobaczyć, czy trwamy prawdziwie „w wierze” (2 Koryntian 13.5). Bóg obdarzył nas dość rozbudowaną instrukcją, abyśmy wiedzieli kiedy na pewno mamy życie wieczne. Pierwszy list Jana został napisany właśnie z tego powodu, jak czytamy w 1 Jana 5.13 „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.”

Istnieje kilka spraw z 1 Jana, które możemy zbadać w odniesieniu do siebie i swojej wiary. Patrząc na nie pamiętaj, że nikt z nas w sposób doskonały nie jest w stanie wypełnić wszystkich jednocześnie, lecz powinny one wskazywać na ciągłe zmiany zachodzące w naszym życiu, gdy wzrastamy w wierze.

1) Czy cieszysz się społecznością z Chrystusem i innymi zbawionymi ludźmi? (1 Jana 1.3)
2) Czy ludzie powiedzieliby, że chodzisz w światłości, czy raczej w ciemności? (1 Jana 1.6-7)
3) Czy dostrzegasz i wyznajesz grzech w swoim życiu? (1 Jana 1.8)
4) Czy jesteś posłuszny Bożemu Słowu? (1 Jana 2.3-5)
5) Czy twoje życie wskazuje, że kochasz raczej Boga, a nie świat? (1 Jana 2.15)
6) Czy twoje życie potwierdza, że „postępujesz sprawiedliwie”? (1 Jana 2.29)
7) Czy zabiegasz o to, aby prowadzić czyste życie? (1 Jana 3.3)
8) Czy w Twoim życiu grzechu jest coraz mniej? (1 Jana 3.5-6) [Zauważ: odnosi się to do procesu uświęcenia w Twoim życiu, a nie do całkowitego braku grzechu w życiu].
9) Czy okazujesz miłość innym chrześcijanom? (1 Jana 3.14)
10) Czy tylko mówisz o miłości czy raczej okazujesz to czynem i prawdą? (1 Jana 3.18-19)
11) Czy trwasz w czystości sumienia? (1 Jana 3.21)
12) Czy doświadczasz zwycięstw w swoim chrześcijańskim życiu? (1 Jana 5.4)

Jeśli jesteś w stanie szczerze odpowiedzieć „tak” na te pytania (lub większość z nich i pracujesz nad innymi), to twoje życie przynosi owoc prawdziwego zbawienia. Jezus powiedział, że po naszych owocach poznają nas, że jesteśmy jego uczniami (Ew. Mateusza 7.20). Bezowocowe gałęzie- ludzie, którzy deklarują się chrześcijanami, a którzy nie przynoszą owocu Ducha (Galacjan 5.22-23) zostaną odcięci i wrzuceni w ogień (Ew. Jana 15.2). Szczera wiara dotyczy nie tylko wiary w Boga (nawet demony wierzą- Jakuba 2.19), lecz prowadzi także do szczerego wyznania grzechu i posłuszeństwa przykazaniom Chrystusa. Pamiętaj, jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, a nie własne uczynki (Efezjan 2.8-9), lecz nasze uczynki powinny manifestować nasze zbawienie (Jakuba 2.17-18). Szczera wiara zawsze będzie przynosiła dobre uczynki; wiara w której nie ma stale żadnych owoców nie jest wiarą i nikogo nie zbawia.

Poza tymi stwierdzeniami, powinniśmy pamiętać Boże obietnice i mieć świadomość, że bierzemy udział w wojnie. Szatan jest równie realny jak Jezus Chrystus, i jest on budzącym grozę wrogiem naszych dusz. Gdy zwrócimy się do Boga i powierzymy swoje życie Chrystusowi, to szatan będzie szukał wszelkiej sposobności, aby nas zwieść i pokonać. On będzie się starał przekonać nas, że jesteśmy bezwartościowymi nieudacznikami albo że Bóg już z nas zrezygnował. Gdy jesteśmy w Chrystusie, mamy zapewnienie, że jesteśmy przez niego chronieni. Sam Jezus wstawiał się za nami w modlitwie w Ew. Jana 17.11 wołając: „Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.” Ponownie w wersecie 15, modlił się: „zachowaj ich od złego.” W Ew. Jana 10.27-29 Jezus powiedział: „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.” Jeśli słyszysz i przestrzegasz poleceń Jezusa, to jesteś jedną z jego owiec, On nigdy ciebie nie opuści. Jezus przedstawił chrześcijan jako bezpiecznie skrywanych w miłujących ramionach Ojca Wszechmogącego, dając nam podwójne zapewnienie naszego wiecznego bezpieczeństwa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są niektóre oznaki szczerej wiary zbawczej?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries