settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego potrzebujemy Zbawiciela?

Odpowiedź


Ludzkość potrzebuje Zbawiciela. Aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi dlaczego potrzebujemy Zbawiciela, potrzeba encyklopedycznej ilości informacji. Na potrzeby tego krótkiego artykułu, przedstawimy niektóre koncepcje, w oparciu o to, co mówi Biblia o tym, dlaczego potrzebujemy Zbawiciela.

Po pierwsze spróbujmy zrozumieć pojęcie „my”, w tym pytaniu jest ono technicznie inkluzywne; w tym sensie, że gdy mówimy "potrzebujemy Zbawiciela" mamy na myśli to, że każda osoba, która kiedykolwiek żyła potrzebuje Zbawiciela. Powinniśmy również zauważyć, że termin zbawiciel łączy się z całkiem szerokim zastosowaniem w Biblii; każdy kto dokonuje dzieła uratowania czy wyzwolenia może być określony mianem "zbawiciel"- przykłady mogą dotyczyć sędziów Otniela i Ehuda (Ks. Sędziów 3.9, 15). Sam Bóg (a nie jedynie szczegółowo Jezus) jest również nazwany "Zbawicielem" (Ks. Izajasza 43.11; 45.21-22; 60.16). W tym artykule, aby uniknąć nieporozumienia, użyjemy słowa Zbawiciel przypisując tą rolę Jezusowi Chrystusowi.

Powód dla jakiego potrzebujemy Zbawiciela ma swoje korzenie w naturze Boga i naturze człowieka; po pierwsze, Biblia mówi, że Bóg ma plan i ludzie są kluczowi w tym planie. Po drugie, Bóg jest święty i nie może trwać w grzechu. Po trzecie, każdy człowiek zgrzeszył i każdy człowiek ma wrodzoną grzeszną naturę.

Trudnością dla nas jest to, że życie z Bogiem wymaga bezgrzesznej doskonałości, a nikt z nas nie jest doskonały. Zatem Bóg nie może osiągnąć swoich celów bez naprawienia najpierw ludzkości. Z tego powodu potrzebujemy Zbawiciela- a Pismo Święte wskazuje na Jezusa Chrystusa (Ew. Łukasza 2.11; Tytusa 2.13-14).

Potrzebujemy Zbawiciela, Jezusa, ponieważ musimy stać się święci: "Dążcie [...] do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana" (Hebrajczyków 12.14). Jezus nie czyni nas po prostu lepszymi ludźmi; ani też nie zwiększa naszej pobożności czy nie zwiększa naszej świętości- nie mamy niczego od czego można by zacząć. Raczej, On czyni nas nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17; Galacjan 6.15).

Plan Boży dla ludzkości. Potrzebujemy Zbawiciela, ponieważ Bóg planuje, abyśmy przynieśli mu chwałę (Ks. Izajasza 43.7) i cieszyli się Jego społecznością na wieki (Psalm 27.4). On pragnie upodobnić nas do obrazu Swojego Syna (Rzymian 8.29).

Samoistny nie stworzył kosmosu, aby się Samemu bawić. Zrobił to, aby pielęgnować relacje z istotami stworzonymi na Jego obraz (zob. 1 Ks. Mojżeszowa 1.27). Bóg (jako społeczna i moralna istota) pragnie, aby Jego stworzenie Go kochało i się rozwijało. Fakt, że my (jako istoty wolicjonalne) popadamy w grzech i bunt co oznacza, że potrzebujemy Zbawiciela, bo inaczej Boży plan dla nas nie może być zrealizowany. W swojej miłości, Bóg posłał Zbawiciela- Swojego zrodzonego Syna- aby mógł nas przygotować do wieczności (z Nim) i ukazać Swoją chwałę.

Świętość Boga. Z ponad 900 biblijnymi odniesieniami do świętości Boga nie można przecenić jej znaczenia dla Jego stworzenia. Biblia naucza, że powinniśmy zabiegać o świętość (1 Piotra 1.15).

Jezus nauczał, że powinniśmy przychodzić do Boga ze zrozumieniem, że On jest święty (Ew. Mateusza 6.9). Potrzebujemy Zbawiciela, ponieważ Bóg jest zbyt czysty, aby być w grzeszności: "Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego?" (Ks. Habakuka 1.13). Bez Zbawiciela, słowo Boże do nas brzmiałoby tak: "Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie" (Ew. Mateusza 7.23).

Grzeszność ludzkości. W Rzymian 3.10-18 Paweł przywołuje fragmenty z Psalmów i Ks. Izajasza w dyskusji na temat prawa. Czyniąc tak, używa Pisma Świętego, aby stanowczo podkreślić to, że każda osoba zgrzeszyła (Rzymian 3.23). Każda osoba zatem potrzebuje odkupienia. Nie możemy pozbyć się naszego grzechu tak jak lampart nie może zmienić swojego umaszczenia (Ks. Jeremiasza 13.23). "Nie ma ani jednego sprawiedliwego"(Rzymian 3.10; por. Psalm 14.1).

Bóg mówi, bez żadnych ogródek, że każdy jest grzesznikiem, nawet ci, którzy myślą że nie są (zobacz 1 Jana 1.8). To oznacza, że każdy potrzebuje Zbawiciela, nawet ci, którzy myślą że nie potrzebują.

Potrzeba Zbawiciela. Podsumowując, Bóg ma plan. Jest doskonały, i On nie zmieni swojego zdania odnośnie Jego wypełniania. Jego plan wiąże się jednak z nami- ludźmi, a my jesteśmy grzesznikami na wskroś. Skoro Bóg jest święty, nie może tolerować (w swojej) obecności grzechu i dopóki On nas jakoś nie oczyści, niemożliwe jest, aby realizował Swój plan wieczności. Boże rozwiązanie: złożył doskonałą ofiarę raz na zawsze, aby oczyścić nas z grzechów i pojednać nas z Sobą. Uczynił to ze swoim Synem na krzyżu.

Potrzebujemy Zbawiciela, bo nie jesteśmy w stanie siebie zbawić. Potrzebujemy Zbawiciela, bo bez Chrystusa, jesteśmy opisani jako "nie mający nadziei i bez Boga na świecie" (Efezjan 2.12).

Potrzebujemy Zbawiciela, a Bóg nam Go zapewnił. Jezus zbawił nas jako przejaw Bożej miłości i jako wypełnienie Jego miłosierdzia. Teraz, "usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego" (Tytusa 3.7). Ofiara Jezusa otworzyła dla nas wszystko- i gdyby była jakaś inna droga dla Boga, aby wypełnił Swój plan bez kompromisów, wybrałby ją aniżeli upokorzenie Jezusa na krzyżu

(zob. Ew. Łukasza 22.42). Fakt, że Jezus rzeczywiście zmarł na krzyżu jest wystarczającym dowodem na to, że potrzebujemy Zbawiciela.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego potrzebujemy Zbawiciela?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries