settings icon
share icon
Pytanie

Jak zbawienie może nie być z uczynków, skoro wymagana jest wiara?

Odpowiedź


Nasze zbawienie w pełni zależne jest od Jezusa Chrystusa. On w zastępstwie za nas, przyjął karę za nasz grzech (2 Koryntian 5.21); On jest naszym Zbawicielem od grzechu (Ew. Jana 1.29); On jest sprawcą i dokończycielem wiary (Hebrajczyków 12.2). Praca konieczna do zapewnienia zbawienia została w pełni wykonania przez samego Jezusa, który żył doskonałym życiem, przyjął Boży sąd za grzechy i zmartwychwstał (Hebrajczyków 10.12).

Biblia dość dokładnie wyjaśnia w swoim nauczaniu, że nasze uczynki nie pomogą nam zapracować na zbawienie. Jesteśmy zbawieni "nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym" (Tytusa 3.5). "Nie z uczynków" (Efezjan 2.9). "Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego" (Rzymian 3.10). To oznacza, że składanie ofiar, przestrzeganie przykazań, chodzenie do kościoła, bycie ochrzczonym i inne dobre uczynki nie są w stanie nikogo zbawić. Nieważne jak "dobrzy" jesteśmy, nigdy nie dorównamy Bożym standardom świętości (Rzymian 3.23; Ew. Mateusza 19.17; Ks. Izajasza 64.6).

Biblia i w tym względzie mówi dokładnie, że zbawienie jest warunkowe; Bóg nie zbawia wszystkich. Tym jednym warunkiem zbawienia jest wiara w Jezusa Chrystusa. Blisko 200 razy w Nowym Testamencie, wiara (czy wierzenie) jest podawane jako jedyny warunek zbawienia (Ew. Jana 1.12; Dzieje Apostolskie 16.31).

Jednego dnia, niektórzy ludzie zapytali Jezusa co mają robić, aby zadowolić Boga: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?" Jezus od razu wskazał im na wiarę: "Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał" (Ew. Jana 6.28-29). Zatem, pytanie dotyczy Bożych wymogów (liczba mnoga), a odpowiedź Jezusa jest taka, że Bóg ma wymóg (liczba pojedyncza), aby wierzyć w niego.

Łaska jest Bożym obdarowaniem nas czymś, czego nie możemy zdobyć lub na co zasłużyć. Zgodnie z fragmentem z Rzymian 11.6 "uczynki" wszelkiego typu niszczą łaskę- idea dotyczy tego, że pracownik zasługuje na wynagrodzenie, podczas gdy odbiorca łaski po prostu ją otrzymuje, niezasłużenie. Skoro zbawienie jest całkowicie z łaski, nie może być czymś na co zapracujemy. Wiara zatem nie jest uczynkiem. Wiary nie możemy prawdziwie uznawać za "uczynek" bo inaczej zniszczyłaby łaskę. (Zobacz także Rzymian 4- zbawienie Abrahama było uzależnione od wiary w Boga, w przeciwieństwie do dokonanego jakiegokolwiek dzieła).

Przypuśćmy, że ktoś anonimowo wysłał Tobie czek opiewający na kwotę 1 mln $. Pieniądze mogą być Twoje, jeśli chcesz, ale wciąż musisz potwierdzić czek. W żadnym razie podpisanie własnym imieniem tego czeku nie może być uznawane za uczynek zdobywania tego miliona dolarów- potwierdzenie czeku nie jest uczynkiem/ pracą związaną z osiąganiem miliona. Nigdy nie możesz chwalić się tym, że stałeś się milionerem przez wysiłek czy dzięki własnej zaradności biznesowej. Nie, ten milion dolarów był po prostu darem, a napisanie własnego imienia na nim był jedynie sposobem jego otrzymania. Podobnie, ćwiczenie wiary jest jedynym sposobem w jaki przyjmujesz dar Boży, a sama wiara nie może być uznawana jako uczynek, który zapracuje na ten dar.

Prawdziwa wiara nie może być uznawana za uczynek, ponieważ prawdziwa wiara obejmuje zaprzestanie czynienia cielesnych uczynków. Prawdziwa wiara w pełni opiera się na osobie Jezusa i jego dziele dokonanym ze względu na nas (Ew. Mateusza 11.28-29; Hebrajczyków 4.10).

Możemy pójść o krok dalej, prawdziwa wiara nie może być uznawana za uczynek, ponieważ nawet wiara jest darem od Boga, a nie czymś co sami jesteśmy w stanie stworzyć. "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga" (Efezjan 2.8). "Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał" (Ew. Jana 6.44). Wielbijmy Boga za jego moc, aby nas zbawić i za jego łaskę, że prawdziwie możemy doświadczać zbawienia!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak zbawienie może nie być z uczynków, skoro wymagana jest wiara?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries