settings icon
share icon
Pytanie

Czy człowiek może być zbawiony poprzez ogólne objawienie Boga?

Odpowiedź


Ogólne objawienie może być zdefiniowane jako „Boże objawienie się wszystkim ludziom, we wszystkich epokach, we wszystkich miejscach, objawienie to odsłania, że Bóg istnieje i że jest On inteligentny, pełen mocy i transcendentny.” Pismo Święte w takich fragmentach jak Psalm 19.1-4 oraz Rzymian 1.20 wyraźnie stwierdza, że pewne rzeczy o Bogu można zaobserwować gdy przyjrzymy się stworzeniu, które nas otacza. Jeśli chcesz przeczytać więcej informacji na ten temat, prosimy zapoznaj się z naszym artykułem na temat różnic pomiędzy objawieniem ogólnym a objawieniem szczegółowym. W odniesieniu do pytania, „Czy człowiek może być zbawiony poprzez objawienie ogólne?”, często pojawia się inne zagadnienie, „Co się dzieje z tymi, którzy nigdy nie słyszeli ewangelii?”

Niestety, wciąż istnieją takie zakątki świata w których nie ma absolutnie żadnego dostępu do Biblii, do ewangelii Jezusa Chrystusa, ani żadnego sposobu aby dowiedzieć się czegoś odnośnie prawdy chrześcijańskiej. Pojawia się wówczas pytanie, co dzieje się z takimi ludźmi gdy umrą? Czy jest to sprawiedliwe ze strony Boga, aby potępić osobę, która nigdy nie słyszała ewangelii, ani o Jezusie Chrystusie, czy nawet o tym, że Bóg istnieje? Niektórzy proponują pewne rozwiązanie tego problemu poprzez przyjęcie koncepcji, że Bóg sądzi tych, którzy nigdy nie usłyszeli o ewangelii, na podstawie tego jak odnieśli się do objawienia ogólnego. Założenie jest takie, że jeśli osoba prawdziwie wierzy w to, co można poznać i czego można dowiedzieć się o Bogu z objawienia ogólnego, to Bóg będzie sądził taką osobę na podstawie takiej wiary i pozwoli takiej osobie wejść do nieba. Czy możliwe jest, aby taka koncepcja była prawdziwa?

Zanim jednak odpowiemy na to pytanie, musimy rozwiązać pewne kluczowe założenie: mianowicie takie, że ci, którzy nigdy nie słyszeli ewangelii, rzeczywiście szukają Boga, poszukują prawdy i praktycznie błagają o to, by przyszedł do nich ktoś, kto przekaże im przesłanie o zbawieniu. Problem jednak takiego założenia polega na tym, że Pismo Święte mówi coś zupełnie przeciwnego. Rzymian 3.10-12 stwierdza: „Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.” Zgodnie z Pismem, ludzie przyjmują wiedzę o Bogu, która jest dostępna poprzez objawienie ogólne i wypaczają ją, według własnych upodobań. Rzymian 1.21-23 stwierdza, „Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy.” Zatem, zgodnie z Pismem ci, którzy są bez Boga nie poszukują zbawienia, a raczej wybierają bunt, trwanie w ciemności i bałwochwalstwo.

Wracając jednak do pytania- czy człowiek może być zbawiony poprzez objawienie ogólne? Biblia nigdzie nie daje nadziei jakoby ci, którzy nigdy nie słyszeli ewangelii, prawdziwie uwierzyli w Boga, na podstawie objawienia ogólnego. Biblia ponownie opisuje zagubionych jako tych, którzy się buntują przeciwko temu, co już wiedzą o Bogu, i nie chcą pogłębiać prawdy o Bogu. Zawsze jest jednak pytanie: „Co jeśli?” JEŚLI człowiek, który nigdy nie usłyszał ewangelii i w pełni nie uwierzył w Boga przez dostępne objawienie ogólne, to czy będzie on zbawiony? JEŚLI w ogóle istniałaby taka osoba, to wydaje się, że byłoby to spójne z miłością, miłosierdziem i łaską Boga, i byłaby zbawiona. Pamiętaj jednak, że jest to czysto hipotetyczna sytuacja, której Pismo w żaden sposób nie potwierdza.

10 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje historię Korneliusza. Korneliusz opisany jest jako „pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga” (Dzieje Apostolskie 10.2). Czy Bóg zbawił Korneliusza, ponieważ był Bogu oddany na tyle, na ile go poznał? Nie. Bóg posłał anioła do Korneliusza z poleceniem, aby skontaktował się on z apostołem Piotrem i poprosił, aby przyszedł do niego do domu. Korneliusz był posłuszny, Piotr przyszedł i przedstawił ewangelię Korneliuszowi oraz jego całej rodzinie. Korneliusz i jego rodzina uwierzyli i na tej podstawie byli zbawieni (Dzieje Apostolskie 10.44-48). 10 rozdział Dziejów Apostolskich jest oczywistym przykładem tego, że nie jesteśmy zbawieni ze względu na to, że uwierzyliśmy w jakieś prawdy o Bogu ani też przez nasze posłuszeństwo Bogu w jakiś sprawach. Jedyną drogą zbawienia jest ewangelia Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 14.6; Dzieje Apostolskie 4.12).

Fakt, że zgubieni odrzucają objawienie ogólne jest powodem dla jakiego tak ważne jest, abyśmy zwiastowali ewangelię na cały świat (Ew. Mateusza 28.19-20; Dzieje Apostolskie 1.8). Rzymian 10.14 stwierdza, „Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” Bóg nakazał, abyśmy mówili ewangelię, ponieważ „nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga” (Rzymian 3.10-11). Zamiast raczej mieć nadzieję, że niektórzy ludzie zostaną zbawieni przez zaufanie w to, co można wiedzieć o Bogu poprzez objawienie ogólne, Bóg powołuje nas, abyśmy szli na cały świat i zwiastowali ewangelię. Uwierzenie w dobrą nowinę mówiącą o zbawieniu Jezusa Chrystusa jest jedynym sposobem, o jakim mówi Biblia (Ew. Jana 3.16).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy człowiek może być zbawiony poprzez ogólne objawienie Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries