settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego chrześcijaństwo jest tak krwawą religią?

Odpowiedź


Aby zrozumieć dlaczego chrześcijaństwo jest "krwawą religią" musimy cofnąć się do Bożej deklaracji odnośnie krwi w Starym Testamencie: "gdyż życie ciała jest we krwi" (3 Ks. Mojżeszowa 17.11, 14). Tutaj Bóg nam mówi, że życie i krew są tak naprawdę jednym i tym samym. Krew dostarcza do wszystkich części ciała składniki odżywcze podtrzymujące życie. Reprezentuje esencję życia. W przeciwieństwie do tego przelanie krwi reprezentuje przelanie życia, czyli śmierć.

Krew jest również wykorzystana w Biblii, aby przedstawiać życie duchowe. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli w Ogrodzie Eden poprzez nieposłuszeństwo Bogu i zjedzenie owocu z zakazanego drzewa, doświadczyli od razu śmierci duchowej i śmierci fizycznej po latach. Boże ostrzeżenie, "ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz" (1 Ks. Mojżeszowa 2.17) wypełniło się. Ich krew- ich życia- została wtedy skażona grzechem. W Swoim łaskawym planie jednak Bóg zapewnił "drogę wyjścia" z tego dylematu poprzez ogłoszenie, że ofiara z krwi, najpierw z krwi zwierząt i ostatecznie z krwi Baranka Bożego (Jezusa Chrystusa), jest wystarczająca, aby zasłonić grzech upadłej ludzkości i przywrócić nas do życia duchowego. On ustanowił system ofiarniczy, począwszy od zwierząt, które sam zabił, aby zapewnić pierwsze okrycie, "zakrywając" w ten sposób grzech Adama i Ewy (1 Ks. Mojżeszowa 3.21). Wszystkie ofiary za czasów Starego Testamentu, które nastąpiły później były tylko tymczasowe i trzeba je było stale powtarzać. Te nieustanne ofiary były zapowiedzią jedynej prawdziwej i ostatecznej ofiary Chrystusa, którego krew przelana na krzyżu miała na zawsze zapłacić karę za grzech. Jego śmierć sprawiła, że dalszy rozlew krwi stał się niepotrzebny (Hebrajczyków 10.1-10).

W tym sensie chrześcijaństwo jest krwawą religią, ale w niezwykle wyjątkowy sposób. W przeciwieństwie do bezkrwawych religii traktuje grzech poważnie, wskazując, że Bóg poważnie traktuje grzech i wymierza za niego karę śmierci. Grzech nie jest małą sprawą. To zwykły grzech pychy spowodował zmianę Lucyfera w demona. To zwykły grzech zazdrości sprawił, że Kain zabił Abla itp. A Adam i Ewa jedząc zakazany owoc uwierzyli zwodzicielowi, a nie dobremu i kochającemu Bogu, wybierając tym samym bunt przeciwko Jego miłości i zaprzeczając dobroci Jego charakteru. Chrześcijaństwo jest krwawą religią, ponieważ postrzega grzech tak jak widzi go święty Bóg- poważnie.

Dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy, grzech wymaga kary. Bóg nie może jedynie przebaczyć w miłosierdziu dopóki wymogi sprawiedliwości nie zostaną spełnione. Tym samym potrzeba złożenia ofiary zanim uzyskanie przebaczenia będzie możliwe. Przelanie krwi zwierząt, jak wskazywali Hebrajczycy, mogło tylko "zakryć" grzech na jakiś czas (Hebrajczyków 10.4), aż do zamierzonej i ostatecznej ofiary złożonej w odkupieńczej śmierci Chrystusa. Zatem, chrześcijaństwo jest odmienne od innych krwawych religii w tym, że jako jedyne zapewnia wystarczającą ofiarę, aby uporać się z problemem grzechu.

Na koniec, chociaż chrześcijaństwo przedstawia krwawą ofiarę, jest to jedyna religia która jest bezkrwawa na końcu. Przeciwieństwem śmierci jest życie. Śmierć Jezusa, przynosi życie jak to jest ukazane w wielu wersetach. I ufając Chrystusowi i Jego odkupieńczej ofierze za nasze grzechy, człowiek zostaje zbawiony od śmierci i przechodzi do życia (Ew. Jana 5.24; 1 Jana 3.14). W Nim jest życie. Wszystkie inne ścieżki prowadzą do śmierci (Dz. Apostolskie 4.16; Ew. Jana 14.6).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego chrześcijaństwo jest tak krwawą religią?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries