settings icon
share icon
Pytanie

W jaki sposób i komu Jezus zapłacił okup za nas?

Odpowiedź


Okup jest czymś, co się uiszcza, aby zapewnić uwolnienie kogoś z niewoli. Jezus zapłacił nasz okup, aby nas uwolnić od grzechu, śmierci i piekła. W 2, 3, 4 i 5 Księdze Mojżeszowej dostrzegamy, że Bożym wymogiem było składanie ofiar. Za czasów staro- testamentowych Bóg nakazał Izraelitom, aby składali ofiary ze zwierząt, które były zastępczym odkupieniem; śmierć zwierzęcia zamiast śmierci człowieka, śmierć będąca karą za grzech (Rzymian 6.23). 2 Księga Mojżeszowa 29.36a stwierdza, „A młodego cielca jako ofiarę za grzech złożysz codziennie na przebłaganie...”

Bóg domagał się świętości (1 Piotra 1.15-16). Boże Prawo wymaga świętości. Nie możemy Bogu ofiarować pełnej świętości, ponieważ popełniamy grzechy (Rzymian 3.23); dlatego też Bóg domagał się wypełnienia swojego Prawa. Składanie ofiar zaspokajało te wymogi. Z tego powodu przyszedł Jezus. Hebrajczyków 9.12-15 mówi nam, „Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.”

Także list do Rzymian 8.3-4 mówi, „Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.”

Widzimy zatem, że Jezus zapłacił Bogu okup za nasze grzechy. To odkupienie zostało dokonane poprzez złożenie jego własnego życia, przelanie krwi jako ofiary. W związku z tą ofiarą, każdy człowiek może skorzystać z możliwości, aby przyjąć ten dar odkupienia i doświadczyć Bożego przebaczenia. Gdyż bez jego śmierci, Boże Prawo nadal musiałoby być wypełnione- naszą własną śmiercią.

EnglishPowrót na polską stronę główną

W jaki sposób i komu Jezus zapłacił okup za nas?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries