settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest odnowienie według Biblii?

Odpowiedź


Innym słowem na odnowienie jest odrodzenie, odnoszącego się do biblijnego wyrażenia "narodzenia na nowo." Nasze nowonarodzenie jest odróżnione od naszego pierwszego narodzenia, gdy zostajemy poczęci w sensie fizycznym i dziedziczymy naszą grzeszną naturę. Narodzenie na nowo jest duchowe, święte i to drugie narodzenie wynika z tego, że stajemy się duchowo ożywieni. Człowiek w swoim stanie naturalnym jest "martwy z powodu grzechów", aż do momentu gdy "rodzi się na nowo" (doświadcza odnowienia) przez Chrystusa. Dzieje się to, gdy złoży swoją ufność w Chrystusie (Efezjan 2.1).

Odrodzenie jest radykalną zmianą. Tak jak nasze narodzenie fizyczne wpływa na nasze nowe, indywidualne pojawienie się w świecie rzeczywistym , tak nasze duchowe narodzenie wpływa na pojawienie się nowej osoby w rzeczywistości niebiańskiej (Efezjan 2.6). Po odnowieniu zaczynamy widzieć, słyszeć i szukać rzeczy Bożych; rozpoczynamy życie z wiary i uświęcenia. Teraz Chrystus jest uformowany w sercach; teraz uczestniczymy w boskiej naturze, stając się nowymi stworzenia (2 Koryntian 5.17). Bóg, a nie człowiek jest źródłem tej zmiany (Efezjan 2.1,8). Boża wielka miłość i jego dar, Jego bogata łaska i obfite miłosierdzie są przyczyną nowonarodzenia. Wszechpotężna moc Boża- moc zmartwychwstałego Chrystusa- jest ukazana w odrodzeniu i nawróceniu grzeszników (Efezjan 1.19-20).

Odrodzenie jest konieczne. Grzeszny człowiek nie może stawać przed Bogiem. Podczas rozmowy z Nikodemem, Jezus dwukrotnie powiedział, że człowiek musi się narodzić na nowo, aby ujrzeć królestwo Boga (Ew. Jana 3.3,7). Odrodzenie nie jest opcją, gdyż to, "co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest" (Ew. Jana 3.6). Narodzenie fizyczne uzdalnia nas do życia na ziemi; duchowe odrodzenie uzdalnia nas do życia w niebie. Zobacz Efezjan 2.1; 1 Piotra 1.23; Ew. Jana 1.13; 1 Jana 3.9; 4.7; 5.1, 4, 18.

Odrodzenie jest częścią tego co Bóg robi dla nas w chwili naszego zbawienia, wraz z zapieczętowaniem nas (Efezjan 1.14), adoptowaniem (Galacjan 4.5), pojednaniem (2 Koryntian 5.18-20) itd. Odnowienie jest działaniem Boga, gdy sprawia że człowiek rodzi się duchowo dzięki jego wierze w Jezusa Chrystusa. Przed zbawieniem nie byliśmy dziećmi Bożymi (Ew. Jana 1.12-13), a raczej byliśmy dziećmi gniewu (Efezjan 2.3; Rzymian 5.18-20). Przed zbawieniem byliśmy martwi; po zbawieniu jesteśmy odrodzeni. W efekcie odrodzenia mamy pokój z Bogiem (Rzymian 5.1), nowe życie (Tytusa 3.5; 2 Koryntian 5.17) i wieczne synostwo (Ew. Jana 1.12-13; Galacjan 3.26). Odrodzenie rozpoczyna proces uświęcenie, podczas którego stajemy się ludźmi jakimi Bóg nas zamierzył (Rzymian 8.28-30).

Jedyny sposób odnowienia jest dostępny przez wiarę w skończone dzieło Chrystusa na krzyżu. Żadna ilość dobrych uczynków czy przestrzeganie Prawa nie może odrodzić serca. "Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek..." Jedynie Chrystus oferuje lekarstwo na całkowite zepsucie naszego serca. Nie potrzebujemy renowacji czy reformacji lub reorganizacji; potrzebujemy narodzenia na nowo.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest odnowienie według Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries