settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy wierzyć w Boga?

Odpowiedź


Mówiąc najprościej, wiara w Boga to pokładanie pewności w Nim. Wierzenie w Boga wiąże się oczywiście z uznaniem Jego istnienia, ale prawdziwe wierzenie w Boga jest czymś więcej. Teizm jest wspaniałym miejscem na start, ale nie jest to cel podróży.

Aby wierzyć w Boga konieczne jest posiadanie wiary. Pismo Święte mówi, że wierzenie w prawdziwego Boga jest podstawą w relacji z Nim: "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają" (Hebrajczyków 11.6).

Zasadniczo wierzenie w Boga wymaga przekonania, że On rzeczywiście istnieje. Jest wielu ludzi na całym świecie, którzy wierzą w ponadnaturalny świat, który dotyczy Boga czy "bożków." Nawet jeśli wyłączymy zwolenników religii pogańskich, nadal istnieje wielu ludzi, którzy wierzą w jednego, osobowego Boga. To jest ważny krok, ale zwykłe wierzenie, że Bóg istnieje nie jest wystarczające. Jak list Jakuba 2.19 wyjaśnia, demony również wierzą w istnienie Boga. Zwykłe uznanie istnienia Boga nie czyni z człowieka bogobojnego.

Wierzenie w Boga powinno również uwzględniać zaangażowanie i zmianę w życiu. Wszyscy wierzymy w różne fakty odnośnie rzeczy, które nie zmieniają sposobu naszego życia. Większość ludzi wierzy w fakty, o których zostali poinformowani, na przykład na temat potrzeby stosowania dobrej diety i stosowania ćwiczeń, a jednak większość nie zmienia swojego życia w oparciu o te fakty. Wielu ludzi wierzy, że Bóg istnieje i nie robi nic w świetle tego faktu, zatem ich wiara nie jest tak naprawdę lepsza aniżeli wiara demonów. Wiara, która nie skutkuje działaniem jest martwą wiarą (Jakuba 1.26).

Ale nawet wiara w Boga, która motywuje kogoś do działania nie jest wystarczająca. Niektórzy mają wiarę w Boga, która pochłania ich życie. Są pobudzani do czynienia wielkich rzeczy, religijnego poświęcenia czy służby w imię Boga. W większości religii są ludzie, którzy są chętni do uczynienia czegoś dla swojego boga czy bogów. Ale, w zależności od danego boga, działania wymagane od naśladowców mogą obejmować samookaleczenia, a nawet morderstwo. Zaangażowanie, służba czy wielkie poświęcenie nie stają się gwarancją moralnej prawości.

Szczera wiara w Boga opiera się na tym kim On jest. Biblijny aksjomat, kto "bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje" (Hebrajczyków 11.6) zakłada, że wiara opiera się na Bogu Biblii, a nie jakimś innym bogu. Chociaż wielu ludzi wierzy, że Bóg istnieje i chce mu służyć, bóg którego czczą jest takim, według ich projektu. Ludzie często przerabiają Boga na własny obraz, biorąc i wybierając te aspekty prawdziwego Boga, które są w stanie zaakceptować. Mogą uwierzyć, że jest On miłością (co jest biblijną koncepcją- 1 Jana 4.8), ale mogą później interpretować to na podstawie własnej definicji miłości. Bóg dla niektórych jest kochającym dziadkiem, który daje im dobre rzeczy i chce ich szczęścia. Członkowie chrześcijańskich kultów mogą być poświęceni Bogu, ale nie Bogu, który objawił się im w Piśmie Świętym. Wierzenie w boga stworzonego według własnej mody jest bezsensowną wiarą. Jeśli nasza wiara ma odzwierciedlać rzeczywistość, musimy wierzyć w Boga takiego, jaki sam się nam objawił: Trójjedynego Boga, który jest doskonały, wszechobecny, wszechpotężny, wystarczający, niezmienny, prawdziwy, wierny, łaskawy, kochający, miłosierny, święty i sprawiedliwy.

Aby wierzyć w Boga tak jak On się nam objawił, musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa, który jest "odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty" (Hebrajczyków 1.3). Jezus jest Bogiem w ciele i to przez Niego Bóg objawił nam Siebie samego w sposób w jaki wszyscy możemy rozumieć: "Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył" (Hebrajczyków 1.1-2). Tak jak Jezus powiedział, "Kto mnie widział, widział Ojca [...] Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie..." (Ew. Jana 14.9-11).

We współczesnej kulturze, ogólna wiara w Boga, a nawet oddanie Bogu, które prowadzi do służby bliźniemu, jest nadal społecznie akceptowalna. Jednak bardziej dokładna wiara w Jezusa Chrystusa jako nadrzędne i ostateczne objawienie Boże i jako jedyna droga do Boga, nie jest społecznie akceptowalna. Ogólna wiara w Boga może łączyć Żydów, chrześcijan czy muzułmanów dobrej woli. Jezus Chrystus jednak będzie ich dzielił (Ew. Mateusza 10.34). Biblia mówi, że osoba nie może mieć wiary w Boga takim jakim On jest, dopóki ta wiara nie wiąże się z Jezusem Chrystusem (Ew. Jana 14.6). Jeśli ktoś nie czci Jezusa Chrystusa, nie czci Boga Ojca (Ew. Jana 5.23).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy wierzyć w Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries