settings icon
share icon
Pytanie

Czy chrzest jest potrzebny do zbawienia? Czym jest ‘odrodzenie przez chrzest’?

Odpowiedź


‘Odrodzenie przez chrzest’ jest przekonaniem, że osoba musi być ochrzczona, aby dostąpić zbawienia. Twierdzimy, że chrzest jest ważnym krokiem posłuszeństwa w życiu chrześcijanina, ale zdecydowanie odrzucamy chrzest jako wymóg zbawienia. Jesteśmy głęboko przekonani, że każdy chrześcijanin powinien być ochrzczony chrztem przez całkowite zanurzenie. Chrzest wskazuje na to, że chrześcijanin utożsamia się ze śmiercią Chrystusa, Jego pogrzebem i zmartwychwstaniem. Rzymian 6.3-4 twierdzi, „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.” Akt zanurzenia w wodzie (podczas chrztu) ilustruje śmierć chrześcijanina i pogrzebanie jego wraz z Chrystusem. Wyjście z wody osoby chrzczonej obrazuje Chrystusowe zmartwychwstanie.

Wymaganie czegokolwiek, oprócz wiary w Jezusa Chrystusa, zakłada zbawienie z uczynków. Dodanie czegokolwiek do ewangelii jest równoznaczne z twierdzeniem, że śmierć Jezusa na krzyżu nie jest wystarczająca, aby zostać zbawionym. Twierdząc, że potrzebujemy się ochrzcić, aby dostąpić zbawienia jest twierdzeniem, że musimy dodać jakiś własny dobry uczynek i posłuszeństwo do śmierci Chrystusa, by Jego ofiara była wystarczająca do naszego zbawienia. Śmierć Jezusa w pełni wykupiła nas z naszych grzechów (Rzymian 5.8; 2 Koryntian 5.21). Wykupienie Jezusa z naszych grzechów jest wystarczającym ‘zasileniem naszego konta’, aby na podstawie wiary dostąpić zbawienia (ew. Jana 3.16; Dzieje Apostolskie 16.31; Efezjan 2.8-9). Stąd też chrzest jest ważnym krokiem w stronę posłuszeństwa wynikającym ze zbawienia, lecz nie może być wymogiem do jego osiągnięcia.

Owszem, istnieje kilka wersetów Pisma Świętego, które zdają się wskazywać na to, iż chrzest jest potrzebnym wymogiem do zbawienia. Jednak, ponieważ Biblia w wyraźny sposób przedstawia, że zbawienie pochodzi z wiary (Ew. Jana 3.16; Efezjan 2.8-9, Tytus 3.5), toteż musimy w inny sposób tłumaczyć te wersety. Pismo Święte nie zaprzecza sobie samemu. W czasach biblijnych, osoba która nawracała się z jednej religii na inną była chrzczona na znak nawrócenia. Chrzest był sposobem wyrażenia tej decyzji publicznie. Ci, którzy odmawiali przyjęcia chrztu, tak naprawdę mówili że nie do końca wierzą. Zatem, w przekonaniu apostołów i wczesnych chrześcijan, pomysł nieochrzczonego wierzącego w ogóle nie był brany pod uwagę. Gdy osoba twierdziła, że wierzy w Chrystusa, lecz wstydziła się publicznie ogłosić swoją wiarę, to jednak wskazywała na to, że nie posiada prawdziwej wiary.

Jeśli chrzest byłby potrzebny do zbawienia, to z jakiego powodu Paweł powiedziałby, „Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa” (1 Koryntian 1.14)? Dlaczego powiedział, że „Nie posłał mnie bowiem Chrystus abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy” (1 Koryntian 1.17)? Biorąc pod uwagę kontekst tego fragmentu, Paweł dyskutuje przeciwko podziałom jakie pojawiły się w kościele w Koryncie. Jednak z jakiego powodu Paweł mógł powiedzieć: „Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie chrzciłem...” czy „Nie posłał mnie bowiem Chrystus abym chrzcił...” gdyby chrzest był potrzebny do zbawienia? Gdyby chrzest był konieczny do bycia zbawionym, to Paweł powiedziałby dobitniej: „Dziękuje Bogu, że nie zostaliście zbawieni...” oraz „Nie posłał mnie bowiem Chrystus abym zbawiał...” Takie stwierdzenie Pawła byłoby niedorzeczne. Poza tym, gdy Paweł w szczegółach przedstawia ewangelię (1 Koryntian 15.1-8), dlaczego zapomina wspomnieć o chrzcie? Jeśli chrzest byłby wymagany do zbawienia, to jak każde zwiastowanie ewangelii mogłoby pomijać kwestię chrztu?

‘Odrodzenie przez chrzest’ nie jest biblijną koncepcją. Chrzest nie ratuje przed grzechem, lecz złym sumieniem. W 1 Piotra 3.21 Piotr nauczał, że chrzest nie jest aktem cielesnego oczyszczenia, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. Chrzest symbolizuje to, co wcześniej wydarzyło się w sercu i życiu człowieka, który zawierzył Chrystusowi jako Zbawicielowi (Rzymian 6.3-5; Galacjan 3.27; Kolosan 2.12). Chrzest jest ważnym krokiem posłuszeństwa, który każdy chrześcijanin powinien uczynić. Chrzest nie może być wymogiem zbawienia, a jeśli go tym uczynimy, to podważamy wystarczalność śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy chrzest jest potrzebny do zbawienia? Czym jest ‘odrodzenie przez chrzest’?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries