settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest zbawiająca łaska?

Odpowiedź


"Łaska zbawiająca" odnosi się do "wartości odkupienia", czyniąc daną osobę lub rzecz możliwą do zaakceptowania. Nie jest to jednak znaczenie biblijne. Słowo łaska w Biblii oznacza "niezasłużoną boską pomoc udzieloną ludziom dla ich odnowienia lub uświęcenia" lub "Boża życzliwość dla niezbawionych." W sensie biblijnym, "łaska zbawiająca" jest łaską Boga, która zbawia człowieka.

Pismo Święte mówi, że łaska, niezasłużona przychylność Pana jest konieczna "jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach..." (Rzymian 3.20). Jedynym sposobem otrzymania Bożej łaski zbawiającej jest wiara w Chrystusa: "Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą..." (Rzymian 3.21-22).

Efektem łaski zbawiającej jest nasze uświęcenie, proces w którym Bóg przemienia nas na obraz Chrystusa. W chwili zbawienia, z łaski przez wiarę, Bóg czyni nas nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17). I obiecuje, że nigdy nie opuści swoich dzieci: "Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa" (Filipian 1.6).

Nie ma w nas niczego, co przybliżyłoby nas do Boga (Rzymian 3.10-11)- nie mamy "łaski zbawiającej" dzięki własnym staraniom. Będąc zasadniczo nie do zaakceptowania przez Boga, pytamy, wraz z uczniami Jezusa, "Jak mogę być zbawiony?" Odpowiedź Jezusa jest zapewnieniem: "Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga" (Ew. Łukasza 18.26-27). Zbawienie jest Bożym dziełem. On obdarza łaską jakiej potrzebujemy. Naszą "łaską zbawiającą" jest sam Chrystus. Jego dzieło na krzyżu jest tym, co nas zbawia, a nie nasze wysiłki.

Łatwo jest sądzić, że dzięki naszej wierze, w małym stopniu przyczyniamy się do naszego zbawienia. W gruncie rzeczy, wysiłek Chrystusa musi łączyć się z wiarą, i wydaje się, że nasza wiara pochodzi od nas samych. Ale Rzymian 3.10-12 mówi, że nikt nie szuka Boga. A fragment z Efezjan 2.8 mówi, "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga." Hebrajczyków 12.2 mówi, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary. Boża łaska zbawiająca jest całkowicie jego darem. Nawet nasza zdolność przyjęcia jego łaski zbawiającej jest kolejnym darem pochodzącym od Boga.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest zbawiająca łaska?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries