settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy uznać Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela?

Odpowiedź


Czy uznałeś już Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela? Zanim odpowiesz, pozwól, że wytłumaczymy Ci, co to oznacza. Aby właściwie zrozumieć to pojęcie, musisz zapoznać się z osobna z definicjami słów: „Jezus Chrystus”, „osobisty” i „Zbawiciel”.

Kim jest Jezus Chrystus? Wielu ludzi przyznaje, że Jezus Chrystus był dobrym człowiekiem, świetnym nauczycielem, czy nawet Bożym prorokiem. Jezus faktycznie był dobrym człowiekiem, świetnym nauczycielem i Bożym prorokiem, ale nie tylko. Trudno zdefiniować osobę Jezusa jedynie za pomocą tych określeń. Biblia naucza, że Jezus jest cielesnym wcieleniem Boga, gdyż Bóg stał się człowiekiem (por. Ewangelia wg św. Jana 1:1,14). Bóg przyszedł na ziemię, by nas nauczać, uzdrawiać, korygować, przebaczać nam – i umrzeć za nas! Jezus Chrystus jest Bogiem Stworzycielem i suwerennym Panem. Czy poznałeś tego Chrystusa?

Kim jest Zbawiciel i dlaczego Go potrzebujemy? Biblia mówi nam, że wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy popełniliśmy coś złego (List św. Pawła do Rzymian 3:10-18). Wszyscy zasłużyliśmy na karę za grzech. Karą tą jest Boży gniew i sąd. Jedyną sprawiedliwą karą za grzechy przeciwko nieskończonemu i wiecznemu Bogu jest wieczna męka (List św. Pawła do Rzymian 6:23; Apokalipsa św. Jana 20:11-15). Właśnie dlatego potrzebujemy Zbawiciela!

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i umarł za nas. Śmierć Jezusa jako wcielonego Boga jest wieczną zapłatą za nasze grzechy (2 List św. Pawła do Koryntian 5:17). Jezus umarł, by stać się ofiarą za nasze grzechy. To dlatego Jezus jest jedynym Zbawicielem, danym nam przez Boga (Ewangelia wg św. Jana 14:6; Dzieje Apostolskie 4:12)! Czy Jezus jest dla Ciebie Zbawicielem, któremu ufasz?

Czy Jezus jest Twoim „osobistym” Zbawicielem? Wielu ludzi uważa, że chrześcijaństwo polega na chodzeniu do kościoła, przyjmowaniu sakramentów, unikaniu pewnych rzeczy prowadzących do grzechu. Nie na tym jednak polega prawdziwe chrześcijaństwo, które jest osobistą relacją z Jezusem Chrystusem. Uznanie Jezusa za swojego osobistego Zbawiciela jest wiarą w Niego, zaufaniem. Nikt nie dostąpi zbawienia przez wiarę innych. Nikt nie dozna też przebaczenia dzięki swoim uczynkom. Jedyną drogą do zbawienia jest osobista wiara w Jezusa, uznanie go za Zbawiciela i zaufanie, że Jego śmierć była karą za nasze grzechy. Jego zmartwychwstanie zaś obietnicą, że dostąpimy życia wiecznego (Ewangelia wg św. Jana 3:16). Czy Jezus jest Twoim osobistym Zbawicielem?

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela, oto modlitwa, którą możesz się pomodlić. Pamiętaj, że wypowiedzenie słów tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy nie da Ci zbawienia. Jedynie wiara w Chrystusa wyzwoli Cię od mocy grzechu. Ta modlitwa stanowi sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za zapewnienie nam zbawienia. „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Wyznaję, że Jezus stał się moim osobistym Zbawicielem! Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie – dar życia wiecznego! Amen!”

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy uznać Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries