settings icon
share icon
Pytanie

Czy człowiek raz zbawiony, jest zbawiony na zawsze?

Odpowiedź


Czy osoba zbawiona raz, jest zbawiona na zawsze? Kiedy człowiek Chrystusa za swojego Zbawiciela, otrzymuje relację z Bogiem która gwarantuje jego zbawienie i jest ono zabezpieczone na zawsze. Wiele cytatów z Pisma to udowadnia: (a) List do Rzymian 8:30 dowodzi: „a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.”. Werset ten mówi nam, że od chwili, kiedy Bóg nas wybiera, to tak, jakbyśmy już byli uwielbieni w Jego obecności w niebie. Nie ma nic, co mogłoby odebrać wierzącym chwałę, którą pewnego dnia odbierzemy, gdyż Bóg już to zaplanował w niebie. W momencie, kiedy ktoś zostaje usprawiedliwiony, jego zbawienie jest czymś pewnym, jest tak bezpieczny, jakby był już w chwale w niebie.

(b) Paweł w wersetach 8:33-34 zadaje Rzymianom dwa podstawowe pytania: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.?” Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Nikt, ponieważ Chrystus jest naszym adwokatem. Kto nas potępi? Nikt, ponieważ Chrystus, ten, który umarł za nas, jedynie miał prawo potępić. Zarówno adwokat jak i sędzia jest naszym Zbawicielem.

(c) Wierzący, w chwili, kiedy uwierzą, rodzą się na nowo (odradzają się) (Ewangelia wg Jana 3:3, List do Tytusa 3:5). Dla chrześcijanina stracenie zbawienia oznaczałoby, że stracił odrodzenie, nowo narodzenie. Biblia niegdzie nie mówi, że narodzenie na nowo może zostać odebrane. (d) Duch Święty zamieszkuje we wszystkich wierzących (Ewangelia wg Jana 14:17, List do Rzymian 8:9) i chrzci wszystkich wierzących, tak, że stają się Ciałem Chrystusa (1 List do Koryntian 12:13). Jeśli wierzący mógłby przestać być zbawionym, oznaczałoby to, że Duch Święty przestałby mieszkać w nim oraz, że musiałby on zostać odłączony się od Ciała Chrystusa.

(e) Ewangelia wg Jana 3:15 oznajmia, że ktokolwiek uwierzy w Jezusa, będzie miał życie wieczne. Jeśli dziś wierzysz w Chrystusa i masz życie wieczne, a jutro je tracisz, to tak naprawdę nigdy nie było ono „wieczne.” A jeśli mógłbyś utracić swoje zbawienie, obietnica życia wiecznego w Biblii byłaby nieprawdziwa. (f) Aby zakończyć, najpewniejszym argumentem będzie cytat z Pisma Świętego: „Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 8:38-39). Pamiętaj, że ten sam Bóg, który cię zbawił, jest tym samym Bogiem, który zachowa Twoje zbawienie. Jeśli jesteś zbawiony teraz, jesteś zbawiony na zawsze. Nasze zbawienie jest definitywnie bezpieczne na wieczność!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy człowiek raz zbawiony, jest zbawiony na zawsze?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries