settings icon
share icon
Pytanie

Czy zbawienie jest jedynie przez wiarę, czy także przez uczynki?

Odpowiedź


Być może jest to najważniejsze zagadnienie w całej teologii chrześcijańskiej. Było ono powodem Reformacji, rozpadu Kościoła Katolickiego i Protestanckiego. W tym pytaniu zawarty jest klucz do zrozumienia, czym jest biblijne chrześcijaństwo, a czym jest „religia chrześcijańska”. Czy zbawienie otrzymujemy dzięki wierze, czy też również dzięki uczynkom? Czy jestem zbawiony jedynie dzięki wierze w Jezusa, czy też muszę wierzyć w Jezusa i wykonywać pewne praktyki religijne?

Zagadnienie dotyczące zbawienia z uczynków i z wiary, bądź też z samej wiary, jest trudne, ponieważ w Biblii jest z pozoru wiele sprzecznych cytatów. Porównaj cytaty z Listu św. Pawła do Rzymian 3:28, 5:1, i jego listu do Galatów 3:24 z cytatem z Listu św. Jakuba 2:24. Niektórzy widzą różnicę między nauką Pawła (który głosił zbawienie z łaski), a Jakubem (mówiącym o zbawieniu przez wiarę i uczynki). W rzeczywistości Paweł i Jakub wcale nie mieli innej opinii na ten temat. Jedyny punkt niezgody, o którym wspominają niektórzy, dotyczy relacji między wiarą a uczynkami. Według teologii Pawła usprawiedliwienie jest jedynie wtedy, kiedy uwierzymy (List do Efezjan 2:8-9), podczas gdy Jakub wydaje się mówić, że usprawiedliwienie jest z wiary i z uczynków. Na ten wyraźny problem odpowiedzią jest wnikliwa analiza słów Jakuba. O czym Jakub tak naprawdę mówił? Jakub starał się wykazać błąd twierdzenia, że człowiek może wierzyć bez żadnych dobrych uczynków (List Jakuba 2:17-18). Jakub podkreśla, że prawdziwa wiara w Chrystusa spowoduje, że zmieni się nasze życie i będą w nim dobrze uczynki (Jakuba 2:20-26). Jakub nie mówi, że usprawiedliwienie jest z wiary i z uczynków, a raczej, że człowiek, któremu naprawdę odpuszczone są winy, ponieważ uwierzył, będzie czynił dobre rzeczy w swoim życiu. Jeśli ktoś twierdzi, że jest wierzący, a nie robi nic dobrego, najprawdopodobniej nie uwierzył naprawdę w Chrystusa (List św. Jakuba 2:14, 17, 20, 26).

Paweł mówi to samo w swoich listach. Wierzący powinni wydawać dobre owoce, o których mówi List św. Pawła do Galatów 5:22-23. Krótko po poinformowaniu nas, że jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie przez uczynki (List św. Pawła do Efezjan 2:8-9), apostoł wyjaśnia, że jesteśmy stworzeni do wszelkiego dobrego dzieła (Efezjan 2:10). Paweł oczekuje, że nasze życie zmieni się w takim samym stopniu, jak oczekuje tego Jakub: „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2 List św. Pawła do Koryntian 5:17)! Jakub i Paweł nie mają odmiennego zdania co do nauki o zbawieniu. Oni widzą ten sam problem z dwóch różnych perspektyw. Paweł podkreśla fakt, że usprawiedliwienie jest jedynie z wiary, a Jakub podkreśla, że w wyniku wiary w Chrystusa czynimy dobro.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy zbawienie jest jedynie przez wiarę, czy także przez uczynki?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries