settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest ewangelia o Jezusie Chrystusie?

Odpowiedź


Słowo ewangelia oznacza "dobra wiadomość", zatem ewangelia Chrystusa jest dobrą wiadomością o Jego przyjściu, zapewniającym przebaczenie grzechów dla wszystkich, którzy wierzą (Kolosan 1.14; Rzymian 10.9). Od czasu grzechu pierwszego człowieka, ludzkość popadła w potępienie Boże (Rzymian 5.12). A ponieważ każdy przekroczył Boże, doskonałe prawo popełniając grzech, każdy jest winny (Rzymian 3.23). Karą za przestępstwo grzechu jest śmierć fizyczna (Rzymian 6.23), a później wieczność spędzona w miejscu kary (Ks. Objawienia 20.15; Ew. Mateusza 25.46). To wieczne oddzielenie od Boga jest również nazwane "drugą śmiercią" (Ks. Objawienia 20.14-15).

Zła nowina, że wszyscy jesteśmy winni i potępieni przez Boga, przeciwstawia się ewangelii, dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. Bóg, z powodu swojej miłości do świata, utorował drogę dla człowieka, aby jego grzechy zostały mu przebaczone (Ew. Jana 3.16). On posłał Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zabrał grzechy ludzkości na Siebie przez śmierć na krzyżu (1 Piotra 2.24). Składając nasz grzech na Chrystusie, Bóg zapewnił, że wszyscy którzy uwierzą w imię Jezusa, otrzymają przebaczenie (Dz. Apostolskie 10.43). Zmartwychwstanie Jezusa gwarantuje usprawiedliwienie wszystkich, którzy wierzą (Rzymian 4.25).

Biblia określa zawartość przesłania ewangelii: "A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli" (1 Koryntian 15.1-6). W tym fragmencie, Paweł podkreśla prymat ewangelii- to, co jest "najważniejsze." Przesłanie ewangelii zawiera dwa historyczne fakty, oba wsparte Pismem Świętym: śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Oba te fakty są poparte innymi dowodami: śmierć Chrystusa jest udowodniona przez Jego pogrzeb, a Jego zmartwychwstanie jest udowodnione przez naocznych świadków.

Ewangelia Jezusa Chrystusa jest dobrą nowiną, że Bóg zapewnił człowiekowi drogę, aby uwolnić go od kary za grzech (Ew. Jana 14.6; Rzymian 6.23). Każdy z nas umiera fizycznie, ale ci którzy wierzą w Jezusa Chrystusa mają obiecane fizyczne zmartwychwstanie do życia wiecznego (Ew. Jana 11.23-26). Ci, którzy odrzucają Chrystusa nie tylko umrą fizycznie, ale również doświadczą "drugiej śmierci", którą Biblia opisuje jako wieczne jezioro ognia (Ks. Objawienia 20.13-14). Jezus jest Jedynym w którym możliwe jest zbawienie (Dz. Apostolskie 4.12).

Ewangelia Jezusa Chrystusa jest najlepszą wiadomością jaką kiedykolwiek ktoś może usłyszeć, i to co uczyni ta osoba z tym przesłaniem określi to, gdzie ona lub on spędzi wieczność. Bóg powołuje Ciebie abyś wybrał/ wybrała życie. Powołaj się na imię Pana i bądź zbawiony (Rzymian 10.13).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest ewangelia o Jezusie Chrystusie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries