settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest alienacja? Co to znaczy, że jesteśmy odsunięci od Boga?

Odpowiedź


Alienacja jest stanem wycofania się lub oddzielenia od grupy, osoby lub sytuacji, do której ktoś był wcześniej przywiązany. Alienacja to inne słowo oznaczające wyobcowanie. Efezjan 4.18 opisuje niewierzących jako mających "przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich." Bycie wyobcowanym od Boga oznacza, że staliśmy się obcymi dla Niego z powodu naszego grzechu.

Bóg stworzył ludzi, aby żyli z Nim w bliskiej społeczności (1 Ks. Mojżeszowa 1.27). Zostaliśmy stworzeni, aby być bardziej jak Bóg aniżeli jakiekolwiek stworzenie, a mimo to mamy wolną wolę do wybrania czy chcemy naszego Pana jako Boga czy będziemy sobie samemu bogiem. Ten wybór determinuje naszą pozycję z Nim, niezależnie od tego, czy żyjemy jako obcy, czy jako Jego ukochane dzieci (Ew. Jana 1.12). Jesteśmy zrodzeni z grzeszną naturą, a ta natura czyni z nas wrogów Bożej świętości (Rzymian 5.12). Nasza grzeszna natura sprawia, że jest niemożliwe, aby mieć społeczność z Bogiem lub by podobać się Jemu w jakiś sposób (Rzymian 8.8). Żyjemy w stanie wyobcowania od Niego, bez względu na to jak bardzo staramy się być dobrzy, ponieważ Jego standardem jest perfekcja i nikt z nas nie może sprostać takiemu standardowi (Rzymian 3.10, 23; 6.23).

Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zniszczyć to oddzielenie od Boga. On przyszedł, aby być naszym pokojem (Efezjan 2.14), aby nas pojednać z Bogiem (Rzymian 5.10; 2 Koryntian 5.18). Nasza alienacja/ wyobcowanie od Boga wiąże się z długiem, którego nie możemy spłacić. Jedyną sprawiedliwą zapłatą za pogwałcenie prawa przeciwko naszemu Stwórcy jest wieczność w jeziorze ognia (Ew. Jana 3.16-18; 26; Rzymian 6.23; Ew. Mateusza 25.46). Piekło jest miejscem ostatecznej alienacji bez nadziei bycia kiedykolwiek pojednanym z Bogiem czy tymi, których kochamy. Na sądzie ostatecznym, wyrok Jezusa przeciwko tym, którzy są od Niego odseparowani, umocni tę alienację na całą wieczność: "A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie" (Ew. Mateusza 7.23).

Aby uratować nas od wiecznego oddzielenia od Boga, Ojciec posłał Swojego Syna, aby spłacił dług, którego nie moglibyśmy zapłacić i przyjął karę na jaką zasługiwaliśmy (2 Koryntian 5.21). Dzięki ofierze Jezusa Bóg może uznać nasz dług za grzech „w pełni spłacony”, kiedy przychodzimy do Chrystusa w pokucie i wierze (Kolosan 2.14). "A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania" (2 Koryntian 5.18).

Efezjan 2.18-19 mówi, "Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga." Rodzice zazwyczaj nie kupują butów i artykułów szkolnych dla każdego dziecka w sąsiedztwie. Mogą tak uczynić dlatego, że są mili i mają środki po temu, ale nie mają takiego obowiązku wobec tych, którzy nie są ich własnymi dziećmi. Tak jest też z Bogiem. Gdy żyjemy w stanie alienacji od Niego, Bóg nie jest zobowiązany słyszeć nasze modlitwy, pocieszać nas czy chronić od złego (Ks. Przyp. Salomona 10.3; 28.9l Psalm 66.18). Ale gdy nas adoptuje przez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, stajemy się Jego ukochanymi synami i córkami (Ew. Jana 1.12; Rzymian 8.15). Jezus uczynił to możliwym, aby każdy z nas, kto kiedyś był oddzielony od Boga, teraz mógł pojednać się z Nim jako Jego dziecko.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest alienacja? Co to znaczy, że jesteśmy odsunięci od Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries