settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Jezus umarł za nasze grzechy?

Odpowiedź


Ujmując to w prosty sposób, gdyby nie śmierci Jezusa na krzyżu za nasze grzechy, nikt z nas nie miałby życia wiecznego. Sam Jezus powiedział, „Ja jestem droga i prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14.6). W tym stwierdzeniu Jezus w jasny sposób ogłasza powód swojego narodzenia, śmierci i zmartwychwstania- aby zapewnić drogę do nieba dla całej grzesznej ludzkości, która nigdy by się tam nie dostała o „własnych siłach.”

Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, byli oni doskonali pod każdym względem i żyli w raju, Ogrodzie Eden (1 Księga Mojżeszowa 2.15). Bóg stworzył człowieka na swój obraz, co oznacza, że miał on wolność do podejmowania decyzji i wyborów, zgodnie z ich wolną wolą. 3 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej opisuje dalej Adama i Ewę, którzy ulegli pokusom i kłamstwom szatana. Czyniąc tak, przeciwstawili się woli Bożej i zjedli owoc z drzewa poznania, co było zakazane: „I dał Pan Bóg taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (1 Księga Mojżeszowa 2.16-17). To był pierwszy grzech, jakiego dopuścił się człowiek, w efekcie którego cała ludzkość jest poddana zarówno fizycznej jak i duchowej śmierci.

Bóg powiedział, że wszyscy którzy zgrzeszyli umrą, zarówno w sensie fizycznym jak i duchowym. To jest przeznaczenie całej ludzkości. Lecz Bóg, w swojej łasce i miłosierdziu, zapewnił rozwiązanie tego dylematu, przelewając krew swojego doskonałego Syna na krzyżu. Bóg powiedział, że „bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9.22) lecz dzięki jej przelaniu, zostało zapewnione zbawienie. Prawo Mojżesza (2 Księga Mojżeszowa 20.2-17) zapewniło ludziom drogę do bycia „bezgrzesznymi” lub „sprawiedliwymi” w oczach Boga- złożenie ofiary ze zwierzęcia za popełniony grzech. Te ofiary jednak były tymczasowe i stanowiły jedynie zapowiedź doskonałej ofiary Chrystusa, dokonanej raz na zawsze na krzyżu (Hebrajczyków 10.10).

Z tego właśnie powodu Jezus przyszedł na ziemię i umarł, aby stać się ostateczną ofiarą, doskonałą ofiarą za nasze grzechy (Kolosan 1.22; 1 Piotra 1.19). Przez niego, obietnica Boża dotycząca życia wiecznego z Bogiem staje się aktualna i możliwa z wiary tych, którzy uwierzą w Jezusa, „aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą” (Galacjan 3.22). Te dwa: „wiara” i „wierzą” są kluczowymi słowami w odniesieniu do zbawienia. To poprzez nasze zaufanie w dzieło przelania krwi Chrystusa za nasze grzechy otrzymujemy życie wieczne. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2.8-9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Jezus umarł za nasze grzechy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries