Skąd mogę wiedzieć, że jestem jednym z wybranych?


Pytanie: Skąd mogę wiedzieć, że jestem jednym z wybranych?

Odpowiedź:
Podczas gdy istnieje wiele koncepcji dotyczących tego czym dokładnie jest wybranie w odniesieniu do zbawienia, to jednak fakt że wierzący są wybrani jest bezsprzeczny (Rzymian 8:29-30; Efezjan 1:4-5, 11; 1 Tesaloniczan 1:4). Mówiąc najprościej, doktryna o wyborze mówi o tym, że Bóg wybiera/określa/przeznacza tych, którzy będą zbawieni. Kwestia dotycząca tego czym jest to wybieranie pozostaje poza zakresem tego artykułu. Pytanie raczej dotyczy tego, "Skąd mogę wiedzieć o tym, że jestem jednym spośród wybranych?" Odpowiedź jest nadzwyczaj prosta: po prostu (u)wierz!

Biblia nigdzie nie naucza nas, abyśmy martwili się odnośnie statusu bycia wybranym czy niewybranym. Raczej, Bóg powołuje nas, abyśmy otrzymali Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, z łaski poprzez wiarę (Ew. Jana 3.16; Efezjan 2.8-9). Jeśli człowiek prawdziwie zawierzył Jezusowi w kwestii zbawienia, to jest tym, który został wybrany. Czy wiara zapewnia wybranie czy wybranie jest przyczyną wiary- to inny temat. To, co jest pewne to fakt, że wiara jest dowodem wybrania. Nikt nie może przyjąć Jezusa jako Zbawiciela jeśli Bóg go nie pociągnie do siebie (Ew. Jana 6.44). Bóg powołuje/ pociąga tych, którzy są przeznaczeni/wybrani (Rzymian 8.29-30). Wiara zbawcza nie jest możliwa bez boskiego wybrania. Zatem, wiara zbawcza jest dowodem wybrania.

Koncepcja, że jakaś osoba chce być zbawiona, ale nie jest zdolna do tego, bo nie jest pośród wybranych jest całkowicie obca nauczaniu biblijnemu. Nikt nie szuka Bożego planu zbawienia z własnej woli (Rzymian 3.10-18). Ci bez Chrystusa są ślepi by dostrzec ich potrzebę zbawienia (2 Koryntian 4.4). To ulega zmianie, gdy Bóg pociąga ich do siebie. To Bóg otwiera ich oczy i oświeca ich umysł, dzięki czemu dostrzegają potrzebę Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Człowiek nie może pokutować (zmienić umysłu na temat grzechu i potrzeby zbawienia) dopóki Bóg nie udzieli swojej łaski upamiętania (Dzieje Apostolskie 11.18). Zatem, jeśli rozumiesz Boży plan zbawienia, rozpoznajesz taką potrzebę i czujesz potrzebę otrzymania Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, uwierz, a będziesz zbawiony.

Jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, zaufałeś jedynie jemu w kwestii zbawienia, wierząc, że jego ofiara jest w pełni zapłatą za Twoje grzechy- gratulujemy, jesteś jednym spośród wybranych.

English


Powrót na polską stronę główną
Skąd mogę wiedzieć, że jestem jednym z wybranych?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga