settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest ważne?

Odpowiedź


Zmartwychwstanie Jezusa jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze świadczy o ogromnej mocy samego Boga. Wiara w zmartwychwstania jest wiarą w samego Boga. Jeśli Bóg istnieje i jeśli jest Stworzycielem całego wszechświata, nad którym ma władzę, to ma także moc do wzbudzenia z martwych. Gdyby nie miał takiej mocy, to nie byłby Bogiem godnym naszej wiary i uwielbienia. Tylko Ten, który stworzył życie, potrafi wzbudzić z martwych i tylko On jest w stanie odwrócić skażenie, jakim jest śmierć.

Po drugie, zmartwychwstanie Jezusa jest świadectwem tego, że zmartwychwstanie jest także udziałem ludzi, stanowiąc podstawę wiary chrześcijańskiej. Inaczej aniżeli w innych religiach, gdyż tylko chrześcijaństwo posiada tego, który przemienia śmierć i obiecuje, że Jego naśladowcy także tego doświadczą. Wszystkie inne religie są wynalazkiem człowieka lub proroka, których koniec nadchodził wraz z śmiercią przywódcy. Podobnie jak i inni chrześcijanie, doznajemy pocieszenia wiedząc, że Bóg stał się człowiekiem, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia. Grób nie mógł Go powstrzymać. Żyje dzisiaj i zasiada po prawicy Ojca w niebie.

W 1 liście do Koryntian, w 15 rozdziale, Paweł w szczegółach opisuje znaczenie zmartwychwstania Chrystusa. Niektórzy wierzący w Koryncie nie wierzyli w zmartwychwstanie umarłych, dlatego Paweł w całym tym rozdziale podaje sześć przerażających konsekwencji niewiary w zmartwychwstanie: 1) nauczanie Chrystusa byłoby daremne (werset 14); 2) wiara w Chrystusa byłaby daremna (werset 14); 3) wszyscy świadkowie i nauczyciele głoszący o zmartwychwstaniu byliby kłamcami (werset 15); 4) nikt nie byłby wykupiony z grzechu (werset 17); 5) wszyscy, którzy zasnęli w Chrystusie poginęliby (werset 18); i 6) chrześcijanie, gdyby tylko w doczesnym życiu pokładali nadzieję, to ze wszystkich ludzi, byliby najbardziej pożałowania godni (werset 19). A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i „jest pierwszym zwiastunem tych, którzy zasnęli” (werset 20), zapewniając że również i my podążymy za Nim doświadczając zmartwychwstania.

Natchnione Słowo Boże zapewnia o zmartwychwstaniu wierzącego, przy ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa, który Pochwyci Swoje Ciało (Kościół). Ta nadzieja i pewność wyrażona jest we wspaniałej pieśni pochwalnej, spisanej przez Pawła w 1 liście do Koryntian 15.55: „Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?”

Jak te wszystkie przytoczone wersety odwołują się do zmartwychwstania? Paweł odpowiada, „...że trud wasz nie jest daremny w Panu” (werset 58). Przypomina nam również, że ze względu na to, iż wiemy że zmartwychwstaniemy do nowego życia, to możemy cierpieć prześladowania i narażać się na niebezpieczeństwa dla imienia Chrystusa (wersety 29-31), tak jak On to czynił. Możemy iść za przykładem tysięcy prześladowanych chrześcijan, którzy w każdym okresie historii, byli gotowi poświęcić swoje życie doczesne dla życia wiecznego (przy zmartwychwstaniu).

Zmartwychwstanie jest triumfem i wielkim zwycięstwem dla każdego chrześcijanina. Jezus Chrystus umarł, został pochowany i powstał z martwych trzeciego dnia, jak mówi Pismo Święte. I ponownie przyjdzie! Albowiem Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A ci, którzy pozostaną przy życiu aż do przyjścia Pana, zostaną przemienieni i otrzymają nowe, ‘uwielbione ciała’ (1 Tesaloniczan 4.13-18).

Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest takie ważne dla naszego zbawienia? Wskazuje, że Bóg przyjął ofiarę Jezusa za nas. Pokazuje, że Bóg ma moc, aby wzbudzić nas z martwych. Zatem gwarantuje wszystkim, którzy wierzą w Chrystusa, że nie pozostaną martwi, lecz powstaną do życia wiecznego. To jest nasza błogosławiona nadzieja.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest ważne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries