settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że zbawienie jest darem od Boga?

Odpowiedź


Słowo dar jest ważnym słowem w Biblii, i dobrze jest gdy rozumiemy jego definicję i implikacje.

W Nowym Testamencie istnieje kilka greckich słów tłumaczonych jako "dar." Niektóre z tych wyrazów użyte są w innych kontekstach aniżeli w odniesieniu do Bożego daru zbawienia, w takich jak wzajemne przekazywanie darów mieszkańców ziemi (Ks. Objawienia 11.10), otrzymanie darów od ojców (Ew. Mateusza 7.11), składanie ofiar na służbę (Filipian 4.17) i dary magów (Ew. Mateusza 2.11).

Jeśli jednak chodzi o kwestię naszego zbawienia, pisarze Nowego Testamentu używają różnych greckich słów- słów, które podkreślają łaskawą i absolutnie dobrowolną wartość daru. Istnieją dwa najbardziej powszechnie używane słowa określające dar zbawienia:

1) Dorea, oznacza "dobrowolny dar." Słowo to kładzie szczególny nacisk na bezinteresowny charakter prezentu – jest to coś, co wykracza poza to, czego się oczekuje lub na co się zasługuje. Każde użycie tego słowa w Nowym Testamencie wiąże się z duchowym darem od Boga. To jest to, co Jezus oferuje Samarytance przy studni (Ew. Jana 4.10). To jest "niewysłowiony dar jego" w 2 Koryntian 9.15 ["niewypowiedziany" w niektórych wersjach biblijnych- przypis od tłum.]. Ten łaskawy dar jest utożsamiany z Duchem Świętym w Dz. Apostolskich 2.38; 8.20 oraz 11.17.

Forma przysłówkowa tego słowa to dorean, przetłumaczona jako „darmo” w Ew. Mateusza 10.8;2 Koryntian 11.7; Ks. Objawienia 21.6;22.17. W Rzymian 3.24, od razu po Bożym ogłoszeniu naszej winy, mamy użycie słowa dorean: "I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie." Dar zbawienia jest dobrowolny, a motywem daru jest nic innego jak łaska Dawcy.

2) Charisma, oznaczająca "dar łaski." Słowo to jest użyte do zdefiniowania zbawienia w Rzymian 5.15-16. Także w Rzymian 6.23: "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem [charisma] łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" [podkreślenie dodane]. To samo słowo jest użyte w połączeniu z darami Ducha Świętego otrzymanymi po zbawieniu (Rzymian 12.6; 1 Tymoteusza 4.14; 2 Tymoteusza 1.6; 1 Piotra 4.10).

Oczywiście, jeśli coś jest "darem łaski", to nie może być zasłużone. Zapracowanie na coś, to zasłużenie sobie na to, co z kolei wzbudza zobowiązanie- niejako dar długu. Z tego powodu uczynki niszczą łaskę (Rzymian 4.1-5; 11.5-6).

W trakcie przedstawiania tematu zbawienia, pisarze Nowego Testamentu ostrożnie dobierali słowa, aby podkreślić łaskę i wolność. W efekcie, Biblia nie mogła być bardziej dokładna- zbawienie jest całkowicie dobrowolnym, prawdziwym darem Bożym w Chrystusie, a naszą jedyną odpowiedzialnością jest przyjęcie daru przez wiarę (Ew. Jana 1.12; 3.16; Efezjan 2.8-9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że zbawienie jest darem od Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries