settings icon
share icon
Pytanie

Czy odkupienie Chrystusa jest nieograniczone?

Odpowiedź


Biblia ma wiele do powiedzenie na temat odkupienia Chrystusa. Pytanie dotyczy tego, czy Jego ofiara zapewniła ograniczone czy nieograniczone odkupienie. Słowo odkupienie oznacza "wynagrodzenie lub zadośćuczynienie za krzywdę lub szkodę; odszkodowanie." Doktryna o nieograniczonym odkupieniu stwierdza, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi, niezależnie od tego czy kiedykolwiek w niego uwierzą czy nie. W odniesieniu do zakończonego dzieła Jezusa na krzyżu, przebłaganie dotyczy pojednania Boga i ludzkości, dokonanego przez cierpienie i śmierć Chrystusa. Paweł podkreśla odkupieńcze dzieło Jezusa gdy mówi, "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego" (Rzymian 5.8-10).

W jaki sposób dokonano naprawienie krzywd lub pojednania i co było związane z tym aktem, jest poddawane dyskusji teologów od wieków. Istnieje przynajmniej dziewięć różnych stanowisk odnośnie odkupienia Chrystusa, od zadośćuczynienia będącego jedynie pozytywnym przykładem dla nas (Teoria moralnego przykładu), po bycie sądowym aktem zastępczym (Teoria zastępczej kary).

Ale być może najbardziej kontrowersyjna debata dotycząca odkupienia Jezusa skupia się na tym, co odnosi się do "ograniczonego" czy "określonego" odkupienia. Jeden obóz teologiczny (składający się głównie ze zwolenników arminianizmu i wesleyanizmu) wierzy, że Chrystus umarł na krzyżu za każdego, kto kiedykolwiek będzie żył. Drugi obóz teologiczny – składający się z myślicieli reformowanych, często nazywanych „kalwinistami” po reformatorze Janie Kalwinie – mówi, że Jezus umarł tylko za tych, których Ojciec wybrał do zbawienia od założenia świata. Ta grupa odkupionych jednostek jest często nazywana „wybranymi” przez Boga. Która stanowisko jest prawidłowe? Czy Jezus umarł za wszystkich na świecie, czy tylko za wybraną grupę ludzi?

Czy każdy będzie zbawiony?

Badając tą kwestię, pierwsze pytanie jakie należy zadać jest takie: czy każdy będzie zbawiony przez odkupieńcze dzieło Chrystusa? Ci, którzy utrzymują stanowisko nazwane uniwersalizmem mówią, "tak." Uniwersaliści argumentują, że ze względu na to, że Chrystus umarł za każdego i że za wszystkie grzechy Chrystus został ukarany, każdy spędzi wieczność z Bogiem.

Pismo Święty przeczy jednak takiemu nauczaniu (co można powiązać z nauczycielem o imieniu Leliusz Socyn z XVI wieku). Biblia bardzo jasno stwierdza, że wielu ludzi będzie zgubionych, spójrzmy na kilka wersetów, które podkreślają ten fakt:

* "A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie" (Ks. Daniela 12.2).

* "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują" (Ew. Mateusza 7.13-14).

* "W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie" (Ew. Mateusza 7.22-23).

* "I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego" (Ew. Mateusza 25.46).

* "Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego" (2 Tesaloniczan 1.9).

* "I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego" (Ks. Objawienia 20.15).

Skoro nie każdy będzie zbawiony, jest jeden nieunikniony fakt, który trzeba zrozumieć: odkupienie Chrystusa jest ograniczone. Jeśli nie jest, to uniwersalizm musi być prawdą, a jednak Pismo Święte wyraźnie naucza, że nie każdy będzie zbawiony. Tak więc, jeśli ktoś nie jest uniwersalistą i nie jest w stanie pokonać powyższych biblijnych dowodów, to musi trzymać się jakiejś formy ograniczonego odkupienia.

Jak zatem odkupienie jest ograniczone?

Kolejnym ważnym pytaniem jest to: jeśli odkupienie jest ograniczone (a jest), to jak jest ograniczone? Sławne stwierdzenie Jezusa w Ew. Jana 3.16 (tłum. Biblia Tysiąclecia) dostarcza nam odpowiedzi: " Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." W tym fragmencie, koniecznym warunkiem, który ogranicza odkupienie jest stwierdzenie: "każdy, kto w Niego wierzy." Innymi słowy, odkupienie jest ograniczone do tych, którzy wierzą i tylko do tych, którzy wierzą.

Kto ogranicza odkupienie?

Ani arminianie, ani kalwiniści nie będą się spierać – zadośćuczynienie Chrystusa jest ograniczone do tych, którzy wierzą. Spór pojawia się wokół kolejnego pytania: kto ogranicza zadośćuczynienie — Bóg czy człowiek? Kalwiniści / myśliciele reformowani utrzymują, że Bóg ogranicza odkupienie, wybierając tych, których zbawi, a zatem Bóg złożył na Chrystusa tylko grzechy tych, których wybrał do zbawienia. Stanowisko Arminian/Wesleyan głosi, że Bóg nie ogranicza zadośćuczynienia Chrystusa, ale to ludzie ograniczają zadośćuczynienie poprzez dobrowolny wybór przyjęcia lub odrzucenia oferty, którą Bóg im składa w celu zbawienia.

Powszechnym sposobem, w jaki Arminiańscy/ Wesleyańscy teologowie wyrażają swoje stanowisko, jest to, że przebłaganie jest nieograniczone w swoim zaproszeniu, ale ograniczone w zastosowaniu. Bóg zaprasza wszystkich; jednakże tylko ci, którzy z wiarą odpowiadają na przesłanie ewangelii, otrzymują dar odkupienia ich duchowego stanu.

Aby poprzeć stanowisko, że ludzkość, a nie Bóg, ogranicza zadośćuczynienie, Arminianie/Wesleyanie wymieniają szereg wersetów Pisma Świętego, w tym następujące:

* "On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata" (1 Jana 2.2; kursywa dodana)

* "Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata" (Ew. Jana 1.29; kursywa dodana)

* "Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata" (Ew. Jana 6.51, kursywa dodana)

* "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (Ew. Jana 12.32; tłum. Biblia Tysiąclecia, kursywa dodana)

* Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie" (1 Tymoteusza 2.5-6, kursywa dodana)

* "Owym zaś niewiele mniejszym od aniołów jest, jak widzimy, Jezus przez śmierć męczeńską chwałą i czcią uwieńczony, skoro z łaski Bożej za wszystkich umarł" (Hebrajczyków 2.9; tłum. Biblia Poznańska, kursyw dodana)

*"Byli jednak i fałszywi prorocy wśród ludu, jak i pośród was będą fałszywi nauczyciele, tacy, którzy doprowadzą do zgubnych podziałów, a zapierając się nawet Pana, który ich odkupił, ściągną na siebie rychłą zgubę" (2 Piotra 2.1; tłum. Biblia Poznańska, kursywa dodana)

W kwestii powyższych biblijnych odniesień, Arminiańscy/ Wesleyańscy teologowie również dostarczają wielu logicznych argumentów, aby poprzeć to stanowisko. Najpopularniejszy jest ten, że jeśli Bóg jest pełen miłość, jak Chrystus mógł nie umierać za każdego? Czy Bóg nie kocha każdego człowieka (por. Ew. Jana 3.16)? Postrzegają ograniczone odkupienie przez Boga jako zaprzeczenie wszechogarniającej dobroczynności Boga.

Poza tym, Arminianie/ Wesleyanie wierzą, że odkupienie ograniczone przez Boga jest niszczące wobec przesłania ewangelii. Jak ewangelista może głosić, że "Chrystus umarł za Ciebie", jeśli Chrystus właściwie nie umarł za wszystkich? Mówią, że istnieje zupełny brak pewności w oświadczeniu komuś, że Chrystus umarł za daną osobę, ponieważ ewangelista nie ma tak naprawdę pojęcia czy tak rzeczywiście jest (biorąc pod uwagę zadośćuczynienie ograniczone przez Boga).

Nieograniczone odkupienie- Podsumowanie

O ile ktoś nie jest uniwersalistą i nie wierzy, że ostatecznie każdy zostanie zbawiony, chrześcijanin musi trzymać się jakiejś formy ograniczonego odkupienia. Kluczowym obszarem niezgody jest to, kto ogranicza to zadośćuczynienie – Bóg czy człowiek? Ci, którzy chcą trzymać się przebłagania ograniczonego przez Boga, muszą odpowiedzieć na biblijne argumenty wysunięte przez tych, którzy trzymają się przebłagania ograniczonego do ludzi, a także wyjaśnić, w jaki sposób można opisać Boga w Piśmie Świętym jako pełnego miłości, a jednocześnie nie twierdzić, że Jego Syn umarł za wszystkich.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy odkupienie Chrystusa jest nieograniczone?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries