settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg okazuje litość ludziom upośledzonym umysłowo, chorym psychicznie czy niepełnosprawnym fizycznie?

Odpowiedź


Biblia nie mówi dokładnie czy ludzie chorzy psychicznie pójdą do nieba czy też nie. Jednak istnieje kilka biblijnych dowodów na to, że każdy kto nie jest mentalnie zdolny podjąć decyzję odnośnie zbawienia okryty jest śmiercią Chrystusa. To jest podobne do tego samego przykładu, gdy powszechnie wierzy się, że dzieci są od razu zabierane do nieba, gdy umierają w momencie w którym nie są w stanie podjąć samodzielnej decyzji dotyczącej pójścia za Chrystusem lub jego odrzuceniem. Gdy Dawidowi umarło dziecko, pocieszał się myślą: "Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie" (2 Ks. Samuela 12.23). Dawid wiedział, że pewnego dnia ujrzy swoje dziecko w niebie. Z tego stwierdzenia, możemy zakładać że niemowlęta oraz małe dzieci, dzięki Bożej łasce są zbawieni przez Bożą łaską, okryte są zbawieniem przez śmierć Chrystusa.

Możemy twierdzić, że upośledzeni umysłowo ludzie są również zbawieni zgodnie z powyższą zasadą. Boże Słowo jednak nie mówi o tym dokładnie. Znając miłość, łaskę i miłosierdzie Boże, wydaje się to spójne z jego charakterem. Każda osoba, która zmaga się z trudnościami umysłowymi, będąc nieświadoma swojej grzeszności i nie mogąc uwierzyć w Chrystusa jako swojego Zbawiciela, jest w tej samej kategorii co dziecko, i wydaje się niezasadne by zakładać, że taka osoba nie dostąpi łaski i miłosierdzia od tego samego Boga, który zbawia niemowlęta i małe dzieci.

I podobnie jak ze wszystkim, musimy być ostrożni aby nie popadać w dogmaty w sprawach w których Biblia nie wypowiada się dokładnie. Wiemy, że Jezus przyjmuje jako swoich wszystkich tych, których Ojciec mu powierza i że nie straci żadnego z nich (Ew. Jana 6.39). Jezus powiedział o nich "I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej" (Ew. Jana 10.28). Możemy odczuwać pocieszenie wiedząc, że plan naszego Boga jest zawsze doskonały, On zawsze czyni to, co właściwe i sprawiedliwe, a jego miłość i miłosierdzie są nieskończone i trwają na wieki.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg okazuje litość ludziom upośledzonym umysłowo, chorym psychicznie czy niepełnosprawnym fizycznie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries