settings icon
share icon
Pytanie

Jak można wierzyć w zbawienie jedynie z wiary jeśli jedyna wzmianka mówiąca o zbawieniu "jedynie z wiary" pochodzi z Jakuba 2.24 i stwierdza, że zbawienie nie jest jedynie z wiary?

Odpowiedź


Całkowicie prawdziwe jest to, że jedyny werset biblijny, który zawiera dokładną frazę "jedynie z wiary" wydaje się sprzeciwiać temu, że zbawienie jest de facto jedynie z wiary. W Jakuba 2.24 czytamy, "Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary." Jednak, odrzucanie doktryny o zbawieniu jedynie z wiary opierając się na tym wersecie ma dwie trudności. Po pierwsze, kontekst fragmentu Jakuba 2.24 nie wyraża argumentacji zaprzeczającej doktrynie jedynie z wiary. Po drugie, Biblia nie musi zawierać dokładnej frazy "jedynie z wiary", aby dokładnie nauczać o zbawieniu jedynie z wiary.

Jakub a 2.14-26, a szczególnie werset 24 jest tematem wielu niejasnych interpretacji. Fragment ten wydaje się wywoływać serię trudności dla koncepcji "zbawienia jedynie z wiary." Po pierwsze musimy wyjaśnić błędne przekonanie, że Jakub przedstawia te same rzeczy używając "usprawiedliwienia" w Jakuba 2.24, a co Paweł opisuje w Rzymian 3.28. Paweł używa słowa usprawiedliwiony w odniesieniu do "uznanego przez Boga za sprawiedliwego." Paweł mówi o Bożej deklaracji, prawnym uznaniu nas za sprawiedliwych jako że sprawiedliwość Chrystusa przypisana jest na nasze konto. Jakub używa słowa usprawiedliwiony w sensie "wykazane i udowodnione."

Jakuba 2.24 można odebrać w ten sposób: "Widzisz zatem, że jakąś osobę można uznać za usprawiedliwioną przez to, co robi, a nie jedynie na podstawie wiary" [dodane pochylenie tekstu]. Albo "Widzisz zatem, że bywamy uznawani za sprawiedliwych wobec Boga przez to co robimy, a nie jedynie z wiary" [dodane pochylenie tekstu]. Cały fragment z Jakuba 2.14-26 mówi o ukazywaniu szczerości swojej wiary przejawiającej się w naszych działaniach. Prawdziwe doświadczenie zbawienia z wiary w Jezusie Chrystusie w nieunikniony sposób przejawia się w dobrych uczynkach (Efezjan 2.10). Działania te są okazywane i udowadniane przez wiarę (Jakuba 2.18). Wiara bez uczynków jest bezużyteczna (Jakuba 2.20) i martwa (Jakuba 2.17); innymi słowy, nie jest to w ogóle prawdziwa wiara. Zbawienie jest jedynie z wiary, ale ta wiara nigdy nie będzie tylko wiarą.

Podczas gdy Jakuba 2.24 jest jedynym miejscem, gdzie występuje dokładne stwierdzenie "jedynie z wiary", to jednak istnieje wiele innych wersetów, które rzeczywiście nauczają o zbawieniu jedynie z wiary. Jakikolwiek werset, który przypisuje zbawienie do wiary/ wierzenia, bez wskazywania innego wymogu, jest stwierdzeniem mówiącym, że zbawienie jest jedynie z wiary. Ew. Jana 3.16 mówi o tym, że zbawienie jest dane "każdemu kto wierzy," Dzieje Apostolskie 16.31 stwierdza, "Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony." Efezjan 2.8 mówi, że "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar." Zobacz również Rzymian 3.28; 4.5; 5.1; Galacjan 2.16;3.24; Efezjan 1.13 oraz Filipian 3.9. I jeszcze wiele innych wersetów mogłoby być tutaj zacytowanych w odniesieniu do tego.

Podsumowując, Jakuba 2.24 nie sprzeciwia się zbawieniu jedynie z wiary. Przeciwnie, opowiada się przeciwko zbawieniu, które występuje w oddzieleniu od dobrych uczynków i posłuszeństwa Słowu Bożemu. Jakub ma na myśli to, że demonstrujemy naszą wiarę przez to co robimy (Jakuba 2.18). Bez względu na to czy pojawia się dokładne wyrażenie "jedynie z wiary", Nowy Testament zdecydowanie uczy, że zbawienie jest efektem działania Bożej łaski w naszym życiu w odpowiedzi na wiarę. "Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo?... przez prawo wiary" (Rzymian 3.27). Nie ma innego wymogu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak można wierzyć w zbawienie jedynie z wiary jeśli jedyna wzmianka mówiąca o zbawieniu "jedynie z wiary" pochodzi z Jakuba 2.24 i stwierdza, że zbawienie nie jest jedynie z wiary?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries