settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest doktryna substytucji?

Odpowiedź


Substytucja jest jednym z głównych tematów Biblii. Bóg ustanowił zasadę substytucji w Ogrodzie Eden, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli. Poprzez zabicie zwierzęcia, aby zakryć ich nagość (1 Ks. Mojżeszowa 3.21), Bóg zaczął kształtować obraz tego, co będzie potrzebne, aby ludzkość wróciła do właściwej z Nim relacji. On kontynuował ten temat ze swoim narodem wybranym, Izraelem. Nadając im prawo, Bóg pokazał im Swoją świętość i ukazał ich niezdolność osiągnięcia tej świętości. Następnie Bóg dał im substytut, aby zapłacić cenę za ich grzech, w postaci krwawych ofiar (2 Ks. Mojżeszowa 29.41-42, 34.19; 4 Ks. Mojżeszowa 29.2). Poprzez poświęcenie niewinnego zwierzęcia zgodnie z Bożymi wymogami, ludzie mogli otrzymać przebaczenie swoich grzechów i wejść do obecności Bożej. Zwierzę umarło w miejsce grzesznika, tym samym umożliwiając grzesznikowi odejście w wolności, usprawiedliwionym. 3 Ks. Mojżeszowa 16 mówi o koźle ofiarnym, na którego starsi Izraela nakładali ręce, w symboliczny sposób przenosząc na niego grzechy ludzi. Kozioł wówczas był wypuszczany wolno na pustynię, zanosząc grzechy ludu daleko od nich.

Temat zastępstwa pojawia się w całym Starym Testamencie jako prekursor nadejścia Jezusa Chrystusa. Święto Paschy rzucało się w oczy jako zapowiedź zastępstwa. W 2 Ks. Mojżeszowej 12 Bóg daje polecenie swojemu ludowi, aby przygotował się na nadejście zagłady, które uderzy w pierworodnych chłopców z każdej rodziny jako sąd nad Egiptem. Jedynym sposobem ucieczki od tej plagi jest wzięcie doskonałego, nieskazitelnego baranka, zabicie go i pomazanie nadproży i odrzwi swoich domów. Bóg im powiedział, "Krew na domach przez was zamieszkanych posłuży za znak, który was ocali. Kiedy zobaczę krew, przejdę obok i nie dotknie was niszcząca siła zagłady, którą ześlę na cały Egipt" (2 Ks. Mojżeszowa 12.13; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Baranek paschalny był zastępstwem za każdego pierworodnego, który go przyjmie.

Bóg przeniósł ten temat zastępstwa do Nowego Testamentu wraz z przyjściem Jezusa. On przygotował scenę tak, aby ludzkość zrozumiała dokładnie co Jezus przyszedł wypełnić. 2 Koryntian 5.21 mówi, "On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą." Boży doskonały Baranek przyjął grzechy świata na Siebie, złożył swoje życie i umarł w nasze miejsce (Ew. Jana 1.29; 1 Piotra 3.18). Jedyną, akceptowalną ofiarą za grzech jest doskonała ofiara. Jeśli umarlibyśmy za nasze własne grzechy, nie byłaby to wystarczająca kara. Nie jesteśmy doskonali. Jedynie Jezus, doskonały Bóg- człowiek, spełnia ten wymóg, i On złożył swoje życie dobrowolnie (Ew. Jana 10.18). Nie było nic co moglibyśmy uczynić, aby siebie zbawić, dlatego Bóg to uczynił za nas. Proroctwo mesjańskie z 53 rozdziału Ks. Izajasza bardzo wyraźnie wskazuje na zastępczą śmierć Chrystusa: "Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni" (werset 5).

Zastępstwo Jezusa za nas było doskonałe, inaczej aniżeli ofiary zwierzęce za czasów Starego Testamentu. Hebrajczyków 10.4 mówi, "Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy." Ktoś może powiedzieć, "Chodzi co o to, że wszystkie te ofiary, które złożyli Żydzi, były bezużyteczne? Pisarz uszczegóławia, że krew zwierząt sama w sobie nie ma wartości. Ważne było to czego ta krew była symbolem. Wartością starożytnych ofiar było to, że zwierzę było substytutem ludzkiego grzechu i to, że wskazywało na ostateczną ofiarę Chrystusa (Hebrajczyków 9.22).

Niektórzy ludzie popełniają błąd myśląc, że skoro Jezus umarł za grzechy świata, każdy pewnego dnia pójdzie do nieba. To nie jest poprawne. Zastępcza śmierć Chrystusa musi być osobiście zastosowana do każdego serca, w podobny sposób jak krew Paschy miała być osobiście zastosowana do poszczególnych drzwi (Ew. Jana 1.12; 3.16-18; Dz. Apostolskiej 2.38). Zanim staniemy się "sprawiedliwością Bożą w Nim", musimy wymienić naszą starą, grzeszną naturę na Jego świętą. Bóg oferuje Substytut, ale musimy przyjąć Substytut osobiście poprzez przyjęcie Chrystusa z wierą (Efezjan 2.8-9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest doktryna substytucji?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries