settings icon
share icon
Pytanie

Czy po śmierci będzie druga szansa na zbawienie?

Odpowiedź


Pomysł o drugiej szansie na zbawienie jest dość kuszący, niemniej jednak Biblia w jasny sposób naucza, że wraz ze śmiercią kończą się wszystkie możliwości związane z podjęciem decyzji. Hebrajczyków 9.27 mówi nam, że po śmierci czeka nas sąd. Zatem, tak długo jak jakaś osoba żyje, może skorzystać z drugiej, trzeciej, czwartej, piątej itd. szansy by przyjąć Chrystusa i zostać zbawioną (Ew. Jana 3.16; Rzymian 10.9-10; Dzieje Apostolskie 16.31). Gdy ktoś umiera, to wraz z jego śmiercią mijają wszelkie szanse. Koncepcja czyśćca, miejsca do którego idą ludzie po śmierci, aby zapłacić za swoje grzechy, nie ma żadnych podstaw biblijnych, i pochodzi ona z tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego.

Aby zrozumieć co dzieje się z niewierzącymi po ich śmierci, powinniśmy przeczytać Księgę Objawienia 20.11-15, która opisuje „wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi” w czasie Sądu Ostatecznego. Tutaj następuje otwarcie księgi żywota i „osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.” Księgi zawierają wszystkie myśli i czyny osób, które są sądzone, i wiemy z fragmentu listu do Rzymian 3.20, że „z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.” Zatem, wszyscy, którzy są sądzeni na podstawie swoich myśli i czynów są potępieni i skazani do piekła. Wierzący w Chrystusa, z kolei, nie są osądzeni na podstawie swoich myśli i czynów, ale tego, że ich imiona zapisane są w innej księdze- ‘księdze żywota Baranka’ (Księga Objawienia 21.27). To są ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i którzy będą mogli wejść do Królestwa.

Ci wszyscy, których imiona zapisane są w księdze żywota Baranka zostali „wybrani przed założeniem świata” (Efezjan 1.4) na mocy Bożej, suwerennej łaski, Oblubienica jego Syna- Kościół Jezusa Chrystusa. Ci wybrani ludzie, nie potrzebują „drugiej szansy” zbawienia, ponieważ zostali zabezpieczeni przez Chrystusa. On ich wybrał, zbawił ich i doprowadzi ich bezpiecznie zbawionych. Nic nie może oddzielić ich od miłości Chrystusa (Rzymian 8.39). Ci, za których on umarł, będą zbawieni. Mówi bowiem „wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie...” (Ew. Jana 6.37) oraz „I ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ew. Jana 10.28). Wierzący nie potrzebują drugiej szansy, ponieważ jedna szansa jest wystarczająca.

A co z tymi, którzy nie wierzą? Czy nie pokutowaliby i nie uwierzyliby w Boga, gdyby mieli drugą szansę? Odpowiedź brzmi: nie, nie uczyniliby tego, ponieważ ich serca nie zostaną przemienione, umrą. Ich serca i myśli są „wrogie Bogu” i nie przyjmą go nawet jeśli ujrzeliby go twarzą w twarz. Jest to doskonale przedstawione w przypowieści o bogaczu i Łazarzu w Ew. Łukasza 16.19-31. Jeśli był ktoś, kto mógłby się upamiętać gdy otrzymał drugą szansę zrozumienia Prawdy, to był nim bogacz z tej przypowieści. A mimo tego, że przeżywał katusze w piekle, to jedyna rzecz o jaką poprosił Abrahama było to, aby posłał on Łazarza z powrotem na ziemię, by mógł ostrzec jego braci, i nie musieli oni tak samo cierpieć. Nie było w jego sercu skruchy (upamiętania), a jedynie użalanie się nad sobą, z powodu tego w jakiej znalazł się sytuacji. Odpowiedź Abrahama wszystko tłumaczy: „Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą” (Ew. Łukasza 16.31). Widzimy zatem, że świadectwo płynące z Pisma Świętego jest wystarczające do zbawienia tych, którzy w nie uwierzą; dla tych, którzy w nie uwierzą nie otrzymają żadnego innego objawienia. Ani druga, trzecia czy czwarta szansa nie byłaby wystarczająca, aby przemienić ich kamienne serca w serca mięsiste.

Filipian 2.10-11 stwierdza, „Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.” Pewnego dnia, każdy pokłoni się przed Jezusem, poznając, że On jest Panem i Zbawicielem. Tego dnia jednak będzie już za późno na otrzymanie zbawienia. Po śmierci, jedyna rzecz jaka czeka człowieka niewierzącego to sąd (Księga Objawienia 20.14-15). Z tego powodu musimy zaufać Chrystusowi i podjąć decyzję w „tym życiu.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy po śmierci będzie druga szansa na zbawienie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries