Въпроси относно молитватаВъпроси относно молитвата

Какво представлява молитвата на грешника?

Защо се молим?

Важна ли е общата молитва? Общата молитва по-силна ли е от индивидуалната молитва сам?

Какво представлява Господната молитва и трябва ли да се молим с нея?

Какво означава да се молиш в името на Исус?

Как може да бъде отговорено на молитвите ми от Бога?

Приемливо ли е да се молим за едно и също нещо многократно или трябва ли да се молим само веднъж?

На кого трябва да се молим, на Отец, на Сина, или на Святия Дух?

По какъв начин молитвата е общуване с Бога?

Какво представлява застъпническата молитва?

Каква е силата на молитвата?

Какво означава да се молим непрестанно?

Каква е връзката между молитвата и поста?

Кои са някои от нещата, които пречат на молитвата да бъде ефективна?

Какво представлява молитвената разходка? Библейска практика ли е да се ходи на молитвена разходка?

Какво представлява да се молим в Духа?

Как мога да съм сигурен, че се моля според волята на Бога?

Какъв е правилният начин да се молим?

Молитвата наум – отговаря ли на Библията?Въпроси относно молитвата