settings icon
share icon
Въпрос

Защо е важно да се молим за другите?

Отговор


Лесно е да поставяме под въпрос това, да се молим за другите – отнася се и за молитвата по принцип. Защо трябва да се молим ако Бог мисли най-доброто за нас? Той е несравнимо по-мъдър от нас. Защо Той иска ние да се молим? Не е ли по-добре просто да Му се доверим за да направи това, което е най-добро? Вярно е, че Бог е по-мъдър от нас (1 Кор. 1:25) и че трябва да Му се доверяваме (Притчи 3:5-6). Именно по тези причини трябва да се молим, защото да се молим за себе си и да се молим за другите е нещо, което Бог е заповядал.

Да се молим за другите е препоръчително като средство за изцеление (Яков 5:16), заедно с изповед и покаяние. Ап. Яков ни казва, че „голяма сила има усърдната молитва на праведния човек“. Сега, това означава ли, че само молитвите на добрите хора са чути? Не. Думата „праведен“ в Библията означава тези, които са покрити с праведността на Исус (Римл. 5:1; 3:21-22; 4:2-3).

Исус ни казва да се молим в Неговото име (Йоан 14:13-14). Ако направите нещо „в името“ на някой друг, означава, че го правите по неговите желания. Така, да познаването на Бога и разбирането на Бога са съществена част от молитвата. Сега започваме да виждаме защо е важно да се молим за другите. Молитвата не е за това да получаваме всичко, което искаме или да поддържаме другите да са добре, здрави и винаги без проблеми. Молитвата е силен начин, по който опознаваме Спасителя и също приобщава вярващите да са заедно. Ефективната молитва за другите ще ни приближи до Бога, защото ефективната молитва е базирана на познание за Неговата воля (1 Йоаново 5:14). Тя също ни приближава и към другите като научаваме повече за тях и се фокусираме върху техните нужди.

За повечето от нас да се молим за другите изглежда по следния начин: Господи, дай на моя приятел работа, надеждно средство за транспорт, добро здраве и безопасност. Ако наистина познаваме някой добре, ние ще се молим за неговия или нейния брак или други взаимоотношения. Няма нищо лошо да се молим за тези неща. Всъщност, Библията ни насърчава да се молим за всичко и по този начин да разсейваме нашите безпокойства (Филипяни 4:6). Правилно е да се молим за здраве и да се случват добри неща (3 Йоаново 1:2).

Въпреки това, повечето молитви, записани в Библията са от друг тип. Когато Исус се моли за другите, Той се моли за тяхната вяра (Лука 22:32), Той се моли срещу изкушенията в техния живот (Лука 22:40), Той се моли за единство (Йоан 17:11), и Той се моли за тяхното освещение (Йоан 17:17). Ап. Павел се моли за спасение на изгубените (Римл. 10:1). Той се моли братята да стоят на правилния път (2 Кор. 13:7). Той се моли вярващите да бъдат укрепени от Духа, вкоренени и основани в любовта, способни да разберат Божията любов и изпълнени с цялата Божия пълнота (Ефесяни 3:14-19). Това са молитви за духовни благословения; те са всички в „името на Исус“ и според волята на Отец – това са молитвите, които със сигурност ще намерят своето „да“ в Христос (2 Коринтяни 1:20).

Да се молим за другите е важно, защото изпълнява новозаветната заповед. Трябва да се молим за всички хора (1 Тим. 2:1). Трябва да се молим за държавните лидери (1 Тим. 2:2). Трябва да се молим за неспасените (1 Тим. 2:3-4). Трябва да се молим за другите християни (Ефесяни 6:18). Трябва да се молим за служителите на евангелието (Ефесяни 6:19-20). Трябва да се молим за преследваната църква (Евреи 13:3). Молитвата за другите премества фокуса от нас самите към нуждите на другите около нас. Като „носим един на друг теготите си“, ние „изпълняваме Христовия закон“ (Гал. 6:2). Започнете днес да се молите за другите и така подпомагайте изграждането на Христовото Тяло.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо е важно да се молим за другите?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries