settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да съм сигурен, че се моля според волята на Бога?

Отговор


Най-висшата цел на човека трябва да бъде да прославя Бога (1 Коринтяни 10:31), и това включва да се моли според Неговата воля. Първо трябва да поискаме мъдрост. „Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена” (Яков 1:5). Когато искаме мъдрост трябва също да уповаваме, че Бог е милостив и желае да отговори на нашите молитви: „Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко” (Яков 1:6; виж също Марк 11:24). Затова молитвата според Божията воля включва молба за мъдрост (да узнаем волята на Бога) и да се молим с вяра (да имаме доверие на Божията воля).

Ето седем библейски инструкции, които ще ръководят вярващия, когато се моли според Божията воля:

1) Молете се за нещата, за които Библията заповядва молитва. Казва ни се да се молим за нашите врагове (Матей 5:44); Бог да изпрати мисионери (Лука 10:2); да не влизаме в изкушение (Матей 26:41); за служителите на Словото (Колосяни 4:3; 2 Солунци 3:1); за държавните власти (1 Тимотей 2:1-3); за облекчение от страдание (Яков 5:13); и за излекуване на други вярващи (Яков 5:16). Можем да сме уверени, че се молим по Божията воля, когато се молим за нещата, за които Бог заповядва молитва.

2) Следвайте примера на благочестиви герои от Писанието. Павел се молеше за спасението на Израел (Римляни 10:1). Давид се молеше за милост и прошка, когато съгреши (Псалм 51:1-2). Ранната църква се молеше за дързост да свидетелства (Деяния 4:29). Тези молитви са според Божията воля, и ако се молим по подобен начин днес, това пак е угодно на Бог. Като Павел и ранната църква, винаги трябва да се молим за спасението на другите. Когато се молим за себе трябва да го правим като Давид – винаги да осъзнаваме греха си и да го признаваме пред Бог преди той да навреди на отношенията ни с Него и да осуети нашите молитви.

3) Молете се с правилната мотивация. Егоистичните молитви няма да бъдат благословени от Бога. „Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия” (Яков 4:3). Също не трябва да се молим така, че възвишените ни думи да бъдат чути и другите да ни видят колко сме „духовни”, но трябва да се молим предимно в уединение и тайно, така че нашият небесен Отец да ни чуе в тайно и да ни възнагради наяве (Матей 6:5-6).

4) Молете се с дух на прошка към другите хора (Марко 11:25). Дух на огорчение, гняв, отмъстителност или омраза към тях ще попречи на сърцата ни да се молят в пълно покорство на Бога. Точно както ни се казва да не правим принос на Бог, докато има конфликт между нас и друг християнин (Матей 5:23-24), по същия начин Бог не иска приноса на нашите молитви, докато не сме се помирили с братята и сестрите си в Христос.

5) Молете се с благодарност (Колосяни 4:2; Филипяни 4:6-7). Винаги можем да намерим нещо, за което да благодарим, без значение колко нужди и потребности са ни налегнали. И най-големият страдалец, който живее в този свят на изкупителна любов, и който има предложението на небето пред себе си, има причина да бъде благодарен на Бога.

6) Молете се с постоянство (Лука 18:1; 1 Солунци 5:17). Трябва да сме постоянни в молитвата и да не преставаме, нито да се обезсърчаваме, ако не получим бърз отговор. Част от молитвата по Божията воля е да вярваме, че независимо дали неговият отговор е „да”, „не”, или „почакай”, ние приемаме Неговата преценка, покоряваме се на волята Му и продължаваме да се молим.

7) Уповавайте на Божия Дух в молитва. Това е чудесна истина: „Така също и Духът ни помага в нашата немощ - понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания; а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайства за светиите по Божията воля” (Римляни 8:26-27). Имаме помощта на Духа, когато се молим. Във време на най-дълбоко униние или скръб, когато чувстваме, че „просто не можем да се молим”, имаме утехата, като знаем, че Святият Дух в действителност се моли за нас! Какъв чуден Бог имаме!

Каква увереност имаме, когато се стремим да вървим в Духа, а не по плът! Тогава можем да сме сигурни, че Святият Дух ще извърши Своята воля като представя нашите молитви на Отец според Неговата съвършена воля и определено време, и можем да сме спокойни, като знаем, че Той прави всичко да съдейства за наше добро (Римляни 8:28).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да съм сигурен, че се моля според волята на Бога?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries