settings icon
share icon
Въпрос

Каква е силата на молитвата?

Отговор


Идеята, че молитвата има присъща сила, е много разпространена. Според Библията силата на молитвата е, накратко казано, силата на Бога, който чува и отговаря на молитвата. Помислете за следното:

1) Всемогъщият Бог може да направи всичко; няма нищо невъзможно за Него (Лука 1:37).

2) Господ Бог Всемогъщият приканва Неговите люде да Му се молят. Молитвата към бог трябва да бъде постоянна (Лука 18:1), с благодарност (Филипяни 4:6), с вяра (Яков 1:5), в границите на Божията воля (Матей 6:10), за Божията слава (Йоан 14:13-14) и от сърце, което е в правилни отношения с Бога (Яков 5:16).

3) Господ Бог Всемогъщият чува молитвите на Неговите деца. Той ни заповядва да се молим и обещава да слуша, когато го правим. „В утеснението си призовах Господа и към Бога мой извиках.От храма Си Той чу гласа ми и викът ми пред Него стигна до ушите Му” (Псалм 18:6).

4) Господ Бог Всемогъщият отговаря на молитвата. „Аз Те призовах, Боже, защото ще ми отговориш; приклони към мен ухото Си и послушай думите ми” (Псалм 17:6). „Аз Те призовах, Боже, защото ще ми отговориш; приклони към мен ухото Си и послушай думите ми” (Псалм 34:17).

Друга популярна идея е, че количеството вяра, което имаме, определя дали Бог ще отговори на нашите молитви. Но понякога Господ ни отговаря, макар да ни липсва вяра. В Деяния 12 глава църквата се моли за освобождаването на Петър от затвора (ст. 5) и Господ отговаря на тяхната молитва (ст. 7-11). Петър отива до вратата на молитвеното събрание и чука, но хората, които се молят, в началото отказват да повярват, че това наистина е той. Те се молели той да бъде освободен, но не очаквали отговор на своята молитва.

Силата на молитвата не произлиза от нас; тя не се състои в някакви специални думи, които казваме или в специалния начин, по който ги казваме, нито дори колко често ги казваме. Силата на молитвата не се основава на посоката, в която гледаме, или на положението на телата ни. Тя не идва от употребата на предмети или икони, свещи или броеници. Тя идва от Всемогъщия, който чува нашите молитви и им отговаря. Молитвата ни свързва с Всемогъщия Бог, и трябва да очакваме всемогъщи резултати, независимо дали Той ще избере да отговори положително на нашите прошения или ще ни откаже. Какъвто и да е отговорът на нашите молитви, Богът, на който се молим, е източникът на силата на молитвата, и Той може и ще ни отговори, според Своята съвършена воля и на определеното от Него време.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е силата на молитвата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries