settings icon
share icon
Въпрос

Каква е важността на молитвеното събрание?

Отговор


Християните са се събирали да се молят заедно от самото начало на живота на църквата (Деяния 4:24; 12:5; 21:5). Молитвените събрания са важни както за църквата като цяло, така и за отделните хора, които участват.

Молитвата е само за тези, които вярват, че Бог е личност и искат да имат взаимоотношение с Него. Християните знаят, че молитвата работи, защото те са се срещнали с един Бог, който заявява „говори ми и ще слушам“, за което потвърждава и ап. Йоан: „И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.“ (1 Йоаново 5:14-15).

Чрез нашите молитви, особено един за друг, ние демонстрираме и потвърждаваме вярата, която имаме в Исус. Андрю Мъри, един велик християнски служител и плодотворен автор казва следното: “Молитвата зависи главно, почти изцяло, от това, на кого мислим, че се молим.“ Именно чрез молитвата един за друг ние изграждаме близко общение с Бога и духовна връзка един с друг. Това е един от най-важните и ценни аспекти от молитвата един за друг.

Друга важна полза от молитвените събрания е възможността да изповядваме греховете си един на друг. Молитвените срещи ни дават възможност да се покорим на заповедта „И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете.“ Тук ап. Яков не говори задължително за физическо изцеление, но по-скоро за духовно възстановяване (Евреи 12:12-13). Той също има предвид прощаването на грехове от Бога, което позволява на вярващия човек отново да стане духовно здрав. Ап. Яков добре знае, че този, който се отдели от общостта става най-податлив на опасностите на греха. Бог иска Неговите хора да се насърчават и подкрепят един друг в любящо взаимоотношение, взаимна откритост в изповед когато се молим един за друг и един с друг. Такова близко общуване дава духовна сила за да се преживее победа над греха.

Друга важна полза на молитвените събрания е, че вярващите се насърчават един друг да устояват. Всички ние имаме трудности, но когато ги споделяме и се молим заедно като християни, често помагаме на другите да преодолеят обезсърчението в техния духовен живот. Важността на общата молитва се състои нейната сила да обединява сърцата. Да се молим пред Бога от името на нашите братя и сестри ни обединява духовно. Така „като носим един на друг теготите си“, ние „изпълняваме Христовия закон“ (Гал. 6:2). Там, където има молитва, там има единство - това, за което Исус се моли горещо да имат Неговите последователи (Йоан 17:23).

Повече от всичко друго, молитвените събрания водят до промяна. Когато се молят заедно, вярващите могат да станат свидетели как Бог прави чудеса и променя сърца.

Молитвеното събрание е много важно време, в което вярващите търсят по-близко общение с Бога пред Неговия трон. Това е време на преживяване на единство с другите вярващи в Божието присъствие. Това е време да се грижим за другите около нас като споделяме техните трудности. Това е време, в което Бог показва своята вечна любов и желание да общува с тези, който Го обичат.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е важността на молитвеното събрание?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries