settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява пророческата молитва?

Отговор


Подобно на другите страни на „молитвеното движение" като поглъщащата молитва, пророческата молитва или пророческото застъпничество е небиблейска практика, която се опитва да припише на молителя сила и привилегия, които нямат основание в Писанието.

Практикуващите пророческата молитва вярват, че те се молят като донасят самите думи на Бог в света. Този вид молитва се извършва от самозвани „пророци", които вярват, че могат да предават послания пряко от тронната зала на Бог, при което действат като проводници на Божието Слово и правят молитвите си „пророчески". Но Библията ни казва, че канонът на Писанието е затворен (Откровение 22:18). Това означава, че Бог не дава ново откровение днес на така наречените пророци. Той е говорил чрез Словото Си и нашата работа е „да се борим за вярата, която еднаж за винаги бе предадена на светиите" (Юда 1:3). Не трябва да търсим нови откровения от Бог.

Пророческата молитва обикновено се описва като акта на владеене на Божието „пророческо видение", което трябва да бъде изпълнено на земята, като резултатът ще бъде осъществяване на Божията воля. В някои харизматични служения се проповяда за пророческата молитва като средство за донасяне на Божия съд на земята и въвеждане в Божието Царство. Пророческата молитва е предназначена за хора, така че те да изпълнят своята „пророческа цел" (тяхната служба в Божия план) и на света като цяло, за да бъдат осъществени Божиите желания на земята. Но молитвата на Исус в Матей 6 ни учи да се подчиняваме на Божията воля; тя не ни учи, че притежаваме специални сили да реализираме Божията воля. Божият план ще премине на Неговото точно време, което Той не е споделил с нас (Матей 24:36; 25:13; Марк 13:32; Лука 12:37-47). Да искаме да се случи Неговият съд и да дойде Неговото царство по волята на „пророка" е арогантно и вероятно богохулствено. Господ е единственият, който ще предизвика да се случи Неговата воля: „Да! рекох, и ще направя да стане; намислих, и ще го извърша" (Исая 46:11).

Пророческата молитва допуска съществуването на съвременни пророци, мъже и жени, които са Божии говорители в света и които мога т да произнасят божествено откровение с целия авторитет на Самия Бог. Когато някой се захване с пророческа молитва, той не моли за Божията воля това да бъде направено; той владее Божията воля това да бъде направено и той вярва, че тя трябва да му се подчини, както паднал дъждът, когато Илия се помолил.

Онези, които проповядват пророческата молитва, посочват модела на молитва на Исус, която включва думите „да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята" (Матей 6:10). Те казват, че този стих учи, че ние трябва да искаме Божията воля в света около нас. Когато съвременният пророк говори за Божиите думи „на земята" или „в атмосферата", той вярва, че променя средата, за да се съобрази с Божията заповед и постила пътя за Божията цел. Пророческите молители вярват, че те не само предсказват какво ще се случи; те вярват, че действително създават предсказаните неща! Вярва се, че пророческата молитва наистина предизвиква своя собствен отговор. Но Библията заявява, че само Бог решава кога, къде и как ще действа. Ние трябва да се молим на Него да действа според съвършенните Си воля и точно време, а не според нашите.

Тези, които проповядват пророческата молитва, също вярват, че Бог използва пророци да даде отговори на молитвите на други хора. Ако някой търси отговор на молитва, Бог може да накара пророк да се моли пророчески, така че молитвата на другия човек да получи отговор. Но Библията учи, че отговорът на нашите молитви не зависи от никой „пророк" на този свят. Има само един Посредник между Бог и човека и това е Исус Христос (1 Тимотей 2:5). Библейска ли е пророческата молитва? Не.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява пророческата молитва?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries