settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява Господната молитва и трябва ли да се молим с нея?

Отговор


Господната молитва е молитва, на която Исус научи учениците Си в Матей 6:9-13 и Лука 11:2-4. В Матей 6:9-13а четем, „А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия”. Много хора разбират погрешно Господната молитва като молитва, която се очаква да казваме дума по дума. Някои хора се отнасят към Господната молитва като към магическа формула, сякаш самите думи имат някакви специфична сила или влияние пред Бог.

Библията ни учи обратното. Бог е далеч по-заинтересуван от нашите сърца, когато ние се молим, отколкото от думите ни. Матей 6:6 ни учи, „А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде.” Матей 6:7 продължава, казвайки, „А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене.” В молитва, ние трябва да излеем сърцата си пред Бог (Филипяни 4:6-7), а не просто да казваме наизустени думи на Бог.

Вместо това, Господната молитва трябва да бъде разбирана като пример, образец на това как да се молим. Господната молитва ни учи да се молим. Тя ни дава „съставките”, които трябва да съдържа молитвата. Ето как се разделя тя. „Отче наш, Който си на небесата” ни учи към кого да адресираме нашите молитви, Бащата. „Да се свети Твоето име” ни казва да хвалим Бога и да Го славим за това кой е Той. Фразата „да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята” е напомняне за нас да се молим да се изпълни Божия план в нашия живот и света, а не нашия собствен план. Ние трябва да се молим за това да се изпълни Божията воля, а не за нашите желания. Ние сме насърчени да молим Бог за нещата, от които се нуждаем в „дай ни днес ежедневния хляб”. „Прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници”ни напомня да изповядваме греховете си на Бога и да се отвърнем от тях – и тогава също да простим на другите както Бог е простил на нас. Завършването на Господната молитва, „и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия”е молба за помощ в постигане на победа над греха и искане на защита от атаките на дявола.

И така, отново, Господната молитва не е молитва, която ние трябва да наизустим и рецитираме на Бог. Тя е само пример на това как трябва да се молим. Има ли нещо погрешно в наизустяване на Господната молитва? Естествено, че не! Има ли нещо погрешно в моленето на Бог с Господната молитва? Не и ако вашето сърце е наистина в нея и вие наистина имате предвид думите, които казвате. Спомнете си, в молитва, Бог е далеч повече заинтересуван от нас, общувайки с Него и говорейки от сърцата си, отколкото от думите, които използваме. Филипяни 4:6-7 заявява, „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.”

English



Върнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява Господната молитва и трябва ли да се молим с нея?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries