settings icon
share icon
Въпрос

Какви са различните видове молитва?

Отговор


Библията разкрива много видове молитва и използва разнобразни думи, за да опише практиката. Например, 1 Тимотей 2:1 казва: „И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения на всички човеци". Тук всичките четири главни гръцки думи, използвани за молитва, са споменати в един стих.

Ето ги главните видове молитва в Библията:

Молитвата на вяра: Яков 5:15 казва: „И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне". В този контекст молитвата се предлага с вяра за някой, който е болен с молба към Бог за изцеление. Когато се молим, трябва да вярваме в силата и добрината на Бог (Марк 9:23).

Молитвата на съгласие (също известна като обща молитва): След възнесението на Исус учениците „единодушно бяха в постоянна молитва" (Деяния 1:14). По-късно, след Петдесетница, ранната църква „постоянстваха" в молитвата (Деяния 2:42). Техният пример ни насърчава да се молим с другите.

Молитвата с молба: Ние трябва да поднасяме молбите си на Бог. Филипяни 4:6 учи: „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение". Част от победата в духовната битка е да бъдем „молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба" (Ефесяни 6:18).

Молитвата на отдаване на благодарност: Ние виждаме друг вид молитва във Филипяни 4:6: отдаване на благодарност на Бог: „изказвайте прошенията си на Бога с благодарение". В Псалмите могат да се открият много примери за благодарствени молитви.

Молитвата на служение: Молитвата на служение е подобна на благодарствената молитва. Разликата е, че молитвата на служение се фокусира на това кой е Бог, а благодарствената молитва – на това, което е направил Бог. Църковните водачи в Антиохия се молили по този начин докато постели: „И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призвал. Тогава като постеха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха" (Деяния 13:2-3).

Молитвата на посвещаване: Понякога молитвата е време да се отделим да последваме Божията воля. Исус се помолил така в нощта преди разпъването Си на кръста: „Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш" (Матей 26:39).

Молитвата за застъпничество: Много пъти нашите молитви включват молби за други като се застъпваме за тях. Също така ни е казано да се застъпваме „за всеки" в 1 Тимотей 2:1. Исус ни служи за пример в тази област. Цялата глава 17 на Йоан е молитва на Исус за Неговите ученици и всички вярващи.

Молитвата на проклинането: Проклинащи молитви се намират в Псалмите (напр. 7, 55, 69). Те се използват да привикат Божия съд над грешниците и така да възмездят праведните. Псалмистите използват този вид призив да подчертаят Божията святост и сигурността на Неговата присъда. Исус ни учи да се молим за благословение на враговете си, а не да ги проклинаме (Матей 5:44-48).

Библията също говори за молитвата в Духа (1 коринтяни 14:14-15) и молитви, когато не можем да измислим точните думи (Римляни 8:26-27). Тогава Самият Дух се застъпва за нас.

Молитвата е разговор с Бог и трябва да бъде извършвана непрестанно (1 Солунци 5:16-18). Докато израстваме в любовта си към Исус Христос, естествено ще желаем да говорим с Него.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са различните видове молитва?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries