settings icon
share icon
Въпрос

Защо се молим?

Отговор


Защо се молим? Защо се молим, когато Бог вече е в абсолютен контрол над всичко? Защо се молим, когато Бог знае какво ще поискаме преди да сме го поискали?

(1) Молитвата е форма на служене на Бог (Лука 2:36-38). Ние се молим, защото Бог ни заповядва да се молим (Филипяни 4:6-7).

(2) Молитвата ни е показана от Христос и ранната църква (Марко 1:35; Деяния 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-13). Ако Исус смяташе, че си заслужава да се моли, ние също трябва да го правим.

(3) Божието намерение за молитвата е тя да бъде средство за получаване на Неговите решения в много ситуации:

А) Приготвяне за важни решения (Лука 6:12-13)
Б) Преодоляване на демонични бариери в живота (Матей 17:14-21)
В) Събирането на работници за духовната жътва (Лука 10:2)
Г) Получаването на сила за преодоляване на изкушение (Матей 26:41)
Д) Средство за укрепяване на другите духовно (Ефесяни 6:18-19)

(4) Ние имаме Божието обещание, че нашите молитви не са напразни дори ако не получим определено онова, което сме поискали (Матей 6:6; Римляни 8:26-27)

(5) Той е обещал, че когато молим за неща, които са в съгласие с Неговата воля, Той ще ни даде онова, което искаме от Него (1 Йоан 5:14-15).

Понякога той забавя отговорите Си според Неговата мъдрост и за наша полза. В тези ситуации ние трябва да бъдем усърдни и постоянни в молитва (Матей 7:7; Лука 18:1-8). Молитвата не трябва да бъде разбирана като нашето средство да накараме Бог да извърши нашата воля на земята, а като средство да постигнем Божията воля на земята. Мъдростта на Бога превишава далече нашата собствена.

За ситуации, за които не знаем каква е Божията воля, молитвата е средство за разбирането и. Ако Петър не беше помолил Исус да го повика да излезе от лодката и да стъпи на водата, той щеше да е пропуснал тази възможност (Матей 14:28-29). Ако сирийската жена с обладаната от демон дъщеря не се беше молила на Христос, нейната дъщеря нямаше да бъде освободена (Марко 7:26-30). Ако слепият човек извън Йерихон не беше извикал към Христос, той щеше да си остане сляп (Лука 18:35-43). Бог е казал, че често ние нямаме, защото не искаме (Яков 4:2). В известен смисъл, молитвата е като споделяне на благовестието с хората. Ние не знаем кой ще реагира на посланието на благовестието докато не го споделим. Същото е и с молитвата: ние никога няма да видим последиците на отговорената молитва докато не се помолим.

Липсата на молитва демонстрира липса на вяра и липса на доверие в Божието Слово. Ние се молим, за да покажем нашата вяра в Бог, че Той ще направи така, както е обещал в Словото Си и ще благослови нашия живот изобилно, повече, отколкото ние можем да пожелаем или се надяваме (Ефесяни 3:20). Молитвата е нашето основно средство да виждаме Бог да работи в живота на другите. Тъй като тя е нашето средство за „задействане” силата на Бога, тя е нашето средство да победим врага и неговата армия (Сатана и неговата армия), която сме безсилни да победим сами. Затова, нека Бог ни намира често пред Неговия трон, защото ние имаме Първосвещеник в небето, който може да се отъждестви с всичко, през което преминаваме (Евреи 4:15-16). Ние имаме Неговото обещание, че ревностната молитва на праведния постига много (Яков 5:16-18). Нека Бог прослави името Си в нашия живот, вярвайки в Него достатъчно, че да идваме често при Него в молитва.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо се молим?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries