settings icon
share icon
Въпрос

Има ли по-голяма ефективност в молитвата, която цитира Писанието спрямо другите молитви?

Отговор


Някои хора са разбрали, че да използват библейски стихове в своите молитви е ефективен начин за молитва. “Молитва с цитиране на Писанието“ изглежда помага на човек да фокусира мисълта си и да има увереност, че предметът на молитвата е угоден на Бога.

Яков 5:16 казва, "… Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек..” 1 Йоаново 5:14–15 казва, „И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.“ Думата „ефективна“ означава „достатъчна да произведе желания резултат. „Усърдна“ означава „постоянна, усилна и интензивна“. И двамата, и Яков и Йоан, ни казват, че за да бъдат нашите молитви ефективни, трябва да са усърдни, смислени и в съгласие с Божията воля.

Един начин да знаем, че нашите молитви са в съгласие с Божията воля е да се молим с конкретни текстове от Писанието, които изразяват това, което е в сърцата ни. Стиховете от Писанието не трябва да се използват като някакъв магически напев, който се повтаря постоянно – все едно, че самите думи имат сила. Силата на молитвата идва само от Бога, в едно сърце, което е „усърдно“. Когато намерим в Писанието заповед или обещание, които изразяват това, което е в сърцето ни, тогава знаем, че молитвата ни е в съгласие с Божията воля. Все пак, това е Неговото Слово. Колкото повече размишляваме и запаметяваме текстове от Библията, толкова повече тя става част от нас. Истините, които научаваме излизат в съзнанието ни тогава, когато се молим и могат да дадат отговор на нашите въпроси. Често, когато се молим, не знаем какви думи да използваме. Тогава Писанието ни дава правилните думи. В Псалмите има стотици молитви и много от тях вече изразяват нашите мисли под формата на молитва.

Исус ни дава най-добрия пример за ефективна молитва. Неговата най-дълга записана молитва е т. нар. „Първосвещеническа молитва“, която се намира в Йоан 17 гл. Първото нещо, което забелязваме е единството в духа, което имат Исус и Отец. Той започва с думите, „Отче, настана часът“. Исус не казва на Отец нещо, което Той вече да не знае. По-скоро, Исус отбелязва, че са в съгласие. Той е прекарвал толкова много време в молитва, така че познава сърцето на Отец. Това е целта на ефективната молитва – да познаем сърцето на Бога и да съобразим нашите желания с Неговата воля. Дали използваме наши думи или такива, написани пред хиляди години, ключът към ефективната молитва е да се молим с това, което идва от сърцето и е в съгласие с Божията воля.

Добър начин да знаем, че се молим ефективно е да се молим с текстове от Писанието като израз на лично посвещение. Например, можем да вземем Галатяни 2:20 и да го използваме в молитва за духовно посвещение. Такава молитва може да изглежда по следния начин: „Отче, днес аз съм съразпнат с Христос. Сега не живея аз, но Христос живее в мен. Животът, който живея днес ще го живея с вяра в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе си за мен“. Когато се молим по този начин, ние се взимаме това, което е в Божието сърце и го правим наша цел. Няма магия в думите, но ние знаем, че се молим по Божията воля тогава, когато използваме Неговото слово като наш пример.

Трябва да бъдем внимателни да не използваме Писанието все едно, че всеки пасаж е написан специално за нашата ситуация. Не можем да изваждаме стихове извън контекста просто, защото искаме те да са валидни за нас. Например, Бог обещава на Соломон „богатство, имоти и слава“ във 2 Летописи 1:11-12. Ние не можем да се молим с този текст все едно, че Бог ги е обещал тези неща на нас. Ние не можем да търсим отделни стихове, които казват, това, което искаме и да тогава да ги „изповядваме“ като наши. Има случаи, все пак, когато Бог извиква определен стих в съзнанието ни като Негово лично послание до нас и тогава можем и трябва да се молим с този стих.

Ако се опитваме да прилагаме всеки стих, все едно че е директно за нашия живот, тогава ще имаме проблеми със стихове като 1 Царе 15:3: „ Иди сега и порази Амалик, обречи на изтребление всичко, което има…“ Винаги трябва да четем Писанието в неговия контекст и да научаваме повече за Бог от принципите, които откриваме. Бог може да използва този пасаж за да ни говори да унищожим светското (не-духовното, плътското, материалното – бел. пр.) в нашия живот така, че да не остане и следа от него. В този случай, бихме могли да се молим така: „Господи, така както каза на израилтяните да обрекат на изтребление всичко, което представлява злото при амаличаните, аз бих искал да унищожа всички фалшиви богове в моя живот и да не остане нищо, а само Ти. Очисти сърцето ми така, както те очистиха своята земя.“

Ефективната, усърдна молитва може да дойде от Писанието или от дълбочините на нашите сърца. В процеса на нашия духовен растеж, целта е двете да станат взаимосвързани. Дори на кръста, насред ужасни страдания, Исус извиква с думите на Псалм 22: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?“. Много учени вярват, че Той цитирал целия псалм докато е висял на кръста и така се е молил на Бога с Божието слово, като израз на богопоклонение дори в предсмъртния си момент. Колкото повече научаваме и приемаме Писанието, толкова повече нашите молитви ще отразяват Божията воля и ще бъдат по-ефективни.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли по-голяма ефективност в молитвата, която цитира Писанието спрямо другите молитви?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries