settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да стана молитвен войн?

Отговор


Въпреки че фразата „молитвен войн" не се намира в Писанието, молитвеният войн е обикновено християнин, който се моли постоянно и ефективно за другите по начина на молене, който учи Писанието. Следователно молитвените войни се молят на Отца Бог (Матей 6:9) в силата на Светия Дух (Ефесяни 3:16; Юда 1:20) и в името на Исус (Йоан 14:13). Да бъдеш войн в молитвата е да се посветиш в духовната битка и да се биеш в добрата битка на вярата като носиш пълното Божие въоръжение и „да се молиш в Духа по всяко време с всякаква молитва и молба" (Ефесяни 6:10-18).

Въпреки че всички християни трябва да са молитвени войни, има някои хора, които чувстват, че имат специална и уникална способност да се молят и са призовани от Бог да се молят като тяхно специалнослужение. Библията никога не посочва определени хора, които трябва да се молят по-често, по-усърдно или по-ефективно от другите християни, но има усърдни молители, които са известни с тяхното наблягане върху молитвата. Павел напътства „да се отправят молби, молитви, искания, благодарения за всички хора (1 Тимотей 2:1) и той не казва нищо, което би означавало, че някои хора са освободени да не го правят. Всички вярващи в Христа имат Светия Дух, който ни помага да предадем нашите молитвени искания (Римляни 8:26-27). Всички вярващи трябва да се молят в името на Исус, което означава, че Исус Христос е нашият Господ и Спасител, че ние Му вярваме за всичко, включително Неговото застъпничество пред Отца за нас във всички неща, и че живеем и се молим в съответствие с Божията воля. Молитвата в името на Исус не означава просто прибавянето на израза „в името на Исус" към молитвата. По-скоро това означава молитва в подчинение на Неговата воля.

Като молитвени войни ликуваме във всички неща и имаме дух на благодарност за това, което прави Бог в нашия живот и живота на другите, а духът ни расте с всеки изминал ден като осъзнаваме величието на нашите благословения. Знаем със сигурност, че Бог е осигурил дъха, който поемаме (Исая 42:5); че Той ни е простил нашите минали, настоящи и бъдещи грехове (1 Йоаново 2:12); че Той ни обича с вечна любов (Ефесяни 2:4-7); и че имаме място на небето с нашия Господ (1 Петрово 1:3-5). Нашите сърца тогава са изпълнени с радост и мир и преливат с любов към Бог и искаме другите да имат тези същите любов, радост и мир. Следователно работим за тях като се молим.

Ефективната молитва е наистина работа. Трябва да се научим да ходим с Бог, затова размишляваме ежедневно върху Него и неговите пътища, за да можем да се смирим все повече, което е съществено за ефективната молитва (2 Летописи 7:13-15). Също изучаваме Писанието внимателно ежедневно, за да научим какво е приятно на Бог и следователно какво представлява приемливата молитва. Научаваме се да отстраняваме препятствията пред молитвата (Марк 11:25; 1 Петрово 3:7; 1 Йоаново 3:21-22) и да не наскърбяваме Божия Дух (Ефесяни 4:30-32). Научаваме, че сме в духовна битка със Сатана, затова трябва да се молим за нашето духовно благосъстояние да поддържаме силата си и фокуса при молитвата за другите (Ефесяни 6:12-18).

Молитвените войни имат сърце за Бог, сърце за молитва, сърце за хората и сърце за Христовата църква. Затова се молим постоянно и вярваме, че Бог отговаря на всяка молитва според Своята съвършена воля и на Своето съвършено време.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да стана молитвен войн?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries