settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за липсата на желание за молитва?

Отговор


Молитвата е като жизнена артерия в нашето взаимоотношение с Бога. Молитвата ни свързва с Бога и активен начин да обичаме и да се свързваме с другите. Също така молитвата прави място в сърцето на молещия се за Божия глас на поправление. Библията ни казва „непрестанно се молете“ (1 Сол. 5:17), така че, всичко друго, различно от постоянно молитвено отношение и общение с Бога е грях. Всичко, което прекъсва връзката ни с Бога или ни води до самонадеяност е погрешно.

Можем да разгледаме историята на Адам и Ева в Битие 3 гл. като пример за липса на желание за молитва. Те ядат от дървото за познаване добро и зло и са прекалено засрамени да говорят с Господ, когато идва да се срещне с тях в Едемската градина. Техният грях ги е отделил от Бога; тяхната комуникация с Него е прекъсната. Липсата на желание за молитва от страна на Адам и Ева е грях и е причината за това е грехът.

Можете ли да си представите някой, който твърди, че ви е най-добър приятел никога да не ви говори? За каквото и приятелство да става въпрос, то със сигурност е нарушено. По същия начин, нашето взаимоотношение с Бога е ограбено и отслабено без комуникация. Липсата на желание за молитва е противопоказно за добро взаимоотношение с Бога. Божиите хора имат естествено желание да общуват с Бога. “Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми; в ранно утро ще отправям молитвата си към Теб и ще очаквам.” (Псалм 5:3). Библейските наредби за молитвата са придружени от чудесни обещания: „Господ е близо до всички, които Го призовават,

до всички, които с истина Го призовават“ (Псалм 145:18).

Христос е най-добрият пример за живот, изпълнен с молитва. Той е бил човек на молитвата (срв. Лука 3:21; 5:16; 9:18, 28; 11:1), и Той е научил Своите последователи как да се молят (Лука 11:2-4). Ако Човешкият Син е намирал за потребно да се моли, колко повече ние трябва да осъзнаваме същата потребност за себе си?

Липсата на желание за молитва пренебрегва дарът на застъпническа молитва, който Бог ни е дал. Ние сме призовани да се молим за нашите братя и сестри в Христос (Яков 5:16). Ап. Павел често е подтиквал Божиите хора да се молят за него (Еф. 6:19; Колос. 4:3; 1 Сол. 5:25) и той от своя страна посветено се е молил за тях (Еф. 1:16; Колос. 1:19). Пророк Самуил гледа на молитвата за народа на Израил като необходима част от своето служение. „А колкото за мене, да не даде Бог да съгреша на Господа, като престана да се моля за вас! “ Според пророк Самуил, липсата на желание за молитва е грях.

Липсата на желание за молитва е съпротива срещу Божията воля да се обичат другите хора. Ние трябва да се молим не само за тези, за които ни е лесно да се молим. “И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци,” (1 Тимотей 2:1). Исус ни казва, че трябва да се молим за тези, които ни преследват (Мат. 5:44). Това е посланието на Христос, да обичаме и да подкрепяме всеки с молитва, дори и тези, които ни е трудно да обичаме.

Молитвата създава среда за Божия глас на поправление. Липсата на молитва отслабва нашата възможност да чуем Христос, когато Той нашепва в духа ни думи на поправление или изобличение. Евреи 12:2 ни напомня, че Христос е „начинателят и усъвършителят на нашата вяра“. Без действието на Неговия Дух в нашите сърца, ние щяхме да бъдем на много неравна пътека, да разчитаме на собствените си преценки. Когато се молим за това, да бъде Божията воля „както на небето, така и на земята“ (Мат. 6:10) ние разкриваме противоречията с нашата собствена воля.

Мат. 26:41 предлага и друго насърчение: “Бдете и молете се за да не паднете в изкушение.“ Липсата на желание за молитва замъглява сърцата ни по отношение на изкушенията, които ни заобикалят и подтикват към грях. Единствено чрез озарението на Святия Дух ставаме мъдри по отношение на пътищата на нашето сърце. И единствено чрез силата на Святия Дух нашите молитви стават ефективни ( срв. Римл. 8:26-27).

Молитвата е нашата жизнена връзка с Бога. Христос ни показа пример на живот, изпълнен с молитва, пълна противоположност на липсата на молитва.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за липсата на желание за молитва?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries