settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е ключът към ефективната молитва?

Отговор


Всеки иска толкова много неговите молитви да бъдат „ефективни", че когато се фокусираме върху „резултатите" от нашите молитви, изгубваме от поглед невероятната привилегия, която имаме в молитвата. Това, че хора като нас могат да говорят на Твореца, само по себе си е удивително нещо. Дори по-поразителен е фактът, че Той ни чува и действа от наше име! Първото нещо, което трябава да разберем за ефективната молитва, е че нашият Господ и Спасител Исус Христос е страдал и умрял на кръста, за да направи изобщо възможно ние да се приближим към трона на благодатта да се покланяме и молим (Евреи 10:19-25).

Въпреки че Библията предлага голямо количество насоки как да задълбочим общуването си със Създателя, ефективната молитва повече има общо с този, който се моли, отколкото с това „как" трябва да се молим. Наистина Писанието казва: „Голяма сила има усърдната молитва на праведния" (Яков 5:16), и че „очите на Господа са върху праведните, и ушите Му към тяхната молитва" (1 Петрово 3:12; Псалом 34:15), и отново: „молитвата на праведните е приятна Нему" (Притчи 15:8). Молитвата спасила Даниил от лъвския ров (Данаил 6:11), а в пустинята Божият избран народ се възползвал от праведното стоене с Бог на Мойсей (Изход 16–17). Постоянните и смирени молитви на бездетната Анна имали за резултат пророка Самуил (1 Царе 1:20), а молитвите на апостол Павел дори накарали земята да се разтърси (Деяния 16:25-26). Ясно, страстните молитви на Божиите праведни деца могат да постигнат много (Числа 11:2).

Трябва да се уверим, че нашите молитви са в съответствие с Божията воля. „И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша (1 Йоаново 5:14-15). Молитвата според Божията воля е по същество молитва в съответствие с това, което Той би искал, и можем да видим Божията разкрита воля чрез Писанието. А ако не знаем за какво да се молим, Павел ни напомня, че като Божии деца можем да разчитаме на Светия Дух да се застъпи за нас, тъй като „той ходатайствува за светиите по Божията воля" (Римляни 8:27). И тъй като Божият Дух познава ума на Бог, молитвата на Духа винаги спазва волята на Отца.

Допълнително, молитвата е нещо, което вярващите трябва да правят „постоянно" (1 Солунци 5:17). В Лука 18:1, например, ни се казва да се молим с усърдие и вяра и „да не отслабваме". Също, когато представяме исканията си на Бог, трабва да се молим с вяра (Яков 1:5; Марк 11:22-24), с изразяване на благодарност (Филипяни 4:6), с дух на простителност към другите (Марк 11:25), в името на Христос (Йоан 14:13-14) и както беше казано по-горе, със сърце, което е праведно с Бог (Яков 5:16). Силата на нашата вяра, а не дължината на молитвите ни е това, което е приятно на Него, на когото се молим, така че не е нужно да впечатляваме Бог с нашето красноречие или интелигентност. Все пак, Бог познава нуждите ни дори преди да сме се помолили (Матей 6:8).

Също, трябва да се увелим, че нямаме неизповядани грехове в сърцата си, когато се молим, тъй като това със сигурност би било пречка за ефективната молитва. „Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува" (Исая 59:2; Псалом 66:18). За щастие, „ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда" (1 Йоаново 1:9).

Другата бариера пред ефективното общуване с Бог е молитвата със себични желания и погрешни мотиви. „Просите и не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете за страстите си" (Яков 4:3).Допълнителна пречка за ефективен молитвен живот представляват отхвърлянето на Божия призив или пренебрегването на Неговия съвет (Притчи 1:24-28), покланянето на идоли (Еремия 11:11-14) или липсата на отклик на зова на бедните (Притчи 21:13).

Ефективната молитва е начин за заздравяване на взаимоотношението ни с нашия Отец на небето. Когато изучаваме и се подчиняваме на Неговото слово и търсим да Му угодим, същият Бог, който е накарал слънцето да застине при молитвата на Исус Навиев (Исус Навиев 10:12-13), ни приканва да дойдем смело пред трона на благодатта и да се молим с увереност, че Той ще простре милостта и благодатта Си да ни помогне в нашето време на нужда (Евреи 4:16).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е ключът към ефективната молитва?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries